TRIVST PÅ BÅTTUR: F.v. Christian Vig, turleiar i Bergens Motorbåtforening, Roald Stigum Olsen, leiar i foreininga,  Roald Stigum Olsen, Rut Hetlelid Olsen, Jenny (2), Ingrid, Jarle og Rune Stigum Olsen med Helene (5) på fanget, og Petra Hetlelid Svendsen.
TRIVST PÅ BÅTTUR: F.v. Christian Vig, turleiar i Bergens Motorbåtforening, Roald Stigum Olsen, leiar i foreininga, Roald Stigum Olsen, Rut Hetlelid Olsen, Jenny (2), Ingrid, Jarle og Rune Stigum Olsen med Helene (5) på fanget, og Petra Hetlelid Svendsen.

Gjesta heimlege trakter i lag med Bergens Motorbåtforening

Utflytta tysnesingar Rut Hetlelid Olsen og søstera Petra Hetlelid Svendsen var mellom dei mange deltakarane då 40 medlemsbåtar frå Bergens Motorbåtforening gjesta Onarheim i pinsehelga.
Publisert 09.06.2017 kl. 11.00.

Dei fleste av dei deltakande medlemsbåtane kom på rekkje inn til Onarheim og den nye båthamna ved Alsaker Brygge laurdag føremiddag, medan turkomitéen med leiar Christian Vig i spissen kom kvelden i førevegen. I alt var det i år nærare 160 personar med på turen. På Onarheim vart turfølgjet møtt med velkomsttonar frå Onarheim musikklag.

– Pinseturen er den største og mest omfattande fellesturen som Bergens Motorbåtforening har, fortel turleiar Vig.

Normalt har båtforeininga fire fellesturar i året; pinse-, St. Hans-, seinsommar- og avslutningstur.

Dei fleste fellesturane går i nærområda i Hordaland. I fjor gjekk turen til Våge. Tidlegare har dei også vore på Fjelberg og Bekkjarvik. Neste år går turen til Rosendal.


Tre generasjonar på tur

I båten til båtforeiningsformannen Roald Stigum Olsen og kona Rut Hetlelid Olsen er dei tre generasjonar på pinsetur. Med på turen er også sonen Rune og borna hans Jenny, Ingrid, Jarle og Helene.

– Det er kjekt å ha barneborn med på tur, strålar Rut og Roald.

Ekteparet er faste deltakarar på pinseturen. – Ja, me har vore med på desse turane sidan 1984, fortel dei.

– Det plar alltid vera mykje kjekt program på turane. Det er triveleg å vera med. Ekstra kjekt er det når det er fint ver og flat sjø, seier Rut smilande.

Med på turen i år er også søstera hennar, Petra Hetlelid Svendsen.

– Det er kjekt å vera med søster og svoger på tur, og ekstra kjekt å besøkja gamle, heimlege trakter. I fjor var eg med til Våge og i år vart det tur til Onarheim, seier Petra.

Både ho og Rut trødde barneskoa sine i Flakkavågen. No bur dei begge i Bergen.


– Veldig flott anlegg

Formannen i Bergens Motorbåtforening Roald Stigum Olsen og turnemndleiar Christian Vig skryt av den nye båthamna på Onarheim.

– Me har og fått ein fantastisk service av båthamnsjef Åge Enes og eigar Gerhard Alsaker, seier dei, og legg til at lokale folk på mindre stadar er meir serviceinnstilte enn me opplever i by’n.

– Dette er ei av dei mest komplette båthamnene eg har vore i, seier Stigum Olsen.

På Alsaker Brygge får dei låna forsamlingsteltet på uteområdet. Her skal dei mellom anna ha grillfest. Fiskekonkurransen står og på programmet, i tillegg til andre ulike aktivitetar både laurdagen og søndagen. Loddsal har dei og, der inntekta går til Redningsselskapet.


300 medlemer

Bergens Motorbåtforening er ei foreining med lange tradisjonar, som i 2014 kunne markera 100-års jubileum. Foreininga har kring 300 medlemer. Kring 220 av desse har større eller mindre turbåtar.

– I 2003 vart laget heidra av Båtmagasinet som den flottaste båtforeininga i Norge, seier Stigum Olsen nøgd.

Båteigar og turnemndleiar Christian Vig er familiemann med kone og fire born som ofte dreg på båttur.

– Me brukar båten mykje, både i nærområda kringom i Hordaland, men og på lengre turar. I fjor var me til Sørlandet, informerer han.

Roald Stigum Olsen og kona Rut brukar og båten på både kortare og lengre turar.

– Me har vore til Brønn-øysund med båt, fortel Rut.


GODT NØGD: Bergens Motorbåtforening sine representantar skryt av både hamna og velkomsten på Onarheim. F.v. Roald Stigum Olsen, Christian Vig og Ørjan Fosse.
GODT NØGD: Bergens Motorbåtforening sine representantar skryt av både hamna og velkomsten på Onarheim. F.v. Roald Stigum Olsen, Christian Vig og Ørjan Fosse.
FINT PINSEVER: Kring 40 medlemsbåtar frå Bergens Motorbåtforening på pinsetur har fortøydd båtane i hamna på Onarheim pinseafta.
FINT PINSEVER: Kring 40 medlemsbåtar frå Bergens Motorbåtforening på pinsetur har fortøydd båtane i hamna på Onarheim pinseafta.

Siste saker Gå til framsida

Vegstenging - Myrdal

Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.