VIL HA GOD TRYGGLEIK FOR BORNA: – Alle born som skal vera med på kveldsarrangementa på konsertområdet på Gjerstad må registrerast på eige vergeskjema som ein finn på Tysnesfest si nettside, fortel festivalleiar Sigvard Madsen (t.v.) og HMS-sjef Knut Nesland.
VIL HA GOD TRYGGLEIK FOR BORNA: – Alle born som skal vera med på kveldsarrangementa på konsertområdet på Gjerstad må registrerast på eige vergeskjema som ein finn på Tysnesfest si nettside, fortel festivalleiar Sigvard Madsen (t.v.) og HMS-sjef Knut Nesland.

– Alle born må registrerast på vergeskjema

Alle som skal ha born under 18 år med seg på kveldsarrangementa på Gjerstad under Tysnesfest, må registrera borna på eige vergeskjema.
Publisert 14.07.2017 kl. 15.03.

– Dette er eit opplegg me er blitt samde om i lag med kommunen i samband med skjenkeløyvesøknaden. Det må berre følgjast av alle som ynskjer å ha med seg mindreårige inn på konsertkveldane på Gjerstad, seier festivalleiar Sigvard Madsen.

Torsdag kveld svikta delar av dette opplegget, fortel festivalleiaren.

No ber han om at alle foreldre går inn på Tysnesfest si nettside, tysnesfest.no/vergeskjema, og registrerer alle mindreårige som skal vera med på kveldskonsertane fredag kveld og laurdag kveld på Gjestad. Det er viktig at folk gjer dette på førehand, før dei kjem til konsertområdet. Då unngår ein køar inn til konsertområdet.

Festivalleiaren vedgår at informasjonen ut til publikum nok ikkje har vore god nok på førehand.

På skjemaet skal ein fylla ut namn og alder på den mindreårige, og namn og telefonnummer til verge, og underskrivast av verge.

– Av tryggleiksmessige grunnar er det viktig at me har dette på plass. Skulle eit barn koma vekk frå den som er verge inne på plassen, kan me lett spora opp den som har ansvaret for barnet når me har skjema med telefonummer på plass, presiserer festivalleiaren.

Ifølgje festivalprogrammet skal alle born under 18 år vera ifølgje med forelder eller med ein person over 25 år på alle kveldskonsertar. Det er eigen barneinngang frå oppsida på skulen og inn til familieområdet på Gjerstad.


Siste saker Gå til framsida

Knuste Bergen Allfot

Søndag drog Njardar sitt a-lag i land ein overtydande 7-0-siger på bortebane, og det trass mange forfall.

Frykteleg treg postgang

At det skal ta åtte-ti dagar å senda brev frå Oslo til Tysnes er sjokkerande, meiner Bjørnar Nygaard.