FORLIK: Framtida ser lys ut for Runes Maskin As, trur Rune Hillesvik (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
FORLIK: Framtida ser lys ut for Runes Maskin As, trur Rune Hillesvik (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Runes Maskin slepp rettssak

Tysnes kommune og Runes Maskin AS har blitt einige om eit forlik på 500.000 kroner.
Publisert 14.07.2017 kl. 08.00.

Usemja gjeld feilmålingar i samband med grunnundersøkingar til det nye omsorgssenteret i Uggdal.

Tysnes kommune måtte ut med ei uventa utgift på 6,3 millionar kroner, då det viste seg at det var behov for meir masseutskiftingar enn føresett.

Kommunen og firmaet til Rune Hillesvik, Runes Maskin AS, har lenge vore usamde om kven som har hatt ansvaret.


Samde om forlik

– På vegner av begge partar i saka er me no glade for å kunna melda at partane er samde om eit forlik, kan dei to partane no melda til «Tysnes».

Forliket har ei økonomisk ramme på 500.000 kroner.

– Forliket er noko me har jobba med over tid. Det har vore god kontakt mellom partane, og me har til slutt kome fram til ei einigheit, seier Steinar Dalland, rådmann i Tysnes kommune.– Slepp dei billig unna, med eit forlik på 500.000 kroner?

– Nei, me er godt fornøgde med å koma fram til dette forliket. Tvisten har aldri stått om heile beløpet på 6,3 millionar kroner då kostnader knytt til utgraving, transport og utskifting av masser er kostnader me ville fått uansett, seier Dalland.

Vidare forklarer han at tvisten med Runes Maskin AS har vore knytt til meirkostnadene som følgje av at ein ikkje avdekka dei rette grunnforholda i forkant. Kommunen fekk ikkje ekstraarbeidet inn som ordinært kontraktarbeid.

– Totalentreprenøren har avtale med Tysnes kommune om betaling for arbeid ut over kontrakten. Dei har også rett til betaling for ekstrakostnadane, som følgje av forseinkinga, seier Dalland.

Utover dette ønskjer ikkje rådmannen å utdjupa bakgrunnen for forliket noko vidare.


Varsla søksmål

Etter fleire forsøk på forlik, sende Tysnes kommune varsel om søksmål tidlegare i vår.

I mai kunne ein lesa om Rune Hillesvik, som frykta at søksmålet kunne få store konsekvensar for firmaet.

– Heile greia er urimeleg, uttalte då dagleg leiar Rune Hillesvik til «Tysnes».

Han meinte at det var feil av kommunen å halda Runes Maskin ansvarleg.

Ti arbeidsplassar har stått på spel, og Hillesvik har frykta at bedrifta kunne gå konkurs. Både kommunen og entreprenøren ser no ut til å ha lagt den vanskelege saka bak seg.


Ser lyst på framtida

– Me er fornøgde med forliket. Det er nok den beste løysinga for alle partar. No må me leggja det bak oss, og koma oss vidare, seier Hillesvik.

Firmaet tar likevel med seg viktig lærdom frå prosessen.

– Ting er ikkje så enkelt når det er avtalt munnleg, forklarer den daglege leiaren. – Blir det meir skriftlege avtalar framover?

– Ja, det blir det, svarer Hillesvik kort.

Partane har hatt mange samtalar, blant anna med advokatar. – Var de nære ei rettssak?

– Nei, eg vil ikkje seia det, svarer Rune Hillesvik.

Ifølgje Hillesvik skal ikkje forliket på 500.000 kroner gå ut over dei tilsette.

Og framtida til Runes Maskin, den ser god ut, skal me tru sjefen sjølv.

– Det ser ut til at det blir bra med arbeid framover. Framtida ser lys ut no, seier Hillesvik, som forklarer at dei har eit greitt forhold til kommunen.


Ingen mistillit

Rådmannen er også glad for å no ha avklart situasjonen med den lokale entreprenøren.

– Kjem de til å bruka Runes Maskin igjen?

– Ja, me har ingen grunn til å ikkje bruka Runes Maskin. Det har aldri vore noko mistillit frå vår side til Runes Maskin. Me har eit godt forhold, og det er heilt uproblematisk å bruka firmaet. Me har også nytta Runes Maskin til anna arbeid i den perioden me har hatt ein tvist, informerer Dalland.


FERDIG MED TVIST: Steinar Dalland er godt fornøgd med forliket, og summen på 500.000 kroner, som den lokale entreprenøren må betala. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
FERDIG MED TVIST: Steinar Dalland er godt fornøgd med forliket, og summen på 500.000 kroner, som den lokale entreprenøren må betala. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Siste saker Gå til framsida

Knuste Bergen Allfot

Søndag drog Njardar sitt a-lag i land ein overtydande 7-0-siger på bortebane, og det trass mange forfall.

Frykteleg treg postgang

At det skal ta åtte-ti dagar å senda brev frå Oslo til Tysnes er sjokkerande, meiner Bjørnar Nygaard.