NED SKRENT: Bilen vart liggjande på taket, eit godt stykke utanfor vegen. (Foto: Ingunn Gjærde)
NED SKRENT: Bilen vart liggjande på taket, eit godt stykke utanfor vegen. (Foto: Ingunn Gjærde)

Bil med fem personar på taket

Ein personbil har natt til laurdag køyrd utfor vegen, og hamna på taket, mellom Våge og Lunde. Ein person er sendt til sjukehus.
Publisert 15.07.2017 kl. 06.00. Oppdatert 16.07.2017 kl. 17.46.

– Det har vore fem personar i bilen, opplyser politiet på ulukkesstaden.

Dei første meldingane frå naudetatane er at ingen er alvorleg skada. Seinare melde politiet at ein person er sendt til Haukeland sjukehus. Skaden er så langt ikkje kjend.

Naudetatane fekk melding om ulukka i 02-tida natt til laurdag.


På taket

Bilen har kome frå Våge, og køyrd i retning Lunde. I Vallasvingane har bilen kome over i feil køyrefelt, og hamna på nedsida av vegen.

Hjulspora kan tyda på at bilen har hamna på utsida av autovernet, før bilen har tippa over, og landa på taket.

Bilen vart liggande fleire meter nedanfor vegen, i ein bratt skrent.


Ikkje promille

Ifølgje ein politibetjent på ulukkesstaden hadde føraren ingen promille.

Innsatsleiar Atle Birkeland fortel at dei involverte blir kontrollerte av lege på staden.

Både ambulanse, politi og brannvern rykte ut til trafikkulukka.


BLÅLYS: Naudetatane var raske på staden etter meldinga om trafikkulukka. I samband med Tysnesfest, er det mykje politi, ambulansepersonell og brannmenn i beredskap. (Foto: Ingunn Gjærde)
BLÅLYS: Naudetatane var raske på staden etter meldinga om trafikkulukka. I samband med Tysnesfest, er det mykje politi, ambulansepersonell og brannmenn i beredskap. (Foto: Ingunn Gjærde)
ULUKKESSVING: Bilen var på veg frå Våge, og køyrde mot Lunde då ulukka inntraff. (Foto: Ingunn Gjærde)
ULUKKESSVING: Bilen var på veg frå Våge, og køyrde mot Lunde då ulukka inntraff. (Foto: Ingunn Gjærde)

Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...