VÅTE, MEN NØGDE FESTIVALDELTAKARAR: F.v Mona Solheim, Amanda Fjell og Oliver Hermansen hadde forståing for at den siste konserten laurdag måtte avlysast, og rosa festivalen. - Tyggleiken må koma i fyrste rekkje, sa dei medan dei pakka ned og gjorde seg klar for heimreise.
VÅTE, MEN NØGDE FESTIVALDELTAKARAR: F.v Mona Solheim, Amanda Fjell og Oliver Hermansen hadde forståing for at den siste konserten laurdag måtte avlysast, og rosa festivalen. - Tyggleiken må koma i fyrste rekkje, sa dei medan dei pakka ned og gjorde seg klar for heimreise.

– Vêret kan ingen gjera noko med

Mona Solheim, Amanda Fjell og Oliver Hermansen synest det er bra at festivalen set tryggleiken først.
Publisert 16.07.2017 kl. 15.22. Oppdatert 21.07.2017 kl. 09.04.

Dei har forståing for at Tysnesfest laurdag kveld måtte avlysa konserten med Alan Walker.

– Det hadde jo vore ordentleg keisamt om me skulle fått scena over oss, spøkte Amanda, medan ho og venene pakka saman teltet på capingen i Uggdal sundag føremiddag. Etter ei våt siste natt er dei no klare for å reisa heim att til Sotra.

– Eg synest eigentleg det gjekk fint å sova i teltet i natt eg, smilte Mona.

Ho legg til at det naturlegvis var blitt ganske vått etter uvêret som herja i går kveld.

– Me har vridd alt i teltet, lo ho.


Nøgde festivaldeltakarar

Dei tre festivaldeltakarane var blant over 7000 som møtte opp på dei siste konsertane på Gjerstad i går. At vêret gjorde at dei ikkje fekk høyra Alan Walker synest dei gjekk greitt.

– Me var ganske våte og kalde uansett, så det gjorde ikkje så mykje for oss at den siste konserten vart avlyst.

Dei rosar campingen for oppvartinga, trass i at dei ikkje hadde fått med seg at Grendatun var open for dei som ynskte tak over hovudet.

– Dei hadde klar nattmat på campen, så me fekk sita inne og eta og varma oss, det var svært bra. Festivalen har vore upåklageleg, rosar Mona.


Skjønar at folk er skuffa

Etter midnatt i går skulle kveldens store trekkplaster på scena, Alan Walker, men det sette uvêret ein stoppar for. Like før konserten skulle starta, vart han i staden avlyst.

– Klart folk vart skuffa og lei seg, det er me og, fortel dagleg leiar for Tysnesfest, Øystein Vaage.

Men han er likevel trygg på at arrangørane tok den rette avgjerda med å avlysa konserten.

– Vindtilhøva gjorde at me måtte avlysa. På MS Gann vart det målt vindstyrke over 20 meter i sekundet, seier han.


Fekk tak over hovudet

Vaage er og nøgd med avviklinga med å tømma konsertområdet, samt korleis ting gjekk i timane etter konserten.

– Vêret hjelpe oss nok litt, men konsertområdet var tømt på under ein halvtime. Bussane var raske og fekk frakta folk heim, og det vart opna opp i Grendatun i Uggdal og i Vonheim i Våge, for folk som ikkje hadde ein stad å gå inn. Her fekk dei varma seg med kaffi og vaflar.

Han kan fortelja at då han køyrde gjennom sentrum omlag halv to, var det roleg i gatene.


Travel natt

Lensmann i Fusa og Tysnes politidistrikt, Lorentz Lunde kunne melda om ein travel kveld og natt for politiet. Med vêrsituasjonen som oppstod, kom det mykje arbeid.

– Det var ein krevjande situasjon. Me prøvde i lengste laget å sikra gjerder, telt, stillas og liknande. Men då det ikkje lengre kunne garanterast for tryggleiken på hovudscena, var det ikkje anna å gjera enn å avlysa konserten.

Han fortel om skuffa festivaldeltakarar som måtte visast frå konsertområdet, utan å ha sett den den siste konserten.

– Men etter kvart verka det som folk forstod situasjonen, seier Lunde, og legg til at det er beklageleg at den siste konserten måtte avlysast.


Lekter drog seg

Vidare vart det problematisk då mange av publikumarane var både våte og kalde, og ikkje hadde nokon stad å gjera av seg.

– Det vart då opna opp i både Vonheim og i Grendatun. Der delte Raude Kors mellom anna ut tepper til dei som var kalde.

Gjennom kvelden og natta fortel Lunde at alle instansar jobba for å ivareta festivaldeltakarane.

– Politi, brannvern, helsepersonell, Raude Kors, Tysnesfest og friviljuge, alle gjorde ein stor innsats, slik at dette gjekk bra.

Han kan melda om at natta gjekk utan at det oppstod noko alvorlege hendingar. Likevel har det vore nok å hengja fingrane i.

– Mellom anna lausna lektaren og kom i drift, noko som skapte problemer for MS Gann. Dykkjarar frå kystvakta fekk hand om situasjonen, men det medførte at ferja ikkje kunne liggja til kai grunna fare for samanstøyt. Det skal ikkje ha påverka nokon av ferjeavgangane.

I ettertid presiserer festivalleiar Sigvard Madsen at lektaren aldri lausna frå fortøyingane, men at den drog seg til på sør fortøyingane. Dette førte til at lektaren endra vinkel i forhold til ferjekaien.


Roa seg no

Søndag ettermiddag melder Lunde om rolege tilstandar.

– No ser det ut til at dei fleste pakkar ned. Det verkar å vera litt etter-festivalstemning, seier han humoristisk.

Politiet har i dag hatt to patruljar i sving. Dei har mellom anna hatt tilbod på campingen i Uggdal om promillekontroll, slik at folk kan blåsa før dei set seg i bilane på veg heim. Også på ferjekaien i Våge har politiet testa sjåførane for promille. Då «Tysnes» var i kontakt med lensmann Lorentz Lunde søndag ettermiddag hadde ingen blitt tekne for promillekøyring.


SKJØNAR AT FOLK ER SKUFFA: Dagleg leiar for festivalen, Øystein Vaage, har ingen problemar med å forstå at folk er skuffa og lei seg for at dei ikkje fekk høyra Alan Walker. - Me og synest det er trist, seier Vaage.
SKJØNAR AT FOLK ER SKUFFA: Dagleg leiar for festivalen, Øystein Vaage, har ingen problemar med å forstå at folk er skuffa og lei seg for at dei ikkje fekk høyra Alan Walker. - Me og synest det er trist, seier Vaage.
MANGE FESTIVALDELTAKARAR PÅ VEG HEIM: Det er lange køar i Våge søndag. I køen har politiet hatt promillekontrollar, og lensmann Lorentz Lunde melder om at ingen er teken med promille.
MANGE FESTIVALDELTAKARAR PÅ VEG HEIM: Det er lange køar i Våge søndag. I køen har politiet hatt promillekontrollar, og lensmann Lorentz Lunde melder om at ingen er teken med promille.
TRAVELT FOR POLITIET: Lensmann Lorentz Lunde fortel at dei hadde mykje å gjera natt til sundag under Tysnesfest. (Foto: Ingunn Gjærde)
TRAVELT FOR POLITIET: Lensmann Lorentz Lunde fortel at dei hadde mykje å gjera natt til sundag under Tysnesfest. (Foto: Ingunn Gjærde)

Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...