MIMRAR: 40 år er gått sidan opninga, som skjedde på den midterste Bårdsundbrua. Leif Andersland og Sigrun Hope minnest godt tida før brua kom.
MIMRAR: 40 år er gått sidan opninga, som skjedde på den midterste Bårdsundbrua. Leif Andersland og Sigrun Hope minnest godt tida før brua kom.

– Brua er fantastisk for øya

Bårdsundbrua over til Reksteren feirar 40-års jubileum i sommar.
Publisert 16.07.2017 kl. 08.00. Oppdatert kl. 12.04.

Ein sommardag i 1977 kunne rekstringane for første gong køyra bil over til Tysnesøya.

Tidlegare var det båtforbindelse ein måtte bruka, om ein skulle over til kommunesenteret på Tysnesøya. I 1977 skulle det bli heilt andre tider.

Sigrun Hope (84) frå Reksteren og dåverande ordførar Leif Andersland (88) var begge tilstade under opningsfesten.

«Tysnes» har invitert dei to pensjonistane med ut på brua, 40 år etterpå.

Dei hugsar opningsdagen av Bårdsundbrua som om det var i går.


Merkedag

Dagen var ein merkedag for folket på Reksteren.

– På Bårdsund bru var det møtt fram mykje bygdefolk frå båe sider. Det har vore nemnt 2-300, men eg trur det måtte vera fleire, skreiv «Tysnes» i ei juli-avis i 1977.

Om lag 300 rekstringar budde på øya på midten av 70-talet.

Fylkesordførar Ole Dramdal var ein av dei 80 tilreisande gjestane. Han fekk æra av å gjera den offisielle snorklippinga, og å opna det flotte anlegget.


Millionprosjekt

Tre sund måtte det byggjast over, for å få Reksteren landfast. Det lengste spennet var på rundt 160 meter og det kortaste var på nesten 40 meter.

Bårdsundbrua var eit påkosta prosjekt i si tid.

– 17 millionar kosta anlegget her, fortel Andersland i det me vandrar over den midterste brua.


Litt av eit arbeid

Leif Andersland går med bestemte skritt bort til eit punkt på brua.

– Her klipte me snora, fortel han.

Brua har i 40 år sørgja for at rekstringane har vore tettare knyta til resten av kommunen.

– Når du tenkjer tilbake, var det fantastisk å få bygd denne brua, seier Andersland.

– Eg hugsar at folk sa me aldri kom til å få det til, seier han. I frå 1972 til 1977 var Andersland ein av dei som jobba med å få til bruprosjektet. Han hadde fordelen av å vera fylkespolitikar, og kunne følgja samferdselsavgjerdene i fylket tett.


Merkedag

– Ho kunne no trengt eit strøk maling, seier Sigrun Hope, og kikkar på rekkverket på den midterste av Bårdsundbruene.

Ho var gift med den samfunnsengasjerte rekstringen Vermund Hope.

– Vermund sette opp rekkverket då brua var ferdig, fortel Hope.

Andersland kikkar ned frå midten av brua.

– Me fekk dei til å gå ned på høgda med to meter, frå 17 til 15 meter, for å spara pengar, seier Andersland.


Overtaling

Å byggja bru frå Reksteren til Tysnesøya betydde at vegen måtte kryssa ein del eigedomar.

– Veg er godt å ha i mange høve, seier Andersland i det me beveger oss over til Klinkholmen.

Men det var ein spent Andersland, som på byrjinga av 70-talet sette seg i båten for å køyra til vakre Klinkholmen, midt i Bårdsundet.

– Eg kvidde meg for å spørja bebuarane der, om me kunne byggja bru og veg rett bak den gamle handelsstaden, fortel han.

– Eg visste ikkje kva Waage-familien ville seia, forklarer Andersland vidare.

Men han vart positivt overraska då Waage-familien sa ja, med ein gong. Dei såg absolutt fordelane med å få ei bru på plass.

Andersland smiler godt, når han mimrar tilbake til tida som ordførar, og alle oppdraga han var ute på.


Motstand frå nord

Ikkje alle var like fornøgde med å få bru over til Tysnes-øya.

Folk som budde på nordsida av Reksteren var redde for å mista ferja til Våge og Halhjem.

Med den nye brua vart det også færre ferjeavgangar, og til slutt forsvann ferjeanløpa heilt.

Nord-rekstringane som tidlegare raskt hadde kunna kome seg med bil til Os, måtte etter kvart ta omvegen om Uggdal og Våge.


Legehjelp

Bruprosjektet på Reksteren var likevel etterlengta for mange.

– Eg hugsar då Bruntveit frakta oss over med småbåten sin, seier Hopland.

Trengte ein legetilsyn før brua kom, var det ikkje like enkelt. Ein måtte ringja til legen, som så måtte rekvirera ein båt.

Livet på Reksteren vart definitivt enklare etter at brua bandt dei saman med resten av kommunen.


Ser framover

Det går ikkje lenge før praten med Andersland og Hope går over på dagens brudiskusjonar.

Begge er spente på om Hordfast kjem, og korleis resultatet vil bli. Og om det blir bru over Bjørnafjorden.

– Dei kan vel ikkje stoppa eit slikt prosjekt, undrar Hope.

– Nei, det skulle eg ikkje tru, svarar den tidlegare ordføraren, som har opplevd brudiskusjonar kring Reksteren tidlegare.


UTSIKT: Ser ein nordover har ein utsikt mot Søreidsvågen.
UTSIKT: Ser ein nordover har ein utsikt mot Søreidsvågen.
HØGDE: Leif Andersland fekk dei til å byggja brua 15 meter høg, ikkje 17 meter, for å spara litt pengar.
HØGDE: Leif Andersland fekk dei til å byggja brua 15 meter høg, ikkje 17 meter, for å spara litt pengar.
SPREKE: Dei to pensjonistane er blitt 88 og 84 år.
SPREKE: Dei to pensjonistane er blitt 88 og 84 år.
MALING: Rekkverket kunne gjerne treng eit strøk med maling, meiner Hope.
MALING: Rekkverket kunne gjerne treng eit strøk med maling, meiner Hope.

Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...