BLIDE VALANSVARLEGE: Åse Dalland Haaland og Liv Erichsen er klare til å ta imot dei som ynskjer å nytta seg av tidlegrøystinga.
BLIDE VALANSVARLEGE: Åse Dalland Haaland og Liv Erichsen er klare til å ta imot dei som ynskjer å nytta seg av tidlegrøystinga.

No kan du røysta til årets val

Er du bortreist under valperioden? Då kan du røysta allereie no.
Publisert 17.07.2017 kl. 08.00.

Måndag 3. juli var fyrste dagen det var mogleg å røysta til årets stortingsval. Sjølve valdagen er ikkje før 11. september, men det er allereie lagt opp til tidlegrøysting, slik at alle som ynskjer skal ha høve å avleggja si røyst.


Stille i vallokalet

– Det er ingen som har nytta seg av tilbodet på Tysnes endå, stadfestar Liv Erichsen fredag.

Saman med Åse Dalland Haaland er ho valansvarleg på Tysnes. Dei kan fortelja at det til no har vore stille og roleg rundt valurna.

– Det plar ikkje vera mange som nyttar seg av tidlegrøystinga, men når førehandsrøystinga tek til, vert det som oftast meir folk, forklarar dei.


Høve for alle å røysta

Førehandsrøystinga tek til frå og med 10. august, og då vil vallokalet vera ope heile veka. Om ein derimot ynskjer å nytta seg av tidlegrøystinga, må ein ta kontakt med Erichsen eller Haaland på telefon og avtala tidspunkt.

– Tidlegrøysting er for dei som ikkje har høve å røysta under valet, eller under førehandsrøystinga. Det kan vera fleire grunnar til det. Til dømes reiser mange eldre gjerne til utlandet om hausten. Under tidlegrøysting røystar ein berre på parti, då listene ikkje er kome ut endå, fortel Erichsen.

Ho legg til at alle som ynskjer å røysta må hugsa å ta med legitimasjon, og valkort, dersom det er aktuelt.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Gratulerer med nytt og flott omsorgssenter!

Onsdag 22. november 2017 vil for alltid stå som ein stor merkedag i Tysnes. Etter fleire år med anleggsarbeid var det endeleg klart for snorklypp og for opningsfest for den største investeringa nokosinne i Tysnes kommune i soge: Eit heilt nytt og flott omsorgssenter.Det er berre å stilla seg i køen av gratulantar. Det er ikkje anna enn kjempeflott at politikarane i Tysnes etter lange og...

– Me leitar etter det skjulte potensialet i elevane

– We are the world, we are the children!Ungdommane syng av full hals frå scenen i musikkavdelinga ved Tysnes skule. Med blikket mot dei og ein gitar på kneet, står lærar Arne Kleppe og syng med. Tre veker er att til det tradisjonsrike juleshowet i Vonheim, og ideane som har mognast i haust byrjar å bli testa ut. – Me har ein del program og mange idear, men me er ikkje heilt...