FORANDRING I VENTE: Lorentz Lunde blir ikkje lenger lensmann på Tysnes, når nærpolitireforma trer i kraft i byrjinga av 2018. Her frå då han jobba i sivil under Tysnesfest.  (Foto: Ingunn Gjærde)
FORANDRING I VENTE: Lorentz Lunde blir ikkje lenger lensmann på Tysnes, når nærpolitireforma trer i kraft i byrjinga av 2018. Her frå då han jobba i sivil under Tysnesfest. (Foto: Ingunn Gjærde)

Tysnes mister lensmannen

Nærpolitireforma betyr forandring og sentralisering, også for Tysnes. Frå januar 2018 vil administrasjonsstaden liggja i Norheimsund, og Lorentz Lunde gir seg som lensmann.
Publisert 31.07.2017 kl. 08.00.

Tysnes og Fusa lensmannsdistrikt skal no slåast saman med Kvam.

– Lensmannen vil sitja i Norheimsund, forklarar Lunde, noverande lensmann i Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt. Den svært erfarne lensmannen bekreftar at det ikkje blir han sjølv som skal overta stillinga.

– Eg har vore 43 år i etaten. No får eg andre arbeidsoppgåver, seier Lunde.

Nærpolitireforma fører med seg ein del endringar. Tysnesingar vil blant anna merka det med at ein no skal måtta reisa til Bergen for å skaffa seg pass. Men det daglege politiarbeidet vil framleis skje rundt om i distrikta.

– Omorganisering vil alltid skje. Det må me berre finna oss i, seier Lunde, der han sit i sjefsstolen sin i Uggdal.


Sentralisering

Lensmann Lunde har blitt 65 år, og har vore med på omorganiseringar i politiet tidlegare. Men om denne forandringa er av det gode slaget, er han usikker på.

– Er det naudsynt at alt skal sentraliserast? Blir ting betre av den grunn, undrar han.

Men Lunde er rask med å leggja til at det framleis skal vera politi i kommunen.

– Folk vil ikkje merka så mykje forandring, seier Lunde. Han utdjupar at politiet lokalt skal gjera så godt dei kan for at folk ikkje skal merka noko til endringane. Men politiet gjennomgår for tida store organisatoriske forandringar. – Me skal vera like tilgjengelege, seier Lunde bestemt.

I eit brev til kommunane, frå politimeister Kaare Songstad, står det at Vest politidistrikt skal iverksetja den nye organiseringa frå 2. januar 2018. Planen er at innan 1. februar skal nærpolitireforma i politidistriktet vera oppe og gå.


Politikontakt

Noverande lensmann i Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt, Lorentz Lunde, vil gå over i ei anna stilling.

Når reforma trer i kraft, over nyttår, blir han politikontakt for Tysnes og Fusa.

Lunde har takka nei til å søkja på ei lensmannsstilling for dei tre kommunane.

Politikontakten skal vera eit formelt knytepunkt mellom kommunen og politiet.

– Her hos oss vil det kanskje ikkje bety all verda, seier den erfarne lensmannen.

Det dreiar seg om ei formalisering av den samhandlinga som allereie finn stad. I tillegg kjem kommunen og politiet kanskje til å ha litt oftare kontakt enn før.


Kontor i Uggdal

– Bemanninga skal vera som ho er i dag, ifølgje Lunde.

Det er i alle fall det som er status i dag.

Politiet kjem framleis til å ha kontor i Uggdal. Andre stader har ein fått tøffare beskjedar.

I Hordaland skal lensmannskontora i Samnanger, Vaksdal, Austrheim, Ulvik, Ullensvang og Jondal leggjast ned.

Vest politidistrikt får også nye driftseiningar.


Leiast fråVoss

Tysnes skal høyra til ei driftseining, saman med Nordhordland, Indre Hordaland, Hardanger, Kvinnherad, Kvam, Fusa, Os og Austevoll lensmannsdistrikt. Driftseininga skal heita Hordaland, og vil leiast frå Voss.

Bergen, Sotra, Askøy og Øygarden vil høyra til ei eiga driftseining, som skal leiast frå Bergen.

Det blir presisert i brevet frå Songstad, at tenestene retta mot innbyggjarane skal utførast ved tenestestadane.

– Jobben skal gjerast ute i tenesteeiningane, kommenterer Lunde, som framleis skal vera lensmann med stor L, resten av året.


Siste saker Gå til framsida

Rykkjer opp!

Etter mykje om og men er A-laget endeleg klare for 6. divisjon.

Debatt: Kor mykje skal me finna oss i?

Eg var ikkje tilstades på «ferjemøtet» i Tysneshallen, men ut frå kommentarar på nett, og i «Tysnes», verkar det ikkje som noko «positivt» møte.At fylkesordføraren kallar hhv. ordførarane i Tysnes, Austevoll og Kvinnherad for «kanaljar frå kysten», seier vel ein del om haldninga fylkeskommunen/fylkesordføraren har til oss, og treng vel ikkje kommentarar ut over det. Kåre, Morten...