OLJEBARK: Anders Amland har oljebark på oljesølet som ligg oppå fatet.
OLJEBARK: Anders Amland har oljebark på oljesølet som ligg oppå fatet.

Oljesøl i hamna i Våge

Utrykkingsleiar Anders Amland i Tysnes brannvern, måtte onsdag ettermiddag rykkja ut til eit oljefat som rann over.
Publisert 09.08.2017 kl. 19.04.

– Sola har varma opp fatet, slik at det har runne over, forklarer Amland.

Oljefatet har stått heilt ytterst på kaikanten i Våge hamn.

Når olja har runne over kanten, har noko av olja også funne vegen ut i sjøen, men det er ikkje kome mykje forureining ut i hamna.

Ein kunne onsdag ettermiddag sjå eit tynt lag med olje, på nokre få kvadratmeter, rett utanfor bryggjekanten.

Amland og Erling Borgen var kjapt ute med nokre gule sekker med oljebark, og det gjekk ikkje lang tid før det meste av oljesølet på land hadde blitt tørka opp.

– Utsleppet dreier seg om små mengdar, med det som ser ut som spillolje, seier Amland.

Eigaren av oljetønna vart kontakta, og brannvernet kunne forlata staden etter om lag ein halvtime.TØRKAR OPP: Oljebarken som Erling Borgen (t.h.) kostar med seg, er raskt blitt full av væske. Anders Amland (t.v.) er utrykkingsleiar på oppdraget.
TØRKAR OPP: Oljebarken som Erling Borgen (t.h.) kostar med seg, er raskt blitt full av væske. Anders Amland (t.v.) er utrykkingsleiar på oppdraget.
I HAVET: Eit tynt lag med olje kunne observerast i Våge hamn onsdag ettermiddag.
I HAVET: Eit tynt lag med olje kunne observerast i Våge hamn onsdag ettermiddag.

Siste saker Gå til framsida

Bakar for TV-aksjonen

Tysnes skule engasjerer seg i TV-aksjonen 2017, og fredag diskar dei opp med søte bakverk i gymsalen.

Leiar: Gratulerer Tysnesfest

Tysnesfest kan gå mot millionoverskot i 2017. Det er ei gledeleg melding frå festivalstyret.Me forstår godt at festivalleiar Sigvard Madsen og resten av Tysnesfestgjengen hadde ei vanskeleg tid etter det lite hyggjelege økonomiske resultatet etter festivalen i fjor. Å koma ut med eit underskot på ein festival som samla kring 27.000 betalande innom dei mange ulike arrangmenta, som ein...

Tysnesfest får millionoverskot

Det endelege resultatet vil ikkje vera klart før ved årsslutt. Det aller meste har Tysnesfest-administrasjonen oversikt over, men søknaden om momskompensasjon ventar dei svar på i desember. Det festivalleiar Sigvard Madsen er mest glad for, er at ein i alle fall har dekka inn underskotet frå i fjor på ein million kroner. Eit overskot i år styrkjer eigenkapitalen til stiftinga...