STENGT: Torsdag blir vegen forbi Kløvbrekko, mellom Onarheim og Uggdal, periodevis stengt. – Folk må pårekna ei ventetid på minst ein time, eller eventuelt køyra ei anna rute denne dagen, seier Jarle Matre ved Tysnes lensmannskontor. (Foto: Miriam R. Kaldefoss)
STENGT: Torsdag blir vegen forbi Kløvbrekko, mellom Onarheim og Uggdal, periodevis stengt. – Folk må pårekna ei ventetid på minst ein time, eller eventuelt køyra ei anna rute denne dagen, seier Jarle Matre ved Tysnes lensmannskontor. (Foto: Miriam R. Kaldefoss)

Torsdag: Midlertidig vegstenging i Kløvbrekko

Publisert 09.08.2017 kl. 16.35. Oppdatert 10.08.2017 kl. 09.39.

Jarle Matre, ved Tysnes lensmannskontor, opplyser at vegen mellom Uggdal og Onarheim blir periodevis stengt torsdag 10. august.

– Folk må pårekna ei ventetid på minst ein time, eller eventuelt køyra ei anna rute denne dagen viss dei skal nå noko, seier han.

Etter at delar av rekkverket langs Kløvbrekko rasa ut tysdag, blir vegen periodevis stengt i dag (torsdag), og fartsgrensa blir sett ned til 30 kilometer i timen.

– Det blir og ei lengdeavgrensing for vegen, så lange køyretøy lyt finna ei alternativ rute, informerer Matre.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Til søknad om oppdrettsanlegg ved Toneset, Vernøy

I bladet Tysnes den 30.11.17 skreiv Ingunn Gjærde ei sak om tareproduksjon i RexStar sine lokale på Reksteren. Her opplyser Harald Sveier frå Lerøy Vest AS at Lerøy ønskjer å starta med taredyrking i sjø i Tysnes. Blant lokalbefolkninga blei det i sommar protestar mot planane på Toneset på Reksteren, sjølv om kommunen var positiv. Søknaden er framleis under behandling. Vidare opplyser Sveier...

Får 15.000 til oppsetjing av Hegglandshusa

Olav og Hilde Mary Laukhamar får 15.000 kroner i kommunal støtte til oppsetjing av dei gamle Hegglandshusa på Laukhamar. Det vedtok formannskapet samrøystes tysdag.Olav og Hilde Mary Laukhamar har i tillegg søkt Hordaland fylkeskommune om 100.000 kroner i tilskot til verna kulturminne. Nytt i år er at slike søknader til fylkeskommunen skal prioriterast av kommunen. Dette er den einaste...