LEIAR I SUNNHORDLAND SENIORUNIVERSITET: Anders Legland saknar fleire tysnesingar blant publikum under forelesingane til senioruniversitetet.
LEIAR I SUNNHORDLAND SENIORUNIVERSITET: Anders Legland saknar fleire tysnesingar blant publikum under forelesingane til senioruniversitetet.

Saknar tysnesingar på senior-forelesingar

Leiar i Sunnhordland Senioruniversitet, Anders Legland, vonar fleire tysnesingar vil ta turen til forelesningane på Bømlo.
Publisert 09.08.2017 kl. 08.00. Oppdatert kl. 11.58.

– Eg trur ferja er ein barriere for mange, tenkjer Legland.

Han er klår på at Sunnhordland Senioruniversitet er for alle som ynskjer å vera med.

– Men det er jo aller helst for pensjonistar, smiler han, og legg til at samlingane startar klokka elleve på tysdagar.


Variert program

Det vert skipa til forelesing kvar siste tysdag i månaden, 10 eller 11 gonger i året. Dei finn stad i Bømlo kulturhus, på Bremnes. føredraga er varierte, og tek for seg mange viktige tema, forklarar leiaren.

– Eg er svært nøgd med forelesarane, og meiner føredraga held høg kvalitet. Han som starta opp det heile i 2003, Håkon Randal, var ivrig, og hadde mange gode kontaktar. I same stil har me prøvd å halda fram senioruniversitetet etter eg tok over som leiar etter Randal sin bortgong i 2013.

Han fortel at jobben som leiar er givande.

– Det er interresant. Det aller kjekkaste er at eg møter masse spanande folk, og får mange gode samtalar, seier han med eit smil.


Aukande deltakartal

Sidan Sunnhordland Senioruniversitet starta opp, har berre poulariteten auka på.

– No i vårsemesteret som var, hadde me i gjennomsnitt 180 menneske på kvart arrangement. I 2015-2016 var dette talet 130.

Ved fleire høve har foreleserar klart å fylla kulturhuset på Bømlo, som rommar over 300 menneske.

– Mellom anna journalist og utanriksreportar i NRK, Bjørn Hansen, då han snakka om «frå Obama til Trump», slo an hjå publikum. Rift om plassane var det og då Gunnar Sønsteby heldt forelesing.

Legland fortel at ambassadør Åge Grutle kjem for å snakka om «røynsler frå eit yrkesliv i utenrikstenesta, Stortinget og Det kongelege hoff» i september.

– Då og reknar eg med at det vert fullt.


Sosialt og lærerikt

Neste tilskiping vert 29. august. Då kjem prost Svein Arne Theodorsen, som skal læra publikum om Martin Luther og om reformasjonen, som i år har 500 års jubileum.

I månadane framover kan ein og få høyra tidlegare generaldirektør Egil Myklebust snakka om «Norge frå gullalder til olje-, grønt og digitalt skifte», fyrsteamanuensis Terje Knudsen om den russiske revolusjonen, journalist Oddgeir Bruaset og pianist Audun Kayser.

I dag er hovuddelen av dei frammøtte frå Bømlo og Stord. No vonar Legland fleire frå Tysnes ynskjer å delta på forelesingane.

– Å vera med er både sosialt, interessant og lærerikt på ein gong. Det er ein samlingsstad for tankar og trivsel, freistar han.


Siste saker Gå til framsida

Øving: Ein person i sjøen ved Våge ferjekai

Øving: Tysnes brann og redning rykte ut med to bilar og 12-13 personar til Våge ferjekai palmelaurdag om føremiddagen. Øvingsmeldinga som gjekk ut frå 110-sentralen i Bergen var dramatisk. Ein person hadde falle i sjøen ved Våge ferjekai klokka tre om natta.

Hugs å stilla klokka

Natt til søndag (klokka 02.00) skal klokka stillast ein time fram. Då går me over til sommartid, og det blir ljosare kveldar. Sommartida varar fram til 28. oktober. Me stiller klokka to gonger i året, og for dei som plar bli usikre på kva veg ein skal stilla den, er ein god hugseregel at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar.

Berre må til Tysnes i påska

Det gamle huset på Høviskeland blir fullt kvar påske. Aasta Tufteland Kroken (58) og Rune Kroken (57) tek då imot fem born, tre svigerborn og fem barneborn som har mange påsketradisjonar på Tysnes.

Pernilla med påskemaraton

Mange ser fram til å kunna slappa av i påsken. Pernilla Eugenie Epland (27) startar med å springa 21.097,5 meter i Nederland på palmesundag.