MIDLERTIDIG: Torsdag vart det sett opp ei midlertidig sikring langs vegen i Kløvbrekko.
MIDLERTIDIG: Torsdag vart det sett opp ei midlertidig sikring langs vegen i Kløvbrekko.

Vegen mellom Uggdal og Onarheim er open

Midlertidig sikring er no på plass i Kløvbrekko.
Publisert 10.08.2017 kl. 14.39. Oppdatert 21.08.2017 kl. 15.32.

Torsdag var vegen mellom Uggdal og Onarheim periodevis stengt, då Statens vegvesen arbeidde i Kløvbrekko for å setja opp ei midlertidig sikring der betongrekkverket rasa ut tysdag.

Kontrollingeniør i Statens vegvesen, Roger Lemme, fortel at dei har gjort ei vurdering av vegen, og har kome fram til at det ikkje er noko fare for at sjølve vegbanen skal rasa ut.

– Vegen ligg støtt. Det er berre rekkverket som har rasa.– Har du nokre teoriar om kvifor muren gav etter?

– Eg kan ikkje seia det heilt sikkert, men muren har nok blitt pressa meir og meir utover av passerande trafikk gjennom åra. Truleg var han heller ikkje festa så godt den gongen han vart laga, spekulerer Lemme.


Nye vurderingar over helga

Den midlertidige sikringa av vegen inneber óg at fartsgrensa er sett ned til 30 kilometer i timen i brekka, og det er innført ei lengdeavgrensing for køyretøy, på 12,4 meter. Lemme fortel at skilting om avgrensinga skal koma opp i Uggdal og på Onarheim anten i dag, torsdag, eller i morgon, fredag.

– Lengdeavgrensinga er ikkje fordi det er fare for at vegen skal rasa, men fordi det er så smalt der no. Me sette grensa til 12,4 meter, for då kan bussane framleis køyra forbi, forklarar han.

Vidare tiltak må bli gjort i Kløvbrekko, men akkurat kva dei blir, er framleis uvisst.

– Det er heilt klart at det er ein plass som må utbetrast. Men kva vidare tiltak som skal skje, må me sjå på seinare. Me skal få på plass ei permanent sikring der oppe, men kva for ein metode me skal bruka, vil bli vurdert over helga, seier Lemme.


Siste saker Gå til framsida

Vann skulepris frå Leger uten grenser

Ingeborg Eide, Malin Nerhus og Madelene Hauge frå Hatlestrand oppvekstsenter blei fylkesvinnarar ved å synleggjera den gløymde krisa om at titusenar av kvinner døyr av utrygg abort.

Lesarbrev: Til søknad om oppdrettsanlegg ved Toneset, Vernøy

I bladet Tysnes den 30.11.17 skreiv Ingunn Gjærde ei sak om tareproduksjon i RexStar sine lokale på Reksteren. Her opplyser Harald Sveier frå Lerøy Vest AS at Lerøy ønskjer å starta med taredyrking i sjø i Tysnes. Blant lokalbefolkninga blei det i sommar protestar mot planane på Toneset på Reksteren, sjølv om kommunen var positiv. Søknaden er framleis under behandling. Vidare opplyser Sveier...

Får 15.000 til oppsetjing av Hegglandshusa

Olav og Hilde Mary Laukhamar får 15.000 kroner i kommunal støtte til oppsetjing av dei gamle Hegglandshusa på Laukhamar. Det vedtok formannskapet samrøystes tysdag.Olav og Hilde Mary Laukhamar har i tillegg søkt Hordaland fylkeskommune om 100.000 kroner i tilskot til verna kulturminne. Nytt i år er at slike søknader til fylkeskommunen skal prioriterast av kommunen. Dette er den einaste...