MIDLERTIDIG: Torsdag vart det sett opp ei midlertidig sikring langs vegen i Kløvbrekko.
MIDLERTIDIG: Torsdag vart det sett opp ei midlertidig sikring langs vegen i Kløvbrekko.

Vegen mellom Uggdal og Onarheim er open

Midlertidig sikring er no på plass i Kløvbrekko.
Publisert 10.08.2017 kl. 14.39. Oppdatert 21.08.2017 kl. 15.32.

Torsdag var vegen mellom Uggdal og Onarheim periodevis stengt, då Statens vegvesen arbeidde i Kløvbrekko for å setja opp ei midlertidig sikring der betongrekkverket rasa ut tysdag.

Kontrollingeniør i Statens vegvesen, Roger Lemme, fortel at dei har gjort ei vurdering av vegen, og har kome fram til at det ikkje er noko fare for at sjølve vegbanen skal rasa ut.

– Vegen ligg støtt. Det er berre rekkverket som har rasa.– Har du nokre teoriar om kvifor muren gav etter?

– Eg kan ikkje seia det heilt sikkert, men muren har nok blitt pressa meir og meir utover av passerande trafikk gjennom åra. Truleg var han heller ikkje festa så godt den gongen han vart laga, spekulerer Lemme.


Nye vurderingar over helga

Den midlertidige sikringa av vegen inneber óg at fartsgrensa er sett ned til 30 kilometer i timen i brekka, og det er innført ei lengdeavgrensing for køyretøy, på 12,4 meter. Lemme fortel at skilting om avgrensinga skal koma opp i Uggdal og på Onarheim anten i dag, torsdag, eller i morgon, fredag.

– Lengdeavgrensinga er ikkje fordi det er fare for at vegen skal rasa, men fordi det er så smalt der no. Me sette grensa til 12,4 meter, for då kan bussane framleis køyra forbi, forklarar han.

Vidare tiltak må bli gjort i Kløvbrekko, men akkurat kva dei blir, er framleis uvisst.

– Det er heilt klart at det er ein plass som må utbetrast. Men kva vidare tiltak som skal skje, må me sjå på seinare. Me skal få på plass ei permanent sikring der oppe, men kva for ein metode me skal bruka, vil bli vurdert over helga, seier Lemme.


Siste saker Gå til framsida

Bakar for TV-aksjonen

Tysnes skule engasjerer seg i TV-aksjonen 2017, og fredag diskar dei opp med søte bakverk i gymsalen.

Leiar: Gratulerer Tysnesfest

Tysnesfest kan gå mot millionoverskot i 2017. Det er ei gledeleg melding frå festivalstyret.Me forstår godt at festivalleiar Sigvard Madsen og resten av Tysnesfestgjengen hadde ei vanskeleg tid etter det lite hyggjelege økonomiske resultatet etter festivalen i fjor. Å koma ut med eit underskot på ein festival som samla kring 27.000 betalande innom dei mange ulike arrangmenta, som ein...

Tysnesfest får millionoverskot

Det endelege resultatet vil ikkje vera klart før ved årsslutt. Det aller meste har Tysnesfest-administrasjonen oversikt over, men søknaden om momskompensasjon ventar dei svar på i desember. Det festivalleiar Sigvard Madsen er mest glad for, er at ein i alle fall har dekka inn underskotet frå i fjor på ein million kroner. Eit overskot i år styrkjer eigenkapitalen til stiftinga...