MIDLERTIDIG: Torsdag vart det sett opp ei midlertidig sikring langs vegen i Kløvbrekko.
MIDLERTIDIG: Torsdag vart det sett opp ei midlertidig sikring langs vegen i Kløvbrekko.

Vegen mellom Uggdal og Onarheim er open

Midlertidig sikring er no på plass i Kløvbrekko.
Publisert 10.08.2017 kl. 14.39. Oppdatert 21.08.2017 kl. 15.32.

Torsdag var vegen mellom Uggdal og Onarheim periodevis stengt, då Statens vegvesen arbeidde i Kløvbrekko for å setja opp ei midlertidig sikring der betongrekkverket rasa ut tysdag.

Kontrollingeniør i Statens vegvesen, Roger Lemme, fortel at dei har gjort ei vurdering av vegen, og har kome fram til at det ikkje er noko fare for at sjølve vegbanen skal rasa ut.

– Vegen ligg støtt. Det er berre rekkverket som har rasa.– Har du nokre teoriar om kvifor muren gav etter?

– Eg kan ikkje seia det heilt sikkert, men muren har nok blitt pressa meir og meir utover av passerande trafikk gjennom åra. Truleg var han heller ikkje festa så godt den gongen han vart laga, spekulerer Lemme.


Nye vurderingar over helga

Den midlertidige sikringa av vegen inneber óg at fartsgrensa er sett ned til 30 kilometer i timen i brekka, og det er innført ei lengdeavgrensing for køyretøy, på 12,4 meter. Lemme fortel at skilting om avgrensinga skal koma opp i Uggdal og på Onarheim anten i dag, torsdag, eller i morgon, fredag.

– Lengdeavgrensinga er ikkje fordi det er fare for at vegen skal rasa, men fordi det er så smalt der no. Me sette grensa til 12,4 meter, for då kan bussane framleis køyra forbi, forklarar han.

Vidare tiltak må bli gjort i Kløvbrekko, men akkurat kva dei blir, er framleis uvisst.

– Det er heilt klart at det er ein plass som må utbetrast. Men kva vidare tiltak som skal skje, må me sjå på seinare. Me skal få på plass ei permanent sikring der oppe, men kva for ein metode me skal bruka, vil bli vurdert over helga, seier Lemme.


Siste saker Gå til framsida

Øving: Ein person i sjøen ved Våge ferjekai

Øving: Tysnes brann og redning rykte ut med to bilar og 12-13 personar til Våge ferjekai palmelaurdag om føremiddagen. Øvingsmeldinga som gjekk ut frå 110-sentralen i Bergen var dramatisk. Ein person hadde falle i sjøen ved Våge ferjekai klokka tre om natta.

Hugs å stilla klokka

Natt til søndag (klokka 02.00) skal klokka stillast ein time fram. Då går me over til sommartid, og det blir ljosare kveldar. Sommartida varar fram til 28. oktober. Me stiller klokka to gonger i året, og for dei som plar bli usikre på kva veg ein skal stilla den, er ein god hugseregel at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar.

Berre må til Tysnes i påska

Det gamle huset på Høviskeland blir fullt kvar påske. Aasta Tufteland Kroken (58) og Rune Kroken (57) tek då imot fem born, tre svigerborn og fem barneborn som har mange påsketradisjonar på Tysnes.

Pernilla med påskemaraton

Mange ser fram til å kunna slappa av i påsken. Pernilla Eugenie Epland (27) startar med å springa 21.097,5 meter i Nederland på palmesundag.