KLARE FOR VAL: Åse Dalland Haaland og Liv Erichsen er klare til å ta imot dei som ynskjer å nytta seg av tidlegrøystinga. (Arkivfoto)
KLARE FOR VAL: Åse Dalland Haaland og Liv Erichsen er klare til å ta imot dei som ynskjer å nytta seg av tidlegrøystinga. (Arkivfoto)

Førehandsrøystinga har byrja

Hugs valkort og legitimasjon, oppmodar kommunen på heimesida si.
Publisert 10.08.2017 kl. 11.54. Oppdatert kl. 11.59.

Røystinga går føre seg i fellestenesta i rådhuset frå i dag fram til 8. september. I heile perioden med førehandsrøysting er det utvida opningstider på rådhuset, slik at du kan røysta fredag kveld, laurdag og søndag.

– Det har vore fire personar innom allereie. Me er mange som har fått opplæring her, så me er godt førebudd til å ta imot dei som kjem for å røysta, seier Ingrid Tysnes Stue i Tysnes kommune.


Kan velja

Du kan førehandsrøysta i den kommunen du sjølv ønskjer. Dersom du førehandsrøyster i ein annan kommune enn der du er innført i folkeregister, må du hugsa på at røysta skal nå fram til heimstaden gjennom posten innan dagen etter valdagen.


Må vera registert

For å ha lov til å delta i Stortingsvalet må du vera oppført i manntalet. Dersom du har flytta til ein annan kommune og melding om flytting ikkje er teken imot i folkeregisteret innan 30.juni 2017, står du framleis i manntalet i den kommunen du flytta frå. Då kan du velja om du vil røysta på valdagen i den kommunen du har flytta frå eller om du vil førehandsrøysta, skriv Tysnes kommune.


Siste saker Gå til framsida