KLARE FOR VAL: Åse Dalland Haaland og Liv Erichsen er klare til å ta imot dei som ynskjer å nytta seg av tidlegrøystinga. (Arkivfoto)
KLARE FOR VAL: Åse Dalland Haaland og Liv Erichsen er klare til å ta imot dei som ynskjer å nytta seg av tidlegrøystinga. (Arkivfoto)

Førehandsrøystinga har byrja

Hugs valkort og legitimasjon, oppmodar kommunen på heimesida si.
Publisert 10.08.2017 kl. 11.54. Oppdatert kl. 11.59.

Røystinga går føre seg i fellestenesta i rådhuset frå i dag fram til 8. september. I heile perioden med førehandsrøysting er det utvida opningstider på rådhuset, slik at du kan røysta fredag kveld, laurdag og søndag.

– Det har vore fire personar innom allereie. Me er mange som har fått opplæring her, så me er godt førebudd til å ta imot dei som kjem for å røysta, seier Ingrid Tysnes Stue i Tysnes kommune.


Kan velja

Du kan førehandsrøysta i den kommunen du sjølv ønskjer. Dersom du førehandsrøyster i ein annan kommune enn der du er innført i folkeregister, må du hugsa på at røysta skal nå fram til heimstaden gjennom posten innan dagen etter valdagen.


Må vera registert

For å ha lov til å delta i Stortingsvalet må du vera oppført i manntalet. Dersom du har flytta til ein annan kommune og melding om flytting ikkje er teken imot i folkeregisteret innan 30.juni 2017, står du framleis i manntalet i den kommunen du flytta frå. Då kan du velja om du vil røysta på valdagen i den kommunen du har flytta frå eller om du vil førehandsrøysta, skriv Tysnes kommune.


Siste saker Gå til framsida

Ådnastegen lokkar to- og firbeinte til fjells

Stølen på Ådnastegen har vore brukt i lange tider. Enno ligg der åtte små sel og to noko større hytter. Juniane Vevatne Lunde (32) gjekk dit ofte som liten, og no fører ho og mannen Matthias Tønnessen tradisjonen vidare med borna sine.