KLOKT VAL: Frode Storetvedt søkte Miljødirektoratet om å få flytta knoppsvana Hamnesjefen til Tysnes. Han meiner det var rett av Os kommune å avliva svana. (Arkivfoto)
KLOKT VAL: Frode Storetvedt søkte Miljødirektoratet om å få flytta knoppsvana Hamnesjefen til Tysnes. Han meiner det var rett av Os kommune å avliva svana. (Arkivfoto)

– Ei klok avgjerd å avliva Hamnesjefen

– Klok avgjering, meiner Frode Storetvedt, som søkte Miljødirektoratet om å få knoppsvana til Tysnes.
Publisert 10.08.2017 kl. 11.30. Oppdatert kl. 11.47.

– Eg tenkjer at slik det utvikla seg med den siste hendinga var dette det einaste rette av Os kommune, seier Storetvedt til «Tysnes».

I juli blei fugleinnhegninga hans undersøkt av veterinærar for å finna ut om Hamnesjefen kunne bu der. Trass i at staden vart godkjent, vart søknad om flytting til Tysnes avslått av Miljødirektoratet.

– Eg har følgt prosessen. Dei har gjort det dei kunne for å finna alternative løysingar for svana, seier han.


Sterke reaksjonar

Årsaka til avlivinga var at den kjende knoppsvana gjekk til eit nytt angrep sist veke. Denne gongen var det på ei 16 år gamal jente i ein motorbåt ved hamna på Os.

Etter avlivinga er fleire personar trua på livet, skriv NRK.

– Os-ordførar Marie Bruarøy, fungerande ordførar Laila Reiertsen og ein administrativ tilsett i kommunen er blitt trua. Det same er familiane deira, fortel fungerande lensmann i Os, Audun Hadler-Olsen til NRK.

– Det har blitt gitt drapstrugslar mot meir enn éin person. Me ser svært alvorleg på dette. Dette er offentlege personar som utfører eit yrke og eit verv, så det er heilt uakseptabelt med slike trugslar. Fredag ettermiddag har Os kommune bestemt seg for å melda trugslane til politiet, seier lensmannen, som karakteriserer trugslane som grove.

Det hadde vore fellingsløyve på Hamnesjefen sidan slutten av juli.

– Eg har forståing for at folk synest avlivinga er trist, men har ingen forståing for at nokre reagerer på den måten. Det er skremmande at ein kan dra debatten så langt ut på viddene, seier Storetvedt frå Tysnes.


Forsvarleg avliva

Landbrukssjef Øystein Svalheim ved Bjørnefjorden Landbrukskontor opplyser at Hamnesjefen blei avliva på ein forsvarleg måte.

– Han sovna stille, roleg og fredeleg inn. Han blei ført bort og teke livet av med eit enkelt slag i nakken. Det gjekk så fort at han ikkje skjønte nokon ting før det var over, seier Svalheim til VG.

Han opplyser om at det ikkje var landbrukskontoret sine eigne tilsette som gjennomførte avlivinga, men at kontoret har avtalar med andre som står for slike tenester. Sjølv var han ikkje på staden under avlivinga.

– Me har hatt opning for å avliva han lenge, og det var den siste hendinga som gjorde utslaget, opplyser Svalheim til avisa.

Onsdag skriv Nettavisen at dyrevernorganisasjoen Noah har meldt Os kommune for måten svana blei avliva på.


NYTT ANGREP: Årsaka til avlivinga av den kjende knoppsvana var at gjekk til angrep på ei 16 år gamal jente i ein motorbåt ved hamna på Os. (Foto: Os&Fusaposten)
NYTT ANGREP: Årsaka til avlivinga av den kjende knoppsvana var at gjekk til angrep på ei 16 år gamal jente i ein motorbåt ved hamna på Os. (Foto: Os&Fusaposten)

Siste saker Gå til framsida

Øving: Ein person i sjøen ved Våge ferjekai

Øving: Tysnes brann og redning rykte ut med to bilar og 12-13 personar til Våge ferjekai palmelaurdag om føremiddagen. Øvingsmeldinga som gjekk ut frå 110-sentralen i Bergen var dramatisk. Ein person hadde falle i sjøen ved Våge ferjekai klokka tre om natta.

Hugs å stilla klokka

Natt til søndag (klokka 02.00) skal klokka stillast ein time fram. Då går me over til sommartid, og det blir ljosare kveldar. Sommartida varar fram til 28. oktober. Me stiller klokka to gonger i året, og for dei som plar bli usikre på kva veg ein skal stilla den, er ein god hugseregel at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar.

Berre må til Tysnes i påska

Det gamle huset på Høviskeland blir fullt kvar påske. Aasta Tufteland Kroken (58) og Rune Kroken (57) tek då imot fem born, tre svigerborn og fem barneborn som har mange påsketradisjonar på Tysnes.

Pernilla med påskemaraton

Mange ser fram til å kunna slappa av i påsken. Pernilla Eugenie Epland (27) startar med å springa 21.097,5 meter i Nederland på palmesundag.