DELTOK: Både Heine Nes, Mia Jensen Nes og Maren Jensen Nes var med på landsskyttarstemnet sist helg.
DELTOK: Både Heine Nes, Mia Jensen Nes og Maren Jensen Nes var med på landsskyttarstemnet sist helg.

Vellukka debut på landsskyttarstemnet

Maren og Mia Jensen Nes frå Tysnes gjorde ein god debut i meisterskapet, som er NM for skyttarar.
Publisert 10.08.2017 kl. 08.29. Oppdatert kl. 08.43.

– Me har vore med på landsskyttarstemnet mange gongar før, men aldri skote sjølv, forklarar Maren, som saman med tvillingsystera har drive med skyting dei fire siste åra.

På landsskyttarstemnet i Førde, som gjekk føre seg sist helg, var dei med i klassa eldre rekrutt, og skaut i liggjande posisjon frå 100 meter. Medan Maren fekk 241 av 250 poeng, klarte Mia 246 av 250 poeng.

– Dei gjorde det veldig bra til å vera på deira nivå. Dei hadde ein god debut, meiner pappa Heine Nes, som også var med i konkurransen.

– Dei hadde fleire skot som blei målt til 9,9 og som da bare er 1 mm frå å bli målt til å bli 10, så marginane er små, seier han.


– Det sosiale er kjekkast

Å vera sosial er noko av det kjekkaste med stemnet, meiner jentene.

– Det er fint å vera ilag med dei andre der, forklarar Maren.

– Kva er det kjekkaste med skytinga?

– Det må vera å slå sin eigen rekord, og konkurrera mot seg sjølv og sine eigne mål.

Til vanleg trenar systrene ein gong i veka.

– Om nokre veker skal me på busstur saman med om lag 45 andre ungdommar frå Sunnhordaland skyttarsamlag til to ungdomsstemner i Nummedalen. Det er avslutninga på utesesongen, for-klarar Mia.


Flest menn

At det er fleirtall av menn som deltek på landskyttarstemnet, merkar ikkje jentene mykje til.

– Dei damene som er med, er mykje betre enn talet skulle tilseia. Dei fleste klassane på baneskytinga blei i år vunne av jenter og damer, forklarar pappa Heine.

I konkurransen skaut han i tre ulike stillingar frå 200 meter, og fekk 239 poeng i sin klasse. Det vil seia at han var to poeng frå å koma til finalen, og noko mindre enn målet hans i år.– Eg har drive med skyting sidan eg var ti år, det vil seia i 31 år i år. At nokon i familien driv med skyting, har ofte ein smitteffekt på dei andre, seier han.


Kom til finalen

Knut Dalland er ein annan tysnesing som var med på landsskyttarstemnet. For fyrste gong kom han til finalen i baneskyting.

– Eg greidde det i år, sjølv om det ikkje gjekk så godt i finalen, seier han, som deltok i V55, ein klasse for dei over 65 år.

I finalen trefte han blink på åtte av skota. To gjekk nett utanom tiaren, men var gode niarar. Han endte med 348 poeng til saman. 98 av dei fekk han i finalen.

– Det var kjekt å vera med i finalen. Ved fleire stemne har eg berre mangla eitt poeng for å koma dit. No lukkast eg endeleg, forklarar han.

Han meiner skytinga var det kjekkaste på landskyttarstemnet.

– Me bur samla fylkesvis, men i år var det vanskeleg å koma seg rundt på grunn av alt regnet, seier han, som er deltakar på Sunnhordaland sitt veteranlag.


– Kjenne mykje folk

Dalland var med på landskyttarsstemnet for 26. året på rad, og har planar om å vera med på nokre stemne til, slik at han får feira at han har vore med 30 gongar.

– Eg har drive med skyting sidan militæret. Ein del år var eg ikkje så aktiv, men tok det opp att på slutten av 80-talet og byrjinga av 90-talet. Då blei den eine sonen min aktiv, og eg blei meir ivrig att, seier han.

– Kva er det kjekkaste med skyting?

– Det må vera at eg blir kjent med folk frå andre landsdelar, fortel Dalland.


Siste saker Gå til framsida

Bakar for TV-aksjonen

Tysnes skule engasjerer seg i TV-aksjonen 2017, og fredag diskar dei opp med søte bakverk i gymsalen.

Leiar: Gratulerer Tysnesfest

Tysnesfest kan gå mot millionoverskot i 2017. Det er ei gledeleg melding frå festivalstyret.Me forstår godt at festivalleiar Sigvard Madsen og resten av Tysnesfestgjengen hadde ei vanskeleg tid etter det lite hyggjelege økonomiske resultatet etter festivalen i fjor. Å koma ut med eit underskot på ein festival som samla kring 27.000 betalande innom dei mange ulike arrangmenta, som ein...

Tysnesfest får millionoverskot

Det endelege resultatet vil ikkje vera klart før ved årsslutt. Det aller meste har Tysnesfest-administrasjonen oversikt over, men søknaden om momskompensasjon ventar dei svar på i desember. Det festivalleiar Sigvard Madsen er mest glad for, er at ein i alle fall har dekka inn underskotet frå i fjor på ein million kroner. Eit overskot i år styrkjer eigenkapitalen til stiftinga...