FEIRAR: Sals- og marknadssjef Gisle Mikalsen (t.v.) og dagleg leiar Børge Pedersen gler seg over å ha landa den store kontrakten med Aker BioMarine. (Foto: Ingunn Gjærde)
FEIRAR: Sals- og marknadssjef Gisle Mikalsen (t.v.) og dagleg leiar Børge Pedersen gler seg over å ha landa den store kontrakten med Aker BioMarine. (Foto: Ingunn Gjærde)

Vågen i vinden

I det smålåtne kontorbygget i Våge skjer det store ting for tida.
Publisert 11.08.2017 kl. 19.00.

– Aldri har me hatt større ordrereservar enn no, konstaterer dagleg leiar for Vågen AS, Børge Pedersen, nøgd.

Selskapet har ikkje fått mindre å gjera i sommar, etter at dei nyleg landa sin største kontrakt nokosinne: Dei skal levera nærmare 40 transportskruar til Aker BioMarine sin nye krill-trålar. På si eiga facebookside oppgjev selskapet at kontrakten utgjer over eit halvt års omsetnad for Vågen AS.

– Meir enn det kan eg ikkje seia om verdien. Då lyt du nesten sjå på den tidlegare omsetnaden vår, seier Pedersen med eit smil.

Som sagt, så gjort. Eit lite djupdukk i reiknskapen syner at kontrakten kan vera verd ein plass mellom åtte og elleve millionar kroner. Då er det ikkje rart den daglege leiaren smiler.


Oppretta ny, fast stilling

Den auka arbeidsmengda har ført til at verksemda tidlegare i sommar lyste ut ei ledig stilling. Pedersen fortel at dei no har funne rett person for jobben som konstruktør og prosjektleiar.

– Ein ingeniør trer til i stillinga den 1. oktober. Det er ein tysnesing, noko eg synest er veldig kjekt, seier Pedersen, utan å ville røpa kven den heldige er.

Frå før er dei tre tilsette i selskapet på Tysnes, pluss ein person i deltidsstilling i Spania, og ein agent i England. Pedersen fortel at det var det store prosjektet til Aker BioMarine som utløyste trongen for å tilsetja ein person til, men legg til at vedkomande óg vil jobba med andre prosjekt dei har på gong.


Jobb i ni månader til

Når selskapet får nye kontraktar, har dei vanlegvis ein horisont på to-tre månader frå dei sel noko, til det blir levert, fortel den daglege leiaren. For kontrakten med Aker BioMarine, er horisonten strekt noko lengre.

– Ein del av skruane skal bli levert i desember, til eit verft i Romania der skroget blir bygd, og resten skal bli levert i mai, til Vard Brattvaag på Mørekysten, der båten blir ferdigstilt. Halvparten av oss vil vera opptekne med dette i ni månader framover, fortel Pedersen.

Dei har allereie åtte månader med arbeid bak seg, for å dra i land den store kontrakten. Det har vore mykje planlegging, og ikkje minst eit par månader med forhandlingar. No har selskapet fått dei siste 3D-modellane, så no går dei inn i ein designfase, der dei skal detaljdesigna skruane, og pusla alt saman med dei andre elementa i den omfattande fabrikken om bord på båten.

– Sjølve produksjonen av skruane vil nok ta til mot slutten av september, informerer Pedersen.


Sterke konkurrentar

Skruane dei skal laga er såkalla transportskruar, og liknar ikkje på det folk flest tenkjer når dei høyrer ordet «skrue».

– Ein skrue er ikkje berre ein skrue, konstaterer Pedersen.

Dei største skruane dei skal levera til krill-trålaren er nesten éin meter i diameter, og 16 meter lange. Dei må tåla eit hardt klima, då trålaren skal fiska etter krill i Sørishavet, og Pedersen fortel at dei blir laga delvis av duplex, som er eit høgverdig rustfritt materiale.

Den 130 meter lange trålaren vil kosta ein milliard kroner, og vert bygd med den mest moderne og avanserte miljøvenlege teknologien som finst. Optimar er totalleverandør av fabrikken om bord, og inngjekk kontrakten med Vågen. Pedersen fortel at dei mellom anna var i konkurranse med ein dansk leverandør om kontrakten.

– Dei var mykje større enn oss, understrekar han.

Pedersen trur det var kombinasjonen pris og tekniske løysingar som gjorde at dei fekk kontrakten, utan at han veit det sikkert.


Von om løft i oljebransjen

Fiske- og oppdrettsindustrien har vorte den viktigaste kundegruppa til Vågen AS sidan oljebransjen kollapsa i 2014. På Facebook skriv dei at omsetnaden i 2014 var nærmare 70 prosent oljerelatert, medan han i dag er 80 prosent anna industri. Pedersen nemner som døme matindustrien, kommunal sektor, reinseanlegg og prosessindustri.

– Det er viktig å ha litt ulike kundegrupper, sidan det produktet me tilbyr er ganske spesifikt, forklarar han.

Men oljebransjen er i ferd med å koma attende.

– Me fekk faktisk ein ordre innanfor oljenæringa i går (torsdag, journ.mrk), og då var det lenge sidan sist. Me skal laga nokre fleire skruar for borekaks-handtering, til ein verdi av ein million kroner. Eg håpar det er byrjinga på at den marknaden løftar seg litt igjen, seier Pedersen.


På messe i Trondheim

Selskapet satsar likevel vidare på fiskenæringa. Heile neste veke er Børge Pedersen og sals- og marknadssjef Gisle Mikalsen i Trondheim, der dei skal ha stand på Aqua Nor-messa.

– Det er fyrste gong me skal ha eiga utstilling der. Før hadde me eiga utstilling på offshore-messer, men det har me kutta ut no, seier Pedersen.

Han har jobba for Vågen i ti år, åtte av dei som dagleg leiar. Han fortel at det var utfordrande under oljekrisa, og at dei har vorte nøydde til å omstilla seg for å overleva.

Men no veks dei jamnt, og framtida har vel aldri sett ljosare ut for Vågen AS, enn ho gjer akkurat no.


TRANSPORTSKRUE: Gisle Mikalsen syner fram eit døme på kva ein transportskrue er. Ikkje din vanlege skrue, med andre ord. (Foto: Ingunn Gjærde)
TRANSPORTSKRUE: Gisle Mikalsen syner fram eit døme på kva ein transportskrue er. Ikkje din vanlege skrue, med andre ord. (Foto: Ingunn Gjærde)
LJOSE TIDER: Med fleire store prosjekt på gong, er det travle, men spanande tider i møte for Vågen AS, noko Børge Pedersen (t.v.) og Gisle Mikalsen møter med eit smil.
LJOSE TIDER: Med fleire store prosjekt på gong, er det travle, men spanande tider i møte for Vågen AS, noko Børge Pedersen (t.v.) og Gisle Mikalsen møter med eit smil.

Siste saker Gå til framsida

Ådnastegen lokkar to- og firbeinte til fjells

Stølen på Ådnastegen har vore brukt i lange tider. Enno ligg der åtte små sel og to noko større hytter. Juniane Vevatne Lunde (32) gjekk dit ofte som liten, og no fører ho og mannen Matthias Tønnessen tradisjonen vidare med borna sine.