HORDFAST: Samferdsel engasjerer, men det å vera fungerande fylkesordførar er noko anna enn det å vera lokalpolitikar, skriv "Tysnes" på leiarplass. (Illustrasjon: Global Maritime)
HORDFAST: Samferdsel engasjerer, men det å vera fungerande fylkesordførar er noko anna enn det å vera lokalpolitikar, skriv "Tysnes" på leiarplass. (Illustrasjon: Global Maritime)

LEIAR: Ein fylkesordførar må tala fylket si sak, ikkje heimbygda

Publisert 11.08.2017 kl. 09.01. Oppdatert kl. 10.55.

Når fungerande fylkesordførar, Pål Kårbø, går ut på Facebook-sida si, og undrar seg over kvifor strekninga E39 Bergen Nord (Vågsbotn) ikkje har 36 gonger høgare nytte enn Hordfast, ja då kan ein byrja å lura på kva som går gjennom hovudet til den øvste politiske leiaren i fylket.

Han som skal opptre samlande for heile fylket, og jobba for fylket sine felles interesser. Han som skal jobba for at vedtaka frå fylkestinget vert sett ut i livet så raskt og smidig som mogleg.

Fylkestinget har vald å ikkje gjera prioriteringar mellom delprosjekta som fører til ferjefri E39. Med andre ord er Hordfast ikkje viktigare enn Nordhordland og ringvegen mot aust. Men Nordhordland er heller ikkje viktigare enn Hordfast.

Pål Kårbø sitt utspel verkar splittande i fylket, og ordførarar i Sunnhord- lands-kommunane har engasjert seg. Hordaland og Vestlandet bør stå samla.

Politikarane frå Sunnhordland, som har engasjert seg i debatten, har eitt ønskje. Ja, dei vil ha pengar til Hordfast og ønskjer ein snarleg framgang på milliardprosjektet. Men først og fremst ønskjer dei at fylket skal få mest mogleg kroner til samferdselsprosjekt.

Pål Kårbø uttaler til «Tysnes» at han tykkjer kritikken mot E39-utspelet hans er urimeleg. Kvifor kan ikkje han få lov til å løfta éi vegstrekning?

Jo, det er fordi det å vera fungerande fylkesordførar er noko anna enn det å vera lokalpolitikar. I staden for å gå i forsvarsposisjon etter ei prioritering av heimstrekninga si, kan kanskje Kårbø velja ein annan strategi?

Kva med å heller rosa engasjerte lokalpolitikarar, som kjempar for sine prosjekt? Tidlegare var han også ein av desse lokalpolitikarane.

Men i rolla Kårbø har no, som fungerande fylkesordførar, skal han arbeida for Hordaland, ikkje Nordhordland og Frekhaug sine interesser.

Ja, kostnadane på Hordfast må ned. Det er alle samde om, men Hordfast vil bety mykje for verdiskaping og samband, både nord og sør for Sunnhordland.

Kåre Martin Kleppe fortel at han ventar i spenning på kva vedtak som kjem frå kommunal- og moderniseringsdepartementet. Uavhengig om ein vedtar ei sørleg kryssing av Langenuen, eller ei anna løysing, er noko heilt sikkert. Ein vil vera eit steg nærare realiseringa av Hordfast.

Men om den fungerande fylkesordføraren byrjar å stikka kjeppar i hjula, kan vegen mot ferjefri E39 bli endå lengre.

LES OGSÅ: Kårbø kjempar vidare for E39 nord for Bergen.


Siste saker Gå til framsida

Ådnastegen lokkar to- og firbeinte til fjells

Stølen på Ådnastegen har vore brukt i lange tider. Enno ligg der åtte små sel og to noko større hytter. Juniane Vevatne Lunde (32) gjekk dit ofte som liten, og no fører ho og mannen Matthias Tønnessen tradisjonen vidare med borna sine.