SKAPAR DEBATT: Igjen er Pål Kårbø (KrF) i vinden om samferdselsprioriteringar i fylket. E39 nord for Bergen bør vera 36 gonger viktigare enn Hordfast i nytte, hevdar han i eit innlegg på Facebook. (Foto: Hordaland fylkeskommune/CC BY-NC-ND 2.0)
SKAPAR DEBATT: Igjen er Pål Kårbø (KrF) i vinden om samferdselsprioriteringar i fylket. E39 nord for Bergen bør vera 36 gonger viktigare enn Hordfast i nytte, hevdar han i eit innlegg på Facebook. (Foto: Hordaland fylkeskommune/CC BY-NC-ND 2.0)

Kårbø kjempar vidare for E39 nord for Bergen

Fungerande fylkesordførar Pål Kårbø er i hardt vêr etter å igjen argumentera for at E39 nord for Bergen bør prioriterast framfor Hordfast.
Publisert 11.08.2017 kl. 08.00. Oppdatert kl. 10.53.

– Når E 39 Bergen Nord (Vågsbotn-Nordhordlands-brua) har ein årsdøgntrafikk som er seks gonger større enn Hordfast, og kostnaden er omlag 1/6. Burde ikkje denne strekninga då ha 36 gonger høgare nytte, stilte Pål Kårbø spørsmål ved på si eiga Facebook-side fredag.

Og reaksjonane let ikkje venta på seg.

Politikarar frå heile fylket engasjerte seg etter utspelet. Atle Kvåle (Ap), Wenche Tislevoll (H), Liv Kari Eskeland (H), Kjetil Hestad (Ap) og Lorentz Lunde (KrF) var nokre av dei som var ivrige i kommentarfeltet.

Fleire kommenterte at dei ikkje ønskjer at Kårbø skal opptre så splittande som fungerande fylkesordførar. Hordaland bør stå samla, meinte mange.

– Det er flott at me heiar på kvarandre, men E39 Stord-Os er visst i ei særstilling. I følgje fylkesordføraren hastar det ikkje med denne vegen, kommenterte Lorentz Lunde (KrF).

LES OGSÅ LEIAREN: «Ein fylkesordførar må tala fylket si sak, ikkje heimbygda»


Konfliktskapar

– Pål Kårbø bidreg til konflikt, seier Kåre Martin Kleppe kontant til «Tysnes».

Tysnes-ordføraren meiner i likskap med Lunde at hordalendingar må klara å heia på kvarandre.

– Kårbø skyt på Hordfast, for å løfta eit prosjekt opp heime hos seg sjølv, seier Kleppe.

Det er ikkje gått meir enn fire månadar sidan Kårbø først uttalte at han ønskjer å nedprioritera Hordfast. Skuffande og svært graverande oppførsel, meinte då ein frustrert Tysnes-ordførar. Åtte ordførarar i Sunnhordland sende ein krass felles uttale, der dei kritiserte Kårbø sine utspel. Partileiar og bømling Knut Arild Hareide var heller ikkje nøgd med Kårbø sine uttalingar.


– Urimeleg hardt kritisert

Pål Kårbø forstår ikkje den harde kritikken som kjem.

– Eg opplever det slik at Hordfast er det einaste prosjektet som er lov å snakka fram, fortel Kårbø til «Tysnes».

Den fungerande fylkesordføraren har følgd med på Facebook-debatten i helga.

– Eg synest det er urimeleg at eg blir så hardt kritisert.

Sjølv bur han på Frekhaug i Meland kommune, og køyrer den nemnde strekninga nord for Bergen, på veg heim frå jobb, når «Tysnes» intervjuar han over telefon.


Eit løft, ikkje prioritering

– Alle kjempar for ulike prosjekt. Eg har tillate meg å løfta eitt av dei, forklarer Kårbø.

Han er lei av at Nord-hordland seglar akterut gong på gong. Vidare fortel han følgjande;

– Eg har ikkje prioritert strekningane på E39, men eg har vald å løfta éi strekning. Ein kan ikkje alltid seia at ein skal løfta alle prosjekta. Eg må ha lov til å ha ei politisk meining, sjølv som fylkesordførar, seier Kårbø.

Fylkestinget i Hordaland har blitt samde om at ferjefri E39 er eit av fleire prioriterte samferdselsprosjekt. E39 Hordfast, E39/E16 ringveg aust og E39 Nordhordlandstunnelen står alle som utdjupande underpunkt. Desse tre vegstrekningane er frå Fylkestinget vedtekne som likestilte satsingar.

Mange politikarar engasjerte seg i debatten på Facebook. Den fungerande fylkesordføraren har i alle fall truffe ei nerve med uttalingane sine i sosiale medium.


Mykje pengar

– Hordfast er blitt dyrt. Men Hordaland fylkeskommune må vera den einaste fylkeskommunen som seier at nei, ikkje bruk meir pengar på oss. Tenk kor mange kroner som blir sett av til samferdselsprosjekt som Intercity på Austlandet, seier Kleppe.

I juli vart det kjent at Hordfast kan bli åtte milliardar rimelegare enn Statens vegvesen først hadde anslått. Hordfast skal no vera det tredje mest lønsame prosjektet i landet, om ein ser på Samferdselsdepartementet sine tal for økonomisk nytte, melde BT om for ein månad sidan.

Ei innsparing i milliardklassen kjem godt med når ein bruker 500 millionar kroner berre i planlegginga av Hordfast.

– Dette er vel nytta pengar, til eit så stort prosjekt, meiner Kleppe, som legg til at ein del av kostnadane dreier seg om utviklingsarbeid.

Undersøkingane ein gjer no, skal kunna nyttast ved andre liknande bruprosjekt.


Ventar på departementet

Framdrifta til Hordfast er for tida litt på vent. Kåre Martin Kleppe fortel at kommunen no ventar på eit vedtak frå kommunal- og moderniseringsdepartementet, om Hordfast i kommunedelplanen.

– Me sit og håpar på sørleg kryssing av Langenuen, seier han.

Ordføraren ønskjer seg ei kjapp avgjerd, og hadde eigentleg håpt å få eit vedtak allereie før sommarferien starta.


MÅ HEIA PÅ KVARANDRE: - Den fungerande fylkesordføraren skyt på eitt prosjekt, for å løfta opp eit anna heime hos seg sjølv, seier ein lite nøgd Kåre Martin Kleppe (H). (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
MÅ HEIA PÅ KVARANDRE: - Den fungerande fylkesordføraren skyt på eitt prosjekt, for å løfta opp eit anna heime hos seg sjølv, seier ein lite nøgd Kåre Martin Kleppe (H). (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Siste saker Gå til framsida

Ådnastegen lokkar to- og firbeinte til fjells

Stølen på Ådnastegen har vore brukt i lange tider. Enno ligg der åtte små sel og to noko større hytter. Juniane Vevatne Lunde (32) gjekk dit ofte som liten, og no fører ho og mannen Matthias Tønnessen tradisjonen vidare med borna sine.