TILHENGAR: Både bilen, og tilhengaren den drog, er totalskada.
TILHENGAR: Både bilen, og tilhengaren den drog, er totalskada.

Kvinne fastklemt etter bilulukke på Skorpo

Kvinneleg førar og fem år gamal gut frakta til sjukehus med luftambulanse.
Publisert 12.08.2017 kl. 21.11. Oppdatert kl. 21.17.

Laurdag kveld klokka 18.35 melde 110-sentralen om ei trafikkulukke på Skorpo, sør på Tysnes. Ein forbipasserande observerte at ein bil hadde køyrd utfor vegen, og fekk meld frå til naudetatane klokka 18.23.

Det var to personar i bilen, og ingen andre bilar var involverte i ulukka.

Ein fem år gamal gut, som skal vera sonen til kvinna, skal ha kome seg ut av bilen på eiga hand, melder BA. Den kvinnelege føraren var fastklemt, og måtte bli frigjort av brannvesenet. Ifølgje BT skal ingen av dei vera alvorleg skadd. Guten vart tilsett av helsepersonell på staden, og har truleg blitt frakta til sjukehuset saman med mora.

Brannsjef Torfinn Kongsvik seier at det kan sjå ut som bilen kom i retning sørover, før den hamna utfor vegen, køyrde gjennom autovernet og enda opp ståande ved sida av vegen i motsett retning. Han opplyser at kvinna var med medvit då dei fekk ho laus.

Då «Tysnes» kom til staden, vart bilføraren frakta på båre i ambulanse mot den ventande luftambulansen.

Politiet var ikkje komen fram til staden då den skadde bilføraren vart frakta bort. Det er politiet i Fusa som har vakt.

OPPRYDNING: Brannvesenet vart igjen etterpå for å byrja opprydninga.
OPPRYDNING: Brannvesenet vart igjen etterpå for å byrja opprydninga.
LUFTAMBULANSE: Dei to som var i bilen vart frakta til sjukehus med luftambulanse.
LUFTAMBULANSE: Dei to som var i bilen vart frakta til sjukehus med luftambulanse.
UTFOR VEGEN: Bilen ser ut til å ha kome i retning sørover, og hamna utfor vegen på motsett side.
UTFOR VEGEN: Bilen ser ut til å ha kome i retning sørover, og hamna utfor vegen på motsett side.
NAUDETATAR: Brannvesen og ambulanse kom fyrst til staden.
NAUDETATAR: Brannvesen og ambulanse kom fyrst til staden.

Siste saker Gå til framsida

Vann skulepris frå Leger uten grenser

Ingeborg Eide, Malin Nerhus og Madelene Hauge frå Hatlestrand oppvekstsenter blei fylkesvinnarar ved å synleggjera den gløymde krisa om at titusenar av kvinner døyr av utrygg abort.

Lesarbrev: Til søknad om oppdrettsanlegg ved Toneset, Vernøy

I bladet Tysnes den 30.11.17 skreiv Ingunn Gjærde ei sak om tareproduksjon i RexStar sine lokale på Reksteren. Her opplyser Harald Sveier frå Lerøy Vest AS at Lerøy ønskjer å starta med taredyrking i sjø i Tysnes. Blant lokalbefolkninga blei det i sommar protestar mot planane på Toneset på Reksteren, sjølv om kommunen var positiv. Søknaden er framleis under behandling. Vidare opplyser Sveier...

Får 15.000 til oppsetjing av Hegglandshusa

Olav og Hilde Mary Laukhamar får 15.000 kroner i kommunal støtte til oppsetjing av dei gamle Hegglandshusa på Laukhamar. Det vedtok formannskapet samrøystes tysdag.Olav og Hilde Mary Laukhamar har i tillegg søkt Hordaland fylkeskommune om 100.000 kroner i tilskot til verna kulturminne. Nytt i år er at slike søknader til fylkeskommunen skal prioriterast av kommunen. Dette er den einaste...