LEIAR: Vidar Storesætre forstår godt at foreldra klagar, men no trur han at det blir betring.
LEIAR: Vidar Storesætre forstår godt at foreldra klagar, men no trur han at det blir betring.

Skyttarlaget beklagar, men lovar betring

– Etter jul blir det opning av ny innandørsbane i kjellaren på Tysnes skule, fortel Vidar Storesætre, leiar i Tysnes Skyttarlag.
Publisert 28.08.2017 kl. 08.10. Oppdatert kl. 08.22.

Han erkjenner at oppfølginga dei unge rekruttskyttarane har fått i år, ikkje har vore god nok.

Les også: – Tysnes satsar ikkje på dei unge skyttarane

– Me hadde mange rekruttskyttarar tidlegare. Ungdomane har så mange aktiviteter dei driv med, at me har opplevd at det er vanskeleg å få dei med vidare, fortel Storesætre.

– Men i år har me hatt eit for dårleg tilbod for rekruttane, seier skyttarlagsleiaren.


Foreldra må bidra

Per dags dato er det ingen ungdommar med i klubben.

Ein av nøklane til å få ungdommane inn i skyttarklubben, trur Storesætre blir å få foreldra meir delaktige.

– Foreldra må pusha ungdommane. Me er avhengige av at dei hentar, bringer og køyrer dei på skyttarstemne, seier leiaren i skyttarklubben.

Han håpar også at nokre foreldre gjerne vil liggja side om side med borna, slik at skytinga blir ein aktivitet for heile familien.


Innandørsbane

– No har me nett fått nøklane til bomberommet i neven, fortel Storesætre nøgd.

Når banen i kjellaren på Tysnes skule opnar på nyåret, får ivrige skyttarar tilgang på ein 15 meter lang innandørsbane, der ein kan skyta med 22 kaliber rekruttrifler.

Arbeidet med bomberommet på skulen har teke mykje tid, for klubben.

– Eg har jobba dag og natt med innandørsbanen, seier John Roar Konsvik i skyttarlaget.

Mange dugnadstimar har gått med, og mange timar gjenstår, for å få på plass det nye tilbodet.

Blant anna skal ny elektronikk installerast.

Banen kjem til å bli ein betre samlingsarena for dei unge, trur dei to representantane frå Tysnes Skyttarlag.


Store planar

No skal det bli opplæring med god struktur.

– Me ser for oss å starta med skyttarskule, tilsvarande slik dei har i Ølve, seier Storesætre.

– Tidlegare har me spurt om dei frå Tysnes ville køyre til Ølve, for å delta på rekruttskyting der, men ingen ville, seier Kongsvik.

Han er glad for at dei no får på plass eit lokalt tilbod.

– Eg tok instruktørkurs i fjor, seier John Roar Kongsvik

Når det blir oppstart med ungdommane, er det han som skal leia treningane.

Tysnes skyttarlag skal ha treningar kvar veke, med eit eige skyttarprogram, som ein skal følgja trinn for trinn.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte...