SIKTAR: Gaute trener med laser inne i stova, for å bli best mogleg.
SIKTAR: Gaute trener med laser inne i stova, for å bli best mogleg.

– Tysnes satsar ikkje på dei unge skyttarane

May Iren Eide og sonen Gaute (14) pendlar til Os for å få ei godt nok tilbod.
Publisert 28.08.2017 kl. 08.00. Oppdatert kl. 08.18.

– Det er viktig for ungdom å ha eit miljø rundt, når dei driv med denne sporten, seier May Iren.

Les også: Skyttarlaget beklagar, men lovar betring

Familien som bur i Uggdal, føler at dei ikkje har noko anna val enn å setja seg i bilen og pendla til Os, om Gaute skal få utvikla seg som skyttar.

Os Skyttarlag satsar på ungdommen gjennom ei sportsskyttargruppe, og tek ungdommen med på stemne rundt om i Hordakrinsen og på Vestlandet, samt landssamlingar.

Tilbodet for rekruttskyttarar i Tysnes skyttarlag er nær ikkje-eksisterande, meiner dei.


Manglar miljø for unge

– Det handlar om meir enn berre å treffa blinken, fortel Gaute.

Det var draumen om eit småbruk som førte familien frå Søfteland på Os til Tysnes, for fire år sidan.

Familien har også vore eitt år i Singapore, grunna far Ove Bergstø sin jobb.

Den skyteglade familien ønskte å knyta seg til skyttarklubben lokalt på Tysnes.

Men det skulle ikkje bli like enkelt som dei hadde trudd.


Fann ein annan klubb

– Me følte oss nesten avviste av skyttarklubben, fortel May Iren.

Familien, som tidlegare har budd på Os, såg ikkje noko anna val enn a å pendla til Os for å skyta med klubben der.

Ungdommane treng betre oppfølging enn det dei får på Tysnes no, meiner familien.

– Det hadde vore kjekkare med kortare reiseveg, seier May Iren.

Når Gaute er med på treningar på Os, er han ein del av ei sportsskyttargruppe med 18 rekruttar.


Må til nabokommunane

Fleire foreldre har teke kontakt med «Tysnes» om problemstillinga. Dei meiner at Tysnes skyttarklubb ikkje har eit godt nok tilbod for ungdom som vil satsa på skyting.

– Kvifor skal dei flinke unge skyttarane måtta representera nabokommunane, lurer dei på.

I Ølve, i Os og på Stord satsar klubbane på eigne rekruttlag.

– For oss er skyting ein sport, seier May Iren.

– Det er ikkje alle som likar fotball eller handball, forklarer ho vidare.

For Gaute var det aldri nokon tvil om at det var skyting han ønskte å satsa på.


Satsar

– Eg trenar ein gong i veka med rekruttlaget på Os, fortel Gaute.

Opp mot stemne blir det endå meir trening, og i tillegg driv han med eigentrening.

Inne i stova øver Gaute i time etter time. Med skyteklede på, legg han seg ned mellom stovebordet og PC-pulten.

På eit gamalt våpen har dei montert laser.

I ein kvit stol i andre enden av stova er eit kvitt ark plassert på ein stolrygg. Gaute legg seg til rette. Heilt roleg. Pustar. Siktar. Og fyrer av. På A4-arket siktar han på ein liten svart prikk. Her kan han liggja å øva lenge. Slik får han mengdetrening.


Skyttarfamilie

Skyting betyr mykje for familien Eide Bergstø.

– Eg er fødd og oppvaksen i miljøet, fortel mor May Iren.

Både ho og faren hennar er aktive skyttarar.

– Gaute vidarefører tradisjonen, seier ho, og kikkar stolt bort på sonen.

– Eg vil satsa på skytinga, seier Gaute.

Veslesøster Signe på fem år kikkar raskt bort på broren.

– Eg og vil skyta når eg blir stor, seier ho tydeleg.

– Du må venta litt til, forklarer han søstera.

Ein må vera 10 år før ein får lov til å få skyta med våpen på bane.


Målsetjingane klare

For Gaute var det ingen tvil. Då han hadde passert den magiske aldersgrensa skulle han rett på skytebanen.

No reiser han rundt på mange stemne, saman med dei andre rekruttane på Os.

Under Landsskyttar-stemnet i sommar fekk han 243 av 250 moglege treff på bane, og 28 av 30 treff i felt. I feltskytinga hamna han på 190. plass av 359 startande.

– Neste år kjem eg kanskje til finalen. Det er målet, seier Gaute.

Om forholda ligg til rette, skulle han gjerne ønskja å auka treningsmengda med skyting på Tysnes, før komande sesong.

Blir det satsa på ungdommen på øya, melder kanskje Gaute overgang til Tysnes.


MÅ PENDLA: May Iren Eide og Gaute Eide Bergstø (14) etterlyser godt organiserte skytetreningar for ungdom på Tysnes.
MÅ PENDLA: May Iren Eide og Gaute Eide Bergstø (14) etterlyser godt organiserte skytetreningar for ungdom på Tysnes.
LASERTRENING: Gaute Eide Bergstø (14) satsar på skytinga. Her trener han på ulike stillingar i stova.
LASERTRENING: Gaute Eide Bergstø (14) satsar på skytinga. Her trener han på ulike stillingar i stova.
PATRONER: Utstyret må vera i orden om ein driv med skyting.
PATRONER: Utstyret må vera i orden om ein driv med skyting.

Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.