UNG POENGSAMLAR: Anna Olea Fjeldet Sunde er ein av dei aller yngste deltakarane på SommarTrimTysnes 2017. – Eit av måla mine var å få fleire poeng enn besten, seier Anna Olea, med eit lurt smil.
UNG POENGSAMLAR: Anna Olea Fjeldet Sunde er ein av dei aller yngste deltakarane på SommarTrimTysnes 2017. – Eit av måla mine var å få fleire poeng enn besten, seier Anna Olea, med eit lurt smil.

Ung poengsamlar på SommarTrimTysnes

– Eit av måla mine var å samla fleire poeng enn besten. Det klarte eg, smiler den unge sommar-trim deltakaren Anna Olea Fjeldet Sunde (snart 11).
Publisert 09.09.2017 kl. 08.00.

I fire månader i vår og sommar har ivrige turgåarar samla poeng på ulike turmål kringom på heile Tysnes. Ein av dei aller yngste deltakarane er snart elleve år gamle Anna Olea Fjeldet Sunde frå Lunde. Ho har konkurrert både med seg sjølv og med besten Lorentz. Og det gjekk veldig bra, begge deler.


– Motiverande

I fjor hadde Anna Olea 1290 poeng på sommartrim-konkurransen, i år klarte ho 1560 poeng.

– Ja, eg er veldig godt nøgd med det, konstaterer ho smilande.

Og medan besten hamna på plass nummer 102 i år, kom Anna Olea på 91. plass.

– Drivkrafta var å koma blant dei hundre beste, fortel ho ivrig.

Men det aller viktigaste var likevel å få fleire poeng enn besten.

– Då besten var på ferie i sommar utanfor Tysnes, sende eg SMS’ar til han om kor mange poeng eg hadde fått, fortel ho, og flirer.

– Ja, ho har vore flittig, konstaterer besten, i det han passerer journalisten og intervjuobjektet.

– Det er motiverande å vera med når ein får poeng. Og så kan ein setja seg mål, og nå dei til slutt, seier Anna Olea.


Såto og Fiskjevatnet

Ho ramsar opp det eine turmålet etter det andre som ho har fått med seg i vår og sommar. Flest gonger har ho gått rundt Fiskjevatnet i Lunde. Då har ho gått frå butikken til Bakkafossen, sør for Fiskjevatnet der registreringspunktet er og til Grimsland, og hovudvegen heimatt til Bakka. Femten turar har ho registrert på dette poengpunktet.

Elles har ho vore til Kyrkjefjellet, Vasstøl, Hovda, Såto, Ramnanuten, Blåbærhaugen, Steinåsen (ovanfor Malkenes) og Kannikenuten, som ligg mellom Vevatnet og Lukksund.

På Såto fekk ho mest poeng, med hundre. Dit gjekk ho under Såtekonserten på Tysnesfest. Då var det køgåing for å koma til topps.

På dei andre turmåla fekk ho mellom 30 og 70, etter lengda på turen.

Dei fleste turane har ho hatt turfølgje med. Det har blitt mange turar i lag med besten, men og med foreldra.


Hjort og solnedgang

Ein av dei finaste turane i sommar var den kvelden ho og familien gjekk frå Sunda i Lukksund, frå eigedomen til onkelen, og til Kannikenuten.

– Då såg me solnedgangen frå toppen, med flott utsikt, forklarar den ivrige turgåaren.

Den gongen var både mamma og besten med. På turen opp såg dei ein stor hjort, og på turen ned att ein litt mindre hjort.

– Den eine stod og såg på oss før den sprang vidare, forklarar ho.

Til Blåbærhaugen gjekk ho i lag med deltakarane på aktivitetsveka til SvingenPuls i sommar. Då var dei mange i lag. Det synest ho var kjekt. Blåbær fann dei og på turen.


Grilling på Vasstøl

Men tur til Vasstøl er likevel det turmålet ho synest er kjekkast. Dit har ho gått seks gonger.

Til Vasstøl hadde ho også ein av dei kjekkaste turane i sommar.

– Då var me mange i familien på tur og me grilla attmed vatnet. Det var koseleg, seier Anna Olea, og smiler nøgd.

Men det har slett ikkje berre vore sol denne sommaren. Det har regna mykje. – Ja, det har vore ganske blautt ein del gonger, forklarar ho.Men ho har ikkje teke skrekken av den grunn.

– Eg trur eg vil vera med til neste år og. Det håpar eg besten skal og, sluttar ho, med eit lurt smil.


Siste saker Gå til framsida

Pernilla sette ny pers

Fredag sprang Pernilla Eugenie Epland 3000 meter på Tyrvinglekene på Nadderud. Tida 9,30,84 gav ho 4. plass, og ei forbetring av den personlege rekorden hennar med 2,5 sekund.– Løpet var greitt, det var mykje vind på Nadderud, men eg fekk meg ei «klynge» å springa i, fortel Pernilla til «Tysnes». Etter kvart gjekk det litt seint, og ho ville forbi. Då måtte ho nesten ut i bane 3...

Fire Hordfast-alternativ på anbod

Måndag lyste Statens vegvesen ut anbod for planlegging av ny bru på E39 over Bjørnafjorden. To selskap skal få jobben med å parallelt sjå på fire alternativ for ei ny flytebru. Alternativa er: 1. Flytebru i boge, berre forankra på land på begge sider. 2. Flytebru i boge forankra på begge sider, men med forankringar som kan aktiverast ved katastrofe. 3. Rettlina flytebru...