MISNØGD: Asbjørn Myklestad irriterer seg over kor mykje han må redusera farten med traktoren, for å passera fartshumpen ved Uggdal skule.
MISNØGD: Asbjørn Myklestad irriterer seg over kor mykje han må redusera farten med traktoren, for å passera fartshumpen ved Uggdal skule.

Fartshump skapar irritasjon

Asbjørn Myklestad (Ap) etterlyser tiltak for fartshumpen ved Uggdal skule.
Publisert 10.09.2017 kl. 16.00.

– Det blir slitasje på både kropp og maskin, seier Myklestad.

Når han kjører traktor over fartshumpen, må han ned i 10 km/t, om han skal forsera fartshumpen utan for mykje slag og risting.

Den brå fartshumpen bør enten skiltast betre, eller så bør ein endra utforminga, meiner Ap-politikaren.Ifølgje rådmann Steinar Dalland blei kostnaden vurdert som for stor, til å gjera tiltak.


Betre skilting

– Enten bør farthumpen skiltast til farten ein kan halda over han, elles bør ein laga ein fartshump ein kan køyra over i 30 km/t, seier Myklestad.

Ein slakare hump trur han ikkje ville betydd lågare trafikksikkerheit. Myklestad trur heller ikkje at folk ville kjørt fortare på strekket. Han peikar i tillegg på den auka støyen som ei utfordring. Når store køyretøy ikkje kan halda jamn fart, men må bremsa mykje ned og gi gass igjen, bli det ein del unødvendig støy.


Problemhump

Fartshumpen blei sett opp som ein del av trafikksikringstiltaka ved Uggdal skule i august 2016. I oktober skreiv seks bedrifter, blant anna Andersland Bygg, brev til kommunen, der den nye fartshumpen fekk krass kritikk. Bedriftene meinte fartshumpen var feil utforma, og i verste fall kunne han føra til personskade for sjåførar av større køyretøy.

Bedriftene ønskte seg blant anna ein mjukare start og slutt på humpen. Dette kunne ført til mindre ubehag, som følgje av mindre slag mot hjula. Kommunen har ikkje villa gjort noko med utforminga av fartshumpen.


40-50.000 kroner

Rådmann Steinar Dalland seier at kommunen vurderte å gjera noko med fartshumpen då det var asfaltarbeid på øya i sommar.

– Konklusjonen blei at å utbetra fartshumpen ikkje var hensiktsmessig ut frå kostnaden, seier Dalland.

Vidare fortel han at humpen er i tråd med dei føresegnene som gjeld for fartshumpar i ei 30-sone.

– Det kostar mellom 40.000 og 50.000 å gjera noko med utforminga, forklarer Dalland.

Asbjørn Myklestad og andre som køyrer større køyretøy ser med andre ord ut til å måtta fortsetja å bremsa kraftig ned, når dei skal over fartshumpen ved Uggdal skule.


ETTERLYSER TILTAK: Den brå fartshumpen bør enten skiltast betre, eller så bør ein endra utforminga, meiner Ap-politikaren, som her humpar av garde i traktoren sin.
ETTERLYSER TILTAK: Den brå fartshumpen bør enten skiltast betre, eller så bør ein endra utforminga, meiner Ap-politikaren, som her humpar av garde i traktoren sin.

Siste saker Gå til framsida

Pernilla tok ny pers

Fredag sprang Pernilla Eugenie Epland 3000 meter på Tyrvinglekene på Nadderud. Tida 9,30,84 gav ho 4. plass, og ei forbetring av den personlege rekorden hennar med 2,5 sekund.– Løpet var greitt, det var mykje vind på Nadderud, men eg fekk meg ei «klynge» å springa i, fortel Pernilla til «Tysnes». Etter kvart gjekk det litt seint, og ho ville forbi. Då måtte ho nesten ut i bane 3...

Kors, vaflar og fotball-VM på Solstråleøya

– Det var ein nydeleg vêrdag, med fin temperatur. Me fekk flott skyss frå Våge i Mor Di, skøyta til Patrick Madsen.Dette seier Hans Ole Dalland, om friluftsgudstenesta på Solstråleøya søndag.Vidare kan han fortelja at nokre av deltakarane kom roande frå Lunde – og nokre kom verkeleg langvegsfrå:– Eit ektepar frå Minnesota var på Tysnesferie, og fekk oppleva den flotte...