HØGTIDELEG STUND: Magnus Bakke legg nedi røystelista som skal sikra eit borgarleg parti over sperregrensa.
HØGTIDELEG STUND: Magnus Bakke legg nedi røystelista som skal sikra eit borgarleg parti over sperregrensa.

Truleg stor valdeltaking i Tysnes

Det er 597 i Tysnes som hadde førehandsrøysta til Stortingsvalet. Det er langt fleire enn tidlegare, og tilsiget til vallokala er bra, meiner valfunksjonærane.
Publisert 11.09.2017 kl. 15.04.

Det er mogleg å røysta ved Rådhuset i Uggdal, idretts- og kulturbygget på Reksteren, Onarheim skule, Tysnes bedehus og ved Lunde bedehus. Me vitja Lunde bedehus på føremiddagen. Medan me står ved inngangsdøra, kjem det ein veljar forbi, stansar litt opp og seier.

– Er det her det går an å be om regjeringsskifte?....for det er jo eit bedehus, dette, seier mannen med Tysnesfest på T-skjorta og går inn til dei tre valfunksjonærane.


Taktisk røysting

Magnus Bakke (68) brukar ikkje lange tida inne i avlukket for å finna rett partiliste.

– I år røystar eg på eit parti eg aldri tidlegare har røysta på. No gjeld det å røysta taktisk, og då må eg ta eitt av dei borgarlege partia som risikerer å ikkje koma over sperregrensa, altså KrF eller Venstre. Men kva for eitt, seier eg ikkje.

– Du er altså engasjert, skal du følgja med i kveld?

– Ja, det kan du vera sikker på at eg skal, og gjerne til langt på natt om det trengst.


Dårleg løn, men kjekt

Dei tre valfunksjonærane i Lunde bedehus, Liv Merchant, Arnhild Sletteskog Lunde og Anne Birgit Lunde, skal vera der heile dagen, og også vera med på å telja røyster. Dei klagar ikkje.

– Me får betalt 500 kroner for innsatsen pluss 100 kroner til mat. Og så trekkjer dei skatt, smiler damene.

– Men me får jo møtt mange av bygdefolka, og det er veldig kjekt, legg dei til.


Som tidlegare

Arne Strøm (57) har køyrt mora, Kari (84) til vallokalet. Begge to seier dei røystar som dei plar gjera. Det same seier Kurt Håkon Lunde han skal.

– I år har det ei tid tippa mot å røysta SV, men no har eg landa på Arbeiderpartiet likevel. Så det blir som vanleg for min del, seier Kurt Håkon Lunde. Fleire av dei me møter i vallokalet på Lunde seier dei ikkje er blitt overtydde i valkampen om å røysta annleis enn dei plar. Øytein Flakke er ein av dei.

– Eg er skuffa over valkampen, som har vore altfor mykje prega av meiningsmålingar og spekulasjonar om regjeringskonstellasjonar. Dei politiske sakene har kome altfor lite fram. Sjølv røystar eg på eit parti eg vil ha i regjering, sjølv om det då kanskje må bli ei mindretalsregjering, seier Øystein Flakke litt kryptisk. Mora, Orlaug Flakke, seier med eit godt glimt i auga at ho er 100 prosent stabil når det gjeld partival, men at det elles kan vera litt ymse med stabiliteten. Willy Gundersen sit saman med dei og ventar på tur. Han røystar også som han plar gjera.


Spesielle saker

Ekteparet Marit (67) og Sæbjørn Humlevik (72) kjem saman til Lunde bedehus. Medan Astrid er inne og finn lista si og puttar ho i valurna, fortel Sæbjørn kva som avgjer hans val.

– Eg har spesielt ei hjartesak, og det er Forsvaret. Det er berre eitt parti som prioriterer det, seier den tidlegare områdesjefen for Heimevernet. Kona Astrid har også sine grunnar for at ho putta nett den lista i valurna.

– Det har skjedd noko som gjer at det er to spesielle saker som er avgjerande for meg. Eg vil ikkje no seia kva det er, men eg var ikkje i tvil om kva eg skulle røysta.

– Er det same partiet som du plar røysta på?

– Nei, no er det ei stund sidan eg hadde røysta på det partiet, svarer Marit Humlevik.


Løyndomsfulle

Ekteparet Ingebjørg (72) og Jens Tvedt (76) vil ikkje ut med kva dei har røysta, og dei vil heller ikkje fortelja det til kvarandre.

– Eg har røysta noko anna enn eg plar gjera, så du veit ikkje kva eg har røysta, seier han og ser på kona.

– Å, eg trur nok at eg veit det, likevel eg, seier ho og ler godt.

– Nei, det veit du ikkje, men eg kan seia såpass at eg har ikkje røysta på dei grøne, seier ein likevel ikkje heilt løyndomsfull Jens Tvedt.


LØYNDOMSFULLE: Ingebjørg og Jens Tvedt vil ikkje seia kva dei røysta. Biletet på veggen bak dei er måla av far til Jens.
LØYNDOMSFULLE: Ingebjørg og Jens Tvedt vil ikkje seia kva dei røysta. Biletet på veggen bak dei er måla av far til Jens.
MOR OG SON: Kari og Arne Strøm har røysta som dei plar gjera.
MOR OG SON: Kari og Arne Strøm har røysta som dei plar gjera.
STABILE: Willy Corneliussen, Orlaug Flakke og Øystein Flakke seier ikkje kva dei røysta, men at dei røysta som ved førre Stortingsval.
STABILE: Willy Corneliussen, Orlaug Flakke og Øystein Flakke seier ikkje kva dei røysta, men at dei røysta som ved førre Stortingsval.
VITJING AV MANNEN: Valfunksjonær Anne Birgit Lunde tok også vel imot mannen Reidar då han kom for å røysta.
VITJING AV MANNEN: Valfunksjonær Anne Birgit Lunde tok også vel imot mannen Reidar då han kom for å røysta.
TO SPESIELLE SAKER AVGJERANDE: Marit Humlevik har opplevd noko som gjorde at ho skifta parti.
TO SPESIELLE SAKER AVGJERANDE: Marit Humlevik har opplevd noko som gjorde at ho skifta parti.
FORSVARET VIKTIG: For den tidlegare heimevernsmannen Sæbjørn Humlevik var omsynet til Forsvaret avgjerande for partivalet.
FORSVARET VIKTIG: For den tidlegare heimevernsmannen Sæbjørn Humlevik var omsynet til Forsvaret avgjerande for partivalet.

Siste saker Gå til framsida

Pernilla sette ny pers

Fredag sprang Pernilla Eugenie Epland 3000 meter på Tyrvinglekene på Nadderud. Tida 9,30,84 gav ho 4. plass, og ei forbetring av den personlege rekorden hennar med 2,5 sekund.– Løpet var greitt, det var mykje vind på Nadderud, men eg fekk meg ei «klynge» å springa i, fortel Pernilla til «Tysnes». Etter kvart gjekk det litt seint, og ho ville forbi. Då måtte ho nesten ut i bane 3...

Fire Hordfast-alternativ på anbod

Måndag lyste Statens vegvesen ut anbod for planlegging av ny bru på E39 over Bjørnafjorden. To selskap skal få jobben med å parallelt sjå på fire alternativ for ei ny flytebru. Alternativa er: 1. Flytebru i boge, berre forankra på land på begge sider. 2. Flytebru i boge forankra på begge sider, men med forankringar som kan aktiverast ved katastrofe. 3. Rettlina flytebru...