NÆRMAR SEG FERDIG: Slik såg det ut på tomta måndag ettermiddag. (Foto: Camilla Korsnes)
NÆRMAR SEG FERDIG: Slik såg det ut på tomta måndag ettermiddag. (Foto: Camilla Korsnes)

Dei første kan flytta inn 1. desember

Omsorgssenteret er i rute, og kommunen overtar bygget 20. oktober.
Publisert 12.09.2017 kl. 13.30. Oppdatert kl. 13.42.

– Prosjektet er litt bak framdriftsplanen, men ikkje verre enn at anlegget skal vera klar til overlevering 20. oktober. Då startar me møbleringa og flytting av utstyr, då skal anna på plass før me kan ta i bruk det nye omsorgssenteret. Det vert arbeidd for fullt å halda tidsfristen me har, og alt tyder på at ein kjem i mål til avtalt dato, sa prosjektleiar Haakon Haaland då han orienterte administrasjon og folkevalde i formannskapsmøtet tysdag.

– Betyr dette at anlegget er ferdig både innvending og utvending til 20. oktober, ville Magnar Solheim (Frp) vita.

– Den dagen overtar me det me har bestilt frå entreprenøren Skanska, så har me ein del arbeid me etter planen skal gjera sjølv, som dette med IKT-løysingar og møblering med meire. Me tar sikte på å få alt på plass slik at dei første bebuarane kan flytta inn 1. desember, sa Haaland.

– Kva tid blir den høgtidelege opninga av senteret, ville Anne Merete Fjeldstad (Ap) vita.

– Me planlegg offisiell opning litt før bebuarane kjem, slik at folk får sjansen til å koma og sjå det nye omsorgssenteret. Endeleg dato for dette er ikkje bestemt, men eg reknar med det blir midtvegs i november, fortalde ordførar Kåre Martin Kleppe.

Det nye omsorgssenteret får 30 sjukeheimsplassar og 10 omsorgsbustader fordelt på to etasjar, samt eit dagsenter plassert på eitt plan. Dei som vil følgja innspurten, kan gå inn på https://tysnesomsorgssenterblogg.skanska.no. Der ligg det både foto og omtale av prosjektet.


Siste saker Gå til framsida

Kommunen søkjer om meir midlar til statue

I samband med Johannes Heggland sitt 100-årsjubileum til neste år ynskjer Tysnes kommune å føra opp ein statue av forfattaren. Tysnes Kraftlag tildelte 150.000 kroner til føremålet i 2017, noko som utgjer ein tredjedel av samla kostnadar til statue, montering og til sokkel i granitt. I tildelingsskrivet frå Tysnes Kraftlag vart kommunen rådd til å søkja om meir midlar i år eventuelt til...