BEKYMRA: Kåre Martin Kleppe (H) kan måtta venta lenge, om han vil ta bussen frå Uggdal til Reksteren.
BEKYMRA: Kåre Martin Kleppe (H) kan måtta venta lenge, om han vil ta bussen frå Uggdal til Reksteren.

– Skyss svarer ikkje lenger på førespurnadane frå kommunen

Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) meiner at Skyss opptrer useriøst ovanfor kommunen. – No må dei koma med eit anna tilbod til passasjerane, etter fjerning av bussavgangen til Reksteren, meiner han.
Publisert 12.09.2017 kl. 08.00. Oppdatert kl. 09.39.

– Skyss omtalar ruteendringane som «mindre», men for dei enkeltpersonane det går ut over, er det ikkje mindre endringar, seier Kleppe.

Ordføraren fortel at første gong han høyrde om kuttinga i bussrutene i kommunen, var då «Tysnes» skreiv om saka førre veke.

Då Skyss kom med nye ruter 14. august, hadde dei utan varsel fjerna 17:30-bussen som går frå Våge til Reksteren på vekedagane.

– Me ønskjer å få til eit møte med Skyss, om rutetilbudet i kommunen, seier Kleppe.


Vurderer å flytta

– Det må vera mogleg å kunna ta seg ein tur til Bergen, seier Kleppe.

Det var førre veke at «Tysnes» skreiv om 84 år gamle Signy Kristine Vernøy, som bur på Vernøya på Reksteren. Ho får ikkje lenger besøkt broren på 90, som bur på sjukeheim i Bergen. Grunnen er at den siste avgangen frå Våge om ettermiddagen er fjerna.

Om Vernøy skal til byen slik rutene er no, får ho berre éin time i Bergen, før ho må ta bussen tilbake til Tysnes. No veit ho ikkje kva tid ho får sjå broren igjen.

– Viss dei tek bussen i frå meg, kjem eg ingen veg, sa ho.

Vernøy er avhengig av kollektiv tranport for å koma seg rundt.

– Eg blir både arg og sjokkert, uttalte ho til «Tysnes».


Dårleg kommunikasjon

– Det er jo ikkje bra om folk må vurdera flytting, seier ein bekymra ordførar.

Han meiner at ein ikkje kan akseptera at det totale tilbodet i kommunen blir dårlegare. Sidan i fjor har formannskapet bede Skyss om å få trafikktala for kollektivtransporten i kommunen fleire gonger. Ifølgje Kleppe fekk dei først beskjed om å venta til april, før dei fekk tala, men tala på kor mange som reiser, kom ikkje då heller. No skal Skyss ha slutta heilt å svara på førespurnadane frå kommunen om trafikktal. – Dei veit jo kor mange som tar bussen, når dei fjernar ein avgang til Reksteren fordi det er for lite passasjerar, seier Kleppe.

– Dette er useriøs oppførsel av Skyss, legg han til.

Ordføraren ønskjer at Skyss i større grad kan setja seg ned med kommunen for å planleggja kor det er mest hensiktsmessig å ha ruter, og til kva tid bussane bør gå.


Forsvinn ut av kommunen

Kleppe forstår at det kostar mykje å ha store bussar køyrande rundt, som er nesten tomme.

– Kanskje kunne rutetilbodet vore løyst på andre måtar, seier han. Ordføraren utelukkar ikkje drosje for buss, som eit alternativ. Skyss har forklart at innsparingar er grunnen til at avgangen til Reksteren forsvann. Men dei «fleire hundre tusen kronene» som blir innsparte, går ikkje til å betra kollektivtilbodet på Tysnes.

– Skyss forvaltar kollektivtilbodet i heile fylket, og ser større område i samanheng. Kvart år blir rutene justert for å passa til endra behov for skuleskyss og elles endra reisemønster. Midla er ikkje bundne til kommunegrenser, skriv Målfrid Vik Sønstabø, leiar for avdeling trafikktilbod i Skyss, i ein e-post til «Tysnes».

Kåre Martin Kleppe er ikkje overraska over svaret frå Skyss, og han er fast bestemt på at Skyss ikkje berre kan fjerna ruter frå kommunen, utan å gi eit anna tilbod til dei reisande.


Oppe i formannskapet

Ordføraren orienterte formannskapet om saka tysdag. Han fortalde då at kommunen skal ta kontakt med Skyss for å få til eit møte.

– Det me treng er eigentleg eit godt gammaldags rutemøte, seier Kleppe til «Tysnes».


Siste saker Gå til framsida

Kors, vaflar og fotball-VM på Solstråleøya

– Det var ein nydeleg vêrdag, med fin temperatur. Me fekk flott skyss frå Våge i Mor Di, skøyta til Patrick Madsen.Dette seier Hans Ole Dalland, om friluftsgudstenesta på Solstråleøya søndag.Vidare kan han fortelja at nokre av deltakarane kom roande frå Lunde – og nokre kom verkeleg langvegsfrå:– Eit ektepar frå Minnesota var på Tysnesferie, og fekk oppleva den flotte...

Sluttar som drosjesjåfør

– Eg har tenkt lenge på dette, fortel Elin Borgen.Det er ikkje vanskeleg å skjøna at dei fleste kjenner den sympatiske drosjesjåføren. Over halvparten av bilistane som passerer, vinkar til Borgen, i det ho møter «Tysnes» langs vegen i Uggdal.