OM DØRSELJARAR: – Ver på vakt og noter gjerne bilnummer, er rådet frå lensmann Lorentz Lunde. (Arkivfoto)
OM DØRSELJARAR: – Ver på vakt og noter gjerne bilnummer, er rådet frå lensmann Lorentz Lunde. (Arkivfoto)

– Ver på vakt mot dørseljarar

Ver på vakt dersom det dukkar opp dørseljarar. Det er rådet frå politiet.
Publisert 13.09.2017 kl. 09.53.

– Mange av oss opplever at det kjem folk på døra for å selja noko lite. Dette er i utgangspunktet ikkje straffbart, så lenge dørseljaren oppfører seg, skriv lensmann Lorentz Lunde på Fusa og Tysnes lensmannskontor si Facebookside.

I seinare tid har publikum funne kryss eller merke på eller ved dører etter besøk av dørseljarar. Det har skjedd både i Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt, og i andre distrikt.

– Me veit ikkje kva dette tyder, og det treng ikkje vera anna enn ei markering av kor seljaren har vore, seier lensmannen.

Han ber likevel folk vera litt ekstra på vakt, både hos seg sjølve og hos naboen.

– Ta gjerne bilete, eller noter ned bilnummeret på bilar som er knytt til slik salsaktivitet, oppmodar han, og legg til at politiet er veldig glad i bilnummer.

Dersom folk skulle oppleva ubehagelege situsjonar i samband med besøk av dørseljarar, er rådet hans å ta kontakt med politiet.


VER PÅ VAKT: – Dersom du oppdagar slike kryss ved dører, bør du vera på vakt, er rådet frå lensmann Lorentz Lunde. (Foto politiet)
VER PÅ VAKT: – Dersom du oppdagar slike kryss ved dører, bør du vera på vakt, er rådet frå lensmann Lorentz Lunde. (Foto politiet)

Siste saker Gå til framsida

Kommunen søkjer om meir midlar til statue

I samband med Johannes Heggland sitt 100-årsjubileum til neste år ynskjer Tysnes kommune å føra opp ein statue av forfattaren. Tysnes Kraftlag tildelte 150.000 kroner til føremålet i 2017, noko som utgjer ein tredjedel av samla kostnadar til statue, montering og til sokkel i granitt. I tildelingsskrivet frå Tysnes Kraftlag vart kommunen rådd til å søkja om meir midlar i år eventuelt til...