OPPFINNARAR OG ARRANGØRAR: Dei to gründerane frå monmic operation AS, Saeed Bikass (t.v.) og Stian Michelsen, saman med arrangørane Gisle Mikalsen og Børge Pedersen (t.h.) frå Vågen AS.
OPPFINNARAR OG ARRANGØRAR: Dei to gründerane frå monmic operation AS, Saeed Bikass (t.v.) og Stian Michelsen, saman med arrangørane Gisle Mikalsen og Børge Pedersen (t.h.) frå Vågen AS.

Samla næringslivsfolk frå Sør-Norge

Dei fleste kom frå Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, men deltakarane kom og frå Porsgrunn, Oslo og Trondheim då Vågen AS skipa til næringlivsseminar på Haaheim sist veke.
Publisert 13.09.2017 kl. 08.08.

– Me inviterte både kundar, leverandørar og samarbeidspartnarar, fortel Gisle Mikalsen hos Vågen AS i Vågsmarka.

Til saman var nærare 30 næringslivsfolk samla på Vågen-seminaret som tok til torsdag og vart avslutta fredag.


Nytt seminar om to år

– Det finst ikkje nokon arena i Norge for den type industri som Vågen driv med. Då må me gjerne ta turen nedover Europa for å finna noko som interesserer. Så kvifor ikkje få til noko på Tysnes, seier Gisle Mikalsen.

Dette var idéen som var grunnlaget for at leiinga i Vågen inviterte til seminar på Tysnes, med ulike tema som vedkjem den type industri som Vågen AS driv med; transportskruer og massetransport, det å flytta noko frå ein stad til ein annan. Døme kan vera kloakkslam eller boreslam.

– Målet var å samla kundar og samarbeidspartnarar til tema der me kan dra nytte av kvarandre, forklarar Mikalsen.

Interessa for å vera med var stor, både for det faglege, men og for å sjå kva Torstein har fått til.

– Folk frå heile landet hadde lyst å koma til Haaheim. Sjølv om det er litt avsides, tek folk gjerne den ekstra tida det tek å reisa hit, seier Mikalsen.

Innstramingane i oljebransjen sette ein stoppar for ein del som ynskte å koma.

– Dei som kom var i alle fall svært godt nøgde, og tilbakemeldingane var tydelege på at dette måtte me prøva å få igjen, legg Mikalsen til.

Planen no er ei ny samling om to år. Då er målet hans minst 40 deltakarar.


Nytt for bryggeribransjen

To av dei som deltok var Stian Michelsen og Saeed Bikass, som kom frå det vesle firmaet monmic operation AS. Dei har kontor på Mongstad og i Austevoll, med til saman fem tilsette.

På seminaret presenterte dei ein prototype på ei skrue som kan nyttast i bryggeribransjen, og som vil kunna forenkla produksjonsprosessen av øl og auka kapasiteten.

Til innleiing på foredraget presenterte Mikalsen oppfinninga som ein verdensnyhet – og det på ølet sin dag, som var sist torsdag.

– Når ein bryggjer øl i dag, brukar ein eitt nytt kar til kvar prosess undervegs i prosessen. Med denne idéen vår vil ein kunna bruka ei skrue frå Vågen i staden for produksjonen i kar, produksjonen vil gå kontinuerleg, og ein slepp dei ulike vaskeprossane av kara undervegs, forklarar Stian Michelsen og Saeed Bikass.

Dei har laga ein prototype og fått idéen til å fungera. Men kor langt fram det er for å få einkvan i bryggeribransjen, til dømes eit mikrobryggeri, til å testa ut produktet deira, veit dei ikkje. For Vågen vil idéen kunna føra til levering av skruer. Prototypen har fått namnet Beer Brewery System.

På seminaret presenterte dei og ei anna nyvinning, ein ny filtreringsteknologi, som mellom anna vil kunna nyttast til filtrering av vatn. Dette skal vera klart for å koma på marknaden i 2018.


Vågen aukar staben

Vågen AS har i dag tre fast tilsette ved kontoret i Vågsmarka. I neste månad skal staben utvidast med ytterlegare ein person.

Produksjonen av skruer føregår hovudsakleg hos samarbeidspartnarar i utlandet, i Danmark, i Spania og i Kina. På hasteordrar har dei også høve til å montera saman skruer i Vågsmarka.

– Når kunden har hastverk og treng rask levering, har me litt samanstilling også lokalt, seier Gisle Mikalsen.


FRÅ HEILE SØR-NORGE: Næringslivsfolk frå både Vestlandet, Oslo og Trondheim var samla på seminaret til Vågen AS på Haaheim sist veke. Her er det Saeed Bikass som heldt føredrag om Beer Brewery System.
FRÅ HEILE SØR-NORGE: Næringslivsfolk frå både Vestlandet, Oslo og Trondheim var samla på seminaret til Vågen AS på Haaheim sist veke. Her er det Saeed Bikass som heldt føredrag om Beer Brewery System.

Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.