KrF-politikar Magne Skarveit på talarstolen i sist kommunestyremøte. (Foto: Camilla Korsnes)
KrF-politikar Magne Skarveit på talarstolen i sist kommunestyremøte. (Foto: Camilla Korsnes)

Skartveit rykkjer opp

Magne Skartveit (KrF) blir fast medlem i kommunestyret.
Publisert 23.09.2017 kl. 10.00.

Nestoren rykkjer opp etter at Håvard Drange har meldt flytting til Bergen, og såleis ikkje kan sitja som representant i Tysnes kommunestyre og dei verva som er utleia av dette. Øystein Flakke (KrF) kom i samband med dette skiftet med eit framlegg til varamannslista til formannskapet.

– Der har Drange vore 1. varamann for vallista for Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti, eg gjer framlegg om at Asbjørn Myklestad (Ap) frå no blir første vara, og Magne Skartveit blir andre vara til formannskapet.

Eit samla kommunestyre sa ja til desse endringane.


Siste saker Gå til framsida

Vann skulepris frå Leger uten grenser

Ingeborg Eide, Malin Nerhus og Madelene Hauge frå Hatlestrand oppvekstsenter blei fylkesvinnarar ved å synleggjera den gløymde krisa om at titusenar av kvinner døyr av utrygg abort.

Lesarbrev: Til søknad om oppdrettsanlegg ved Toneset, Vernøy

I bladet Tysnes den 30.11.17 skreiv Ingunn Gjærde ei sak om tareproduksjon i RexStar sine lokale på Reksteren. Her opplyser Harald Sveier frå Lerøy Vest AS at Lerøy ønskjer å starta med taredyrking i sjø i Tysnes. Blant lokalbefolkninga blei det i sommar protestar mot planane på Toneset på Reksteren, sjølv om kommunen var positiv. Søknaden er framleis under behandling. Vidare opplyser Sveier...

Får 15.000 til oppsetjing av Hegglandshusa

Olav og Hilde Mary Laukhamar får 15.000 kroner i kommunal støtte til oppsetjing av dei gamle Hegglandshusa på Laukhamar. Det vedtok formannskapet samrøystes tysdag.Olav og Hilde Mary Laukhamar har i tillegg søkt Hordaland fylkeskommune om 100.000 kroner i tilskot til verna kulturminne. Nytt i år er at slike søknader til fylkeskommunen skal prioriterast av kommunen. Dette er den einaste...