NY TYSNESING: Therese Dahl flytta til Våge i juli og starta som lærar på Onarheim skule i august. Ho trur ho og familien blir verande her.
NY TYSNESING: Therese Dahl flytta til Våge i juli og starta som lærar på Onarheim skule i august. Ho trur ho og familien blir verande her.

Kunnskapsglad lærar som likar å strikka og baka

Therese Dahl har berre budd på Tysnes i snart tre månader. Nyelæraren på Onarheim trur ho blir buande på øya.
Publisert 23.09.2017 kl. 06.00.

29-åringen frå Volda studerte ved høgskulen i Bergen, der ho vart allmennlærar med musikk. Deretter hadde ho årsvikariat i tre år ved tre ulike skular i Bergen medan ho budde i Arna. At ho no flytta til Tysnes, var ikkje tilfeldig.

– Mannen min har jobba her ved Heis-Tek i 15 år, men pendla til Bergen. Han har familie her på Tysnes. Dessutan fann me på finn.no eit fantastisk flott hus. Det var då rett nok berre ei 3D-teikning, men etter at me flytta inn i juli, er me overtydde om det var lurt å kjøpa det nye huset i Våge.


1. og 2.-trinnet

Dei 12 elevane i dei to første trinna ved Onarheim skule har dei fleste timane saman. Therese har sine fleste timar med desse elevane, men er også med der 3. og 4. er saman. Det å ha dei to første trinna saman går fint, meiner nyelæraren, som er kontaktlærar for dei 14 elevane i 1.-3. trinn.

– Ja, det er jo slik at mange førsteklassingar lærer raskt, og læringskurva frå første til andre trinn er bratt, og på begge trinna jobbar dei opp mot dei same kompetansemåla. Men når det gjeld norsk, så har eg dei fire nye 1.klassingane for meg sjølv eindel. Nett no har dei begynt å dra saman lydar til ord.


Deilig overgang

Dei tre åra Therese var lærar i Bergen, måtte ho nytta bokmål saman med elevane. Oppvaksen som ho er i Volda, er det nynorsk ho føretrekkjer.

– Dermed var det herleg å koma her til Tysnes og Onarheim skule og kunna «vera meg sjølv» igjen på den måten. Det var ein deilig overgang å kunna undervisa på nynorsk, ja, det må eg seia.


Spesialundervisning

I Bergen jobba ho mykje med elevar med særlege utfordringar.

– Ja, eg jobba med minoritetsspråklege, var på ein spesialskule med forsterka avdeling, og eg var leiar for spesialpedagogikk på 1. trinnet. Desse årsvikariata gav meg verdfull kunnskap som eg kan få nytte av også her på Onarheim. I det heile har eg alltid vore interessert i å tileigna meg ny kunnskap. Ved å jobba ulike stader lærer ein jo også litt om å samarbeida med ulike menneske. Dessutan har eg alltid likt å vera saman med ungar, så lærarjobb er jo då midt i blinken.


Fritid

– Nei, fritid til anna enn jobb, barn og hus blir det svært lite av. Eg likar å strikka og baka, og det går jo fint å kombinera det med å ha ei dotter på fem år. Ho likar også svært godt å vera med når eg førebur meg heime til undervisinga. Det kan jo vera klipping og laminering og anna.

– Kanskje er ho også klar for å bli med på skulen?

– Tja, ho skriv og les litt, men ho har det fint i barnehagen ei stund til, trur eg.


Trompet

Jazztrompet var hovudfaget hennar på musikklina ved høgskulen i Bergen. Musikkinteressa er ikkje blitt mindre.

– Eg har alltid vore glad i musikk, og eg har spelt trompet i mange år. Eg spelar også gitar, men då berre til klasseromsbruk. Når det gjeld trompetspeling, så blir det no berre tid til speling for min eigen del på kveldstid, seier Therese.Innflyttar

Therese satsar på at familien blir buande på Tysnes.

– Ja, her er jo flott natur, og me trivst med jobbane våre, mannen min og eg. No blir eg nok kjend med ein del foreldre her på Onarheim, medan me bur i Våge. I bygdene er nok folk samansveisa, men det skal nok gå bra å trivast her også for oss som er nye, smiler Therese Dahl.


Siste saker Gå til framsida