SPANDER LITT TIL: Me gler oss over at skulevegen blir tryggare. Samstundes burde vegvesenet spandert nokre kroner på å utvida vegen i breidda. (Arkivfoto: Geir Rommetveit)
SPANDER LITT TIL: Me gler oss over at skulevegen blir tryggare. Samstundes burde vegvesenet spandert nokre kroner på å utvida vegen i breidda. (Arkivfoto: Geir Rommetveit)

Leiar: Tryggare skuleveg i Kløvbrekko

Publisert 26.09.2017 kl. 06.00.

Bussjåførane på Tysnes skal få ein tryggare kvardag når Kløvbrekko no blir sikra med solid betongrekkverk. Det er på høg tid.

Delar av Kløvbrekko i «lausa lukto» var tittelen på ein artikkel i «Tysnes» i april. Då hadde lokalavisa vore på synfaring på Kløv saman med skrivar i Onarheim bygdalag, Jon Skjolde. Der kunne Skjolde visa fram korleis støypekant og delar av vegen i Kløvbrekko hang i «lausa lukto», utom den gamle grunnmuren.

Saka kom fram i samband med trafikksikringsarbeidet på Tysnes, der Onarheim bygdalag hadde engasjert seg med ei rekkje innspel til den nye trafikksikringsplanen. Eit av innspela frå bygdelaget var at Kløvbrekko måtte sikrast.

Resten veit me. I sommar, ei god veke før skulestart, rasa delar av støypemuren ut. Til all lukke var det ingen skulebuss der nettopp då, heller ingen privatbilar. Det var nokre bilar som hadde køyrt der like før.

Det var rådmannen i Tysnes som fyrst kom til staden. Han skulle dit for å ta bilete av staden i samband med eit skriv til fylkeskommunen, om å oppretta ei hastesak på nettopp dette vegpartiet.

Det er positivt at Statens vegvesen no har teke tak i saka. Til avisa sist veke fortalde byggjeleiaren i vegvesenet at det skal setjast opp 45 meter med nytt betongrekkverk. Grunnmuren som vegen ligg på skal og forsterkast. Til dette arbeidet vart det henta ein spesial betongsprøytebil frå Sogn. Betongrekkverket vert laga av ein spesialbil som kjem frå Kristiansand. Ifølgje byggjeleiaren vil utbetringsarbeidet i Kløvbrekko kosta kring 700.000 kroner.

Det er og positivt at også fleire andre stadar på Tysnes i same slengen blir sikra med nytt betongrekkverk. Det gjeld på Epland der det nyleg var ei utforkøyring, og det gjeld like sør for Solheimsdalskrysset, skulevegen mellom Uggdal og Onarheim. Ved Solheimsdalskrysset har vegen sige jamnt og trutt i mange år, og mange politikarar er blitt teke bilete av her opp gjennom åra. Mellom anna tidlegare fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg i 2011, og den no nyvalde stortingsrepresentanten Nils T. Bjørke i 2016.

Me gler oss over at skulevegen blir tryggare. Samstundes synest me at vegvesenet også burde spandert nokre kroner både i Kløvbrekko og ved Solsheimsdalskrysset på å utvida vegen i breidda. Med betongrekkverket blir vegen smalare. Eigenleg burde to bilar kunna passera kvarandre.


Siste saker Gå til framsida

Rykkjer opp!

Etter mykje om og men er A-laget endeleg klare for 6. divisjon.

Debatt: Kor mykje skal me finna oss i?

Eg var ikkje tilstades på «ferjemøtet» i Tysneshallen, men ut frå kommentarar på nett, og i «Tysnes», verkar det ikkje som noko «positivt» møte.At fylkesordføraren kallar hhv. ordførarane i Tysnes, Austevoll og Kvinnherad for «kanaljar frå kysten», seier vel ein del om haldninga fylkeskommunen/fylkesordføraren har til oss, og treng vel ikkje kommentarar ut over det. Kåre, Morten...