IKKJE FORSVARLEG: «No forventar me at politikarane i Tysnes kjem på banen. Tysnes treng brei veg i Kløvbrekko», skriv bladet Tysnes på leiarplass denne veka. (Foto: Johanne Dalland)
IKKJE FORSVARLEG: «No forventar me at politikarane i Tysnes kjem på banen. Tysnes treng brei veg i Kløvbrekko», skriv bladet Tysnes på leiarplass denne veka. (Foto: Johanne Dalland)

Leiar: Skandalebrekko på Kløv

Publisert 28.09.2017 kl. 10.36.

No må politikarane på Tysnes engasjera seg for å få ein skikkeleg vegstandard i Kløvbrekko.

Kløvbrekko var tema på denne plassen i «Tysnes» sist veke.

Utviklinga i saka pirrar leiarskribenten til å halda temaet varmt denne veka også.

Me held fast på at det er positivt at buss-sjåførane på Tysnes skal få ein tryggare kvardag på turen forbi Kløv. Difor var det svært bra at vegvesenet valde å bruka 700.000 kroner til å sikra Kløvbrekko med både nytt betongrekkverk og med skikkeleg fundamentering under den nye støypekanten. Det kunne blitt svært så tragisk om ein buss med skuleborn hadde hamna utfor vegen i Kløvbrekko – same kva tid på året det hadde vore, sjølv om det normalt er vinterstid me tenkjer på at det kan skje slike ulukker på dei smale vegane våre.

I «Tysnes» denne veka kan me lesa at vegen i brekka er blitt smalare etter at det nye betongrekkverket no er på plass. Den nye, og vesentleg høgare og breiare støypekanten går lenger inn i vegen enn tidlegare. Faktisk er vegen no blitt så smal, at den er for smal for vanlege, store Tysnes-bussar. Det fortel bussjåfør Knut Dalland. Etter oppdrag frå Tide var han på testtur forbi Kløv på laurdag.

Vegvesenet stadfestar i avisa i dag at vegen i Kløvbrekko er blitt så smal at bergnabbar på innsida i brekka skal meislast vekk. Allereie tysdag var representantar frå vegvesenet og entreprenøren på staden. Då merka dei av kva for bergnabbar som skal fjernast.

For amatørar er det underleg at dei som er fagfolk planlegg vegutvidingar på denne måten. I ein amatør si verd ville det vore mest naturleg at ein starta med å utvida vegen på innsida og fjerna det av fjell som måtte fjernast – før ein gjorde ferdig eit skikkeleg bra rekkverk, som er kome opp, på utsida.

Når skaden no har skjedd, at ein må ta til med utvidinga etterpå, så bør det i alle fall gjerast ei skikkeleg utviding, slik at ein får ei trygg og oversiktleg brekke. No må ikkje Kløvbrekko bli ein repetisjon av vegutvidinga i Holmalio, der det fyrste prosjektet var å laga ei ny bru nederst som eit eige prosjekt for seg, og der ein ikkje tok omsyn til planane om at heile brekka seinare skulle utvidast med dobbel køyrebane.

No forventar me at politikarane i Tysnes kjem på banen. Tysnes treng brei veg i Kløvbrekko. Til trygg skuletransport. Til næringslivet sine behov. Og ein veg for store tømmerbilar. Ein brei veg.


Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...