MANNEN SKAL FÅ: Judith Dalsgård ventar ein son om få veker, men likevel syr ho på Tysnesbunad til mannen.
MANNEN SKAL FÅ: Judith Dalsgård ventar ein son om få veker, men likevel syr ho på Tysnesbunad til mannen.

Det blir staselege menn på Tysnes

Åtte kvinner er i gang med å sy kvar sin Tysnesbunad – for åtte menn. Kurset er kome i stand etter initiativ frå Tysnes Husflidslag og vert halde av Bunadbutikken på Os, som også samarbeider med Anna Gregoriusdotter Skaar.
Publisert 30.09.2017 kl. 06.00.

Anna Gregoriusdotter Skaar har gjort eit grundig arbeid for å finna fram til lokale kletradisjonar som dannar grunnlaget for rekonstruksjon av herrebunaden frå Tysnes. Husflidslaget har lenge ønskt å ha kurs i sying av herrebunad, og med god hjelp av Bunadbutikken er dei no godt i gang. Dei åtte kvinnene møtest annakvar helg og syr ti timar fredagen og laurdagen. Heile kurset er på 45 timar. I tillegg får dei heimelekse og må nok sy minst like mykje heime.


Mennene vil ha

Leiar i husflidslaget, Synnøve Hodneland, er sjølv med og syr.

– Eg syr til mannen min. Men sønene mine vil og ha, så her sit to som syr til to av sønene mine. Han yngste er berre 16 år, og det er for ungt. Det er viktig at dei er meir utvaksne før dei får seg bunad, for det er svært viktig at han passar – og helst passar livet ut.

– Ja, det legg jo litt press på karane når dei får seg bunad, for då kan dei ikkje driva og leggja seg ut for mykje både her og der, seier ei av dei som er ivrige med nåla.

– Alle mennene har vore i Bunadbutikken og teke nøyaktige mål. Sjå her på skjemaet, her blir det notert mellom anna om du er svai i ryggen, korpulent eller har rund rygg. Alt blir notert, seier Synnøve.


Dyrt

Stoffet dei har kjøpt er ull og kostar vel 7.000 kroner. Herrebunaden for Tysnes har to vestar, jakke og bukse. Etter at Bunadbutikken har teke mål av mennene, har dei klipt klar stoffstykka. Me er innom første kurshelga, og kvinnene er såvidt komne igang med tråkling og sying på buksa. Berre framstykket på den krev mange timars arbeid.

– Herrebunaden er mykje meir krevande å sy enn kvinnebunaden. Og her gjer dei alt på tradisjonelt vis. Det er om lag 70 prosent handarbeid og 30 prosent maskinsying, og dei må vera svært nøyaktige, seier Aud Jørgensen, som eig Bunadbutikken i Os.

Ho kan fortelja at dei også sel ferdige Tysnesbunader for menn, og at den kostar 50.000 kroner. I tillegg kjem sølv for om lag 10.000 kroner.


Krevande

Alle dei åtte som syr er einige om at utan kurshaldar og forklaringar undervegs, hadde dei ikkje klart å sy herrebunad. Men dei synest tysnesmenn ser flotte ut i Tysnesbunad, og dermed har dei motivasjon god nok til å gle mennene og sønene på denne måten.

– Men noka timebetaling for arbeidet kan me ikkje rekna oss, seier ei av dei, medan dei andre nikkar og ler.

Tysdagskvelden møttest dei til ei ekstraøkt i lokalet til Husflidslaget. Årsaka var at fleire av dei kjende trong for å få hjelp, og då kom dei saman for å hjelpa kvarandre.


Ventar gut

Judith Dalsgård har magen heilt borti symaskinen, og det har ho god grunn til.

– Eg ventar ein gut om få veker, så det er tvilsamt om eg får med meg alle kurshelgane. Men mannen min skal få Tysnesbunad, det er sikkert, seier ho, som reiser frå Bergen til Våge annakvar helg for å sy Tysnesbunad. Ho er opphavleg frå Australia, men har veldig sansen for norsk bunad og særleg Tysnesbunaden.

Ja, eg trur mannen min blir fin i denne, og eg ser ikkje bort frå at eg syr ein til om tjue år til han her, smiler Judith Dalsgård, og klappar seg på magen.


KONSENTRASJON: Nøyaktige må dei vera. Frå venstre Åshild Langeland og Judith Dalsgård. Frå høgre Liv Torunn Rekve og Synnøve Hodneland.
KONSENTRASJON: Nøyaktige må dei vera. Frå venstre Åshild Langeland og Judith Dalsgård. Frå høgre Liv Torunn Rekve og Synnøve Hodneland.
BOKA ER VIKTIG: Bunadsboka av Anna Gregoriusdotter Skaar blir mykje nytta av både kursleiar og dei som syr.
BOKA ER VIKTIG: Bunadsboka av Anna Gregoriusdotter Skaar blir mykje nytta av både kursleiar og dei som syr.
ØNSKT SEG BUNAD LENGE: Åshild Langeland syr bunad til sonen på 28 år.
ØNSKT SEG BUNAD LENGE: Åshild Langeland syr bunad til sonen på 28 år.
DAMPING: Det er ein omstendeleg prosess å sy to vestar, jakke og bukse. Reidun Hovland syr til sonen på 36 år, som har ønskt seg bunad i sju år no.
DAMPING: Det er ein omstendeleg prosess å sy to vestar, jakke og bukse. Reidun Hovland syr til sonen på 36 år, som har ønskt seg bunad i sju år no.

Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.