GLEDA SEG: Britt og Tormod Godøy hadde reist frå Beltestad til Grendatun for å få med seg eldredagen.
GLEDA SEG: Britt og Tormod Godøy hadde reist frå Beltestad til Grendatun for å få med seg eldredagen.

– Eg forbind ikkje eldredagen med det å vera gamal

Britt og Tormod Godøy testa ut eldredagen for første gong.
Publisert 01.10.2017 kl. 17.15. Oppdatert 02.10.2017 kl. 10.36.

Søndag 1. oktober feirar eldre over heile verda eldredagen. På Tysnes klarte ein ikkje å venta heilt til søndagen, og starta nokre dagar på forskot.

– Eg synest det er eit fint tiltak, sa den tidlegare heimesjukepleiaren Britt Godøy (70).

Ho gleda seg til å høyra meir om det nye omsorgssenteret.

– Og så er det kjekt med det sosiale samværet, føydde Tormod Godøy til.

Den tidlegare polititenestemannen og kona syntest det var kjekt å treffa på kjente.

Torsdag gjekk den årlege eldredagen av stabelen. I Grendatun i Uggdal hadde over 50 pensjonistar samla seg for å få med seg arrangementet.


Feira på forskot

Konferansier og leiar i eldrerådet, Freddy Jensen, losa publikum gjennom dei ulike innslaga.

Den internasjonale eldredagen er offisielt sett 1. oktober. Tysnesingane tok feiringa nokre dagar på forskot, torsdag 28. september.

– Det er kjekt å sjå så mykje folk. Dette er meir enn me hadde rekna med, sa Jensen, og kikka ut over forsamlinga.


Ordførarrunde

Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) og varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp), fekk æra av å sparka det heile i gong, med ei oppdatering av korleis det går med omsorgssenteret.

Det blei spontan applaus, då ordføraren kunne avkrefta ein del av mytene som har svirra i bygda, kring forholda på omsorgssenteret.

– Eg svarer veldig gjerne på spørsmål, sa ordføraren.

Og mange av dei eldre nytta høvet til å spørja mannen som sit med det øvste politiske ansvaret i kommunen.

Meir om omsorgssenteret blir å lesa i «Tysnes» på torsdag.


Ta kontakt

Ettermiddagen bydde på ei rekkje innslag. Helge Hauge tok for seg Tysnes på historisk grunn, og Reidun Skartveit stilte med andakt.

Men mange sette ekstra stor pris på å få høyra Adhanet frå Eritrea fortelja om sitt møte med Tysnes og Norge.

– Det er litt vanskeleg når kulturen er så forskjellig, sa Adhanet til ein lydhøyr sal.

– Og så er klimaet veldig forskjellig, la ho til, og fekk salen til å dra på smilebandet.

Adhanet tar snart eit steg vidare, når ho skal byrja på sjukepleieutdanning i Førde over jul.

– Ikkje ver redd for å ta kontakt med flyktningane som kjem, rådde Kirsten Nesse, som hadde innslaget saman men Adhanet.


Meir musikk

– Me fekk litt klager i fjor på at det var for lite song og musikk. Det skal me ta igjen i år, sa konferansier Freddy Jensen.

Ikkje mange minutt gjekk før heile salen var i gong med å syngja «Å Vestland, Vestland».

Mange av dei eldre såg ut til å kosa seg med feiringa av årets eldredag.

– Eg forbind ikkje eldredagen med det å vera gamal, sa 70 år gamle Britt Godøy før start.

Med det sitatet, gjenstår det berre å gratulera med eldredagen!


MYKJE NYTT: Adhnet Haileslassie frå Eritrea fortalde om  korleis det er å koma til eit nytt land, og ein annan kultur.
MYKJE NYTT: Adhnet Haileslassie frå Eritrea fortalde om korleis det er å koma til eit nytt land, og ein annan kultur.
PUBLIKUM: Rundt 50 personar feira eldredagen i Grendatun.
PUBLIKUM: Rundt 50 personar feira eldredagen i Grendatun.
INTRODUSERTE: Freddy Jensen hadde full kontroll som konferansier og arrangør.
INTRODUSERTE: Freddy Jensen hadde full kontroll som konferansier og arrangør.
UNGT INNSLAG: Dagens yngste var ordførar Kåre Martin Kleppe, som fortalde og viste nye bilete frå omsorgssenteret som kjem i Uggdal.
UNGT INNSLAG: Dagens yngste var ordførar Kåre Martin Kleppe, som fortalde og viste nye bilete frå omsorgssenteret som kjem i Uggdal.
MUSIKK: Martha Aasheim hadde funne fram trekkspelet for anledninga.
MUSIKK: Martha Aasheim hadde funne fram trekkspelet for anledninga.

Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.