TEK GJERNE EIN PRAT: «Alle med tankar og idèar om å starta opp noko nytt, er hjarteleg velkomen til kommunehuset for ein prat», skriv ordførar Kåre Martin Kleppe i eit lesarinnlegg. (Arkivfoto)
TEK GJERNE EIN PRAT: «Alle med tankar og idèar om å starta opp noko nytt, er hjarteleg velkomen til kommunehuset for ein prat», skriv ordførar Kåre Martin Kleppe i eit lesarinnlegg. (Arkivfoto)

Lesarbrev: – For Tysnes er det viktig med stadige nyetableringar

Publisert 02.10.2017 kl. 06.00. Oppdatert kl. 14.11.

I «Tysnes» for 14 dagar sidan skreiv Jeanett Olsen og Kjetil Hestad frå Tysnes Arbeidarparti lesarbrev om kor viktig det er med nyetableringar i kommunen, og om at Tysnes kommune har tona ned gründersamarbeidet med Atheno. Eg ynskjer ikkje at dette blir ståande ubesvart, og vel difor å svara på dette.

Det meste i lesarbrevet er me samde om. For Tysnes er det viktig med stadige nyetableringar. For at dette skal skje, må kommunen aktivt bidra. Førstelinjetenesta til kommunen, og dei som oftast møter gründarane først, er kommunen sjølv. Dette kan vera både ordførar, varaordførar, eller næringsansvarleg i kommunen. I tillegg til det, har landbrukskontoret ei avgjerande rolle for dei som vel å starta opp med produksjon og tilleggsnæringar innafor landbruk.

Andrelinjetenesta til kommunen er Atheno. Atheno følgjer opp gründarane for kommunen, og bidreg med fagleg hjelp i oppstartsfasen. Dette gjeld alt frå dei med ein idè, til dei som har kome lenger i prosessen. Desse tenestene betalar kommunen for, og budsjettet for dette har vore likt i fleire år. Kommunen er fornøgd med tenestene Atheno tilbyr, og det er ikkje slik at kommunen har tona ned samarbeidet med Atheno. Problemet er at talet på gründarar som har teke kontakt med Atheno eller kommunen i 2017, har gått ned.

For nokre år sidan hadde ein regelmessige møtepunkt med det som den gong heitte «Gründerpuls». Ein hadde gode erfaringar med denne møteplassen. I februar vart det også arrangert eit oppstartskurs med Atheno i Våge. Dette for å samla dei i kommunen som hadde idèar, og for å bevisstgjera dei på at kommunen og Atheno står klare til å bidra med hjelp. Det same var planen å gjera i haust. Men etter at ein registrerte ein nedgang i aktiviteten på vårparten av 2017, bestemte me oss for å heller planleggja opptil fleire samlingar mellom oktober 2017 og påska 2018. I denne perioden vil ein ha fem samlingar med ulike tema. På den måten vonar me å få laga fleire gode samlingsplassar for gründerane i Tysnes.

Alle med tankar og idèar om å starta opp noko nytt, er hjarteleg velkomen til kommunehuset for ein prat, så skal me hjelpa med å få kontakt med dei ein kan få hjelp frå. Og alle med tankar og idèar om å starta noko nytt, er velkomne til arrangementa me arrangerer med Atheno det neste halve året. Eg vonar så mange som mogleg kjem. På den måten blir arrangementet like vellukka som dei me har hatt ved tidlegare høve.


Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.