EFFEKTIVT: «Heile ferje-Norge treng fornyingar, og då er løysingar som dette viktige», skriv bladet Tysnes på leiarplass denne veka. Her frå Jektevik, der energi frå den blå boksen vert overført til ferja når ho ligg til kai.  (Foto: Ole Skaten)
EFFEKTIVT: «Heile ferje-Norge treng fornyingar, og då er løysingar som dette viktige», skriv bladet Tysnes på leiarplass denne veka. Her frå Jektevik, der energi frå den blå boksen vert overført til ferja når ho ligg til kai. (Foto: Ole Skaten)

Leiar: Ferjerevolusjon mellom Tysnes og Stord

Publisert 08.10.2017 kl. 09.00.

I «Tysnes» sist veke kan me lesa at MF Folgefonn, som trafikkerer sambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo, er den fyrste ferja i verda med trådlaus lading. Det er ei spanande utvikling for øy- og ferjekommunen Tysnes.

Det er allereie tre år sidan MF Folgefonn vart ombygd for batteri og elektrisk framdrift. Ein del barnesjukdomar har det vore undervegs, men i dag framstår Hodnanes-ferja som ei føregangsferje på verdsbasis.

Det er slutt på batterilading med kablar når ferja ligg ved kai på Jektevik. No kan ferja ladast automatisk kvar gong ferja legg inntil kaien. Det gjeld også ved dei kortaste stoppa på Jektevik, når det hastar å koma over fjorden att. Den revolusjonerande løysinga med trådlaus lading er eit særdeles viktig moment i den pågåande debatten om kor mange avgangar det skal bli mellom Hodnanes og Jektevik når nye ferjeanbod skal setjast i drift frå 2020.

I dag kan ferja bruka elektrisk framdrift på vel 30 prosent av ferjeturane med lading berre på Jektevik. Ingen vil seia om det skal byggjast ein liknande ladestasjon på Hodnanes. Heller ikkje om ferja kan gå på berre batteridrift med ein ny ladestasjon.

Så langt har me høyrt urovekkjande meldingar om at det kan bli store reduksjonar i talet på ferjeavgangar frå 2020, på dette særdeles viktige sambandet for Tysnes-samfunnet, som ferja mellom Hodnanes og Jektevik er.

I dag er det ferjeselskapet Norled, tidlegare Tide og HSD, som har ansvaret for drifta av sambandet. Frå 2020 er det Fjord1 som tek over. Kva løysing det nye ferjeselskapet har på trappene når dei tek over, veit me enno ikkje. Men me forventar at løysinga blir minst like god som i dag.

Det er industrigiganten Wärtsila, med hovudkontor på Stord, som står bak det nyutvikla og revolusjonerande ladesystemet. Fleire andre firma har og vore med på pionerprosjektet, mellom anna straumleverandøren Haugaland Kraft. Positivt er det også at Innovasjon Norge har støtta prosjektet økonomisk. Heile ferje-Norge treng fornyingar, og då er løysingar som dette viktige.

Det som og er interessant, er at verftet på Oma også er med på prosjektet. Det er dette verftet som skal byggja den nye og «grøne» ferja som skal gå mellom Våge og Halhjem.

Det er eit klart krav frå Tysnes-samfunnet at rutetilbodet til Halhjem også må bli minst like godt i framtida som i dag. Me gler oss over at stortingspolitikarar har vore like tydelege på det.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Bør trø til for slitne orgel

Pensjonert organist Terje Haugom i Bjørgvin har i vår hatt ein runde og sjekka tre orgel i Tysnes prestegjeld. I «Tysnes» 2. mai hadde han ei vurdering og oppsummering av orgeltilstanden. Orgelet i Reksteren kyrkje hadde han ikkje sjekka. Haugom sin konklusjon var følgjande: «Det er et begredelig faktum at...

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...