EFFEKTIVT: «Heile ferje-Norge treng fornyingar, og då er løysingar som dette viktige», skriv bladet Tysnes på leiarplass denne veka. Her frå Jektevik, der energi frå den blå boksen vert overført til ferja når ho ligg til kai.  (Foto: Ole Skaten)
EFFEKTIVT: «Heile ferje-Norge treng fornyingar, og då er løysingar som dette viktige», skriv bladet Tysnes på leiarplass denne veka. Her frå Jektevik, der energi frå den blå boksen vert overført til ferja når ho ligg til kai. (Foto: Ole Skaten)

Leiar: Ferjerevolusjon mellom Tysnes og Stord

Publisert 08.10.2017 kl. 09.00.

I «Tysnes» sist veke kan me lesa at MF Folgefonn, som trafikkerer sambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo, er den fyrste ferja i verda med trådlaus lading. Det er ei spanande utvikling for øy- og ferjekommunen Tysnes.

Det er allereie tre år sidan MF Folgefonn vart ombygd for batteri og elektrisk framdrift. Ein del barnesjukdomar har det vore undervegs, men i dag framstår Hodnanes-ferja som ei føregangsferje på verdsbasis.

Det er slutt på batterilading med kablar når ferja ligg ved kai på Jektevik. No kan ferja ladast automatisk kvar gong ferja legg inntil kaien. Det gjeld også ved dei kortaste stoppa på Jektevik, når det hastar å koma over fjorden att. Den revolusjonerande løysinga med trådlaus lading er eit særdeles viktig moment i den pågåande debatten om kor mange avgangar det skal bli mellom Hodnanes og Jektevik når nye ferjeanbod skal setjast i drift frå 2020.

I dag kan ferja bruka elektrisk framdrift på vel 30 prosent av ferjeturane med lading berre på Jektevik. Ingen vil seia om det skal byggjast ein liknande ladestasjon på Hodnanes. Heller ikkje om ferja kan gå på berre batteridrift med ein ny ladestasjon.

Så langt har me høyrt urovekkjande meldingar om at det kan bli store reduksjonar i talet på ferjeavgangar frå 2020, på dette særdeles viktige sambandet for Tysnes-samfunnet, som ferja mellom Hodnanes og Jektevik er.

I dag er det ferjeselskapet Norled, tidlegare Tide og HSD, som har ansvaret for drifta av sambandet. Frå 2020 er det Fjord1 som tek over. Kva løysing det nye ferjeselskapet har på trappene når dei tek over, veit me enno ikkje. Men me forventar at løysinga blir minst like god som i dag.

Det er industrigiganten Wärtsila, med hovudkontor på Stord, som står bak det nyutvikla og revolusjonerande ladesystemet. Fleire andre firma har og vore med på pionerprosjektet, mellom anna straumleverandøren Haugaland Kraft. Positivt er det også at Innovasjon Norge har støtta prosjektet økonomisk. Heile ferje-Norge treng fornyingar, og då er løysingar som dette viktige.

Det som og er interessant, er at verftet på Oma også er med på prosjektet. Det er dette verftet som skal byggja den nye og «grøne» ferja som skal gå mellom Våge og Halhjem.

Det er eit klart krav frå Tysnes-samfunnet at rutetilbodet til Halhjem også må bli minst like godt i framtida som i dag. Me gler oss over at stortingspolitikarar har vore like tydelege på det.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...