DEI AUKAR FOLKETALET: Aina Kjøndal (21) og Benn Andre Godø (30) er svært glade for å ha fått den nye tysnesingen, Filip.
DEI AUKAR FOLKETALET: Aina Kjøndal (21) og Benn Andre Godø (30) er svært glade for å ha fått den nye tysnesingen, Filip.

Mindre auke i folketalet til no i år enn i fjor

I fjor auka folketalet i Tysnes med 50 personar. Berre Sveio av Sunnhordlandskommunane fekk fleire nye innbyggjarar enn Tysnes. Men no flatar auken ut.
Publisert 09.10.2017 kl. 13.00.

1. juli i år budde det 2.853 personar i kommunen, mot 2.847 då året starta. Altså er det blitt seks fleire i løpet av første halvåret. I fjor var det tilsvarande talet ein auke på 22 personar. Fjoråret var det første året sidan 2010 at det var fødselsoverskot, altså at det vart fødde fleire enn dei som døydde. Før juli i år er det i Tysnes fødd 15 born, medan 20 tysnesingar har døydd. Når auken likevel er på seks, betyr det at det er elleve fleire som har flytta til Tysnes enn frå. Helsestasjonen i kommunen opplyser at dei reknar med 33 nyfødde i Tysnes i løpet av 2017.


3.000-målet

I 1910 var folketalet i Tysnes heile 4.808. Deretter gjekk det jamnt nedover. 1970 var siste året det framleis var over 3.000 innbyggjarar. Då samfunnsutviklar Tron Bach jobba i Tysnes for nærare ti år sidan, snakka han om prosjekt «3012». Det betydde at det skulle bli 3.000 innbyggjarar i kommunen innan 2012. No manglar det 147 personar på 3.000. Statistisk Sentralbyrå, som fører statistikk over folketalet i kommunane, har ikkje tru på at Tysnes når opp i 3.000 på lang tid enno. Dei ser så langt fram som til 2040, 23 år fram. Då meiner SSB at det bur 2.936 personar i Tysnes, altså berre 83 fleire enn i dag.


DEN FERSKASTE TYSNESINGEN: Veske Filip kom til verda 26. september. Truleg blir det fødd 33 nye tysnesingar i år.
DEN FERSKASTE TYSNESINGEN: Veske Filip kom til verda 26. september. Truleg blir det fødd 33 nye tysnesingar i år.

Siste saker Gå til framsida

Bakar for TV-aksjonen

Tysnes skule engasjerer seg i TV-aksjonen 2017, og fredag diskar dei opp med søte bakverk i gymsalen.

Leiar: Gratulerer Tysnesfest

Tysnesfest kan gå mot millionoverskot i 2017. Det er ei gledeleg melding frå festivalstyret.Me forstår godt at festivalleiar Sigvard Madsen og resten av Tysnesfestgjengen hadde ei vanskeleg tid etter det lite hyggjelege økonomiske resultatet etter festivalen i fjor. Å koma ut med eit underskot på ein festival som samla kring 27.000 betalande innom dei mange ulike arrangmenta, som ein...

Tysnesfest får millionoverskot

Det endelege resultatet vil ikkje vera klart før ved årsslutt. Det aller meste har Tysnesfest-administrasjonen oversikt over, men søknaden om momskompensasjon ventar dei svar på i desember. Det festivalleiar Sigvard Madsen er mest glad for, er at ein i alle fall har dekka inn underskotet frå i fjor på ein million kroner. Eit overskot i år styrkjer eigenkapitalen til stiftinga...