DEI AUKAR FOLKETALET: Aina Kjøndal (21) og Benn Andre Godø (30) er svært glade for å ha fått den nye tysnesingen, Filip.
DEI AUKAR FOLKETALET: Aina Kjøndal (21) og Benn Andre Godø (30) er svært glade for å ha fått den nye tysnesingen, Filip.

Mindre auke i folketalet til no i år enn i fjor

I fjor auka folketalet i Tysnes med 50 personar. Berre Sveio av Sunnhordlandskommunane fekk fleire nye innbyggjarar enn Tysnes. Men no flatar auken ut.
Publisert 09.10.2017 kl. 13.00.

1. juli i år budde det 2.853 personar i kommunen, mot 2.847 då året starta. Altså er det blitt seks fleire i løpet av første halvåret. I fjor var det tilsvarande talet ein auke på 22 personar. Fjoråret var det første året sidan 2010 at det var fødselsoverskot, altså at det vart fødde fleire enn dei som døydde. Før juli i år er det i Tysnes fødd 15 born, medan 20 tysnesingar har døydd. Når auken likevel er på seks, betyr det at det er elleve fleire som har flytta til Tysnes enn frå. Helsestasjonen i kommunen opplyser at dei reknar med 33 nyfødde i Tysnes i løpet av 2017.


3.000-målet

I 1910 var folketalet i Tysnes heile 4.808. Deretter gjekk det jamnt nedover. 1970 var siste året det framleis var over 3.000 innbyggjarar. Då samfunnsutviklar Tron Bach jobba i Tysnes for nærare ti år sidan, snakka han om prosjekt «3012». Det betydde at det skulle bli 3.000 innbyggjarar i kommunen innan 2012. No manglar det 147 personar på 3.000. Statistisk Sentralbyrå, som fører statistikk over folketalet i kommunane, har ikkje tru på at Tysnes når opp i 3.000 på lang tid enno. Dei ser så langt fram som til 2040, 23 år fram. Då meiner SSB at det bur 2.936 personar i Tysnes, altså berre 83 fleire enn i dag.


Siste saker Gå til framsida

Vann skulepris frå Leger uten grenser

Ingeborg Eide, Malin Nerhus og Madelene Hauge frå Hatlestrand oppvekstsenter blei fylkesvinnarar ved å synleggjera den gløymde krisa om at titusenar av kvinner døyr av utrygg abort.

Lesarbrev: Til søknad om oppdrettsanlegg ved Toneset, Vernøy

I bladet Tysnes den 30.11.17 skreiv Ingunn Gjærde ei sak om tareproduksjon i RexStar sine lokale på Reksteren. Her opplyser Harald Sveier frå Lerøy Vest AS at Lerøy ønskjer å starta med taredyrking i sjø i Tysnes. Blant lokalbefolkninga blei det i sommar protestar mot planane på Toneset på Reksteren, sjølv om kommunen var positiv. Søknaden er framleis under behandling. Vidare opplyser Sveier...

Får 15.000 til oppsetjing av Hegglandshusa

Olav og Hilde Mary Laukhamar får 15.000 kroner i kommunal støtte til oppsetjing av dei gamle Hegglandshusa på Laukhamar. Det vedtok formannskapet samrøystes tysdag.Olav og Hilde Mary Laukhamar har i tillegg søkt Hordaland fylkeskommune om 100.000 kroner i tilskot til verna kulturminne. Nytt i år er at slike søknader til fylkeskommunen skal prioriterast av kommunen. Dette er den einaste...