TYSNES SPAREBANK BLIR MEDEIGAR: I det nye eigedomsmeklarselskapet Aktiv Sunnhordland AS blir det fire tilsette; f.v.Christoffer Naustvåg Lillestøl, Elisabeth Nonås Fylkesnes, Arild Lunde og dagleg leiar Kjell Fylkesnes. (Foto: Aktiv Sunnhordland)
TYSNES SPAREBANK BLIR MEDEIGAR: I det nye eigedomsmeklarselskapet Aktiv Sunnhordland AS blir det fire tilsette; f.v.Christoffer Naustvåg Lillestøl, Elisabeth Nonås Fylkesnes, Arild Lunde og dagleg leiar Kjell Fylkesnes. (Foto: Aktiv Sunnhordland)

Tysnes Sparebank blir medeigar i lokalt meklarfirma

Tysnes Sparebank går inn på eigarsida i det nye eigedomsmeklarfirmaet Aktiv Sunnhordland AS. Banken skal eiga 35 prosent av aksjekapitalen.
Publisert 11.10.2017 kl. 08.24.

Det nystarta selskapet opna dørene på Stord på måndag, i same lokale som Tysnes Sparebank sitt Stord-kontor.

Banksjef i Tysnes Sparebank, Dag Sandstå, trur at banken sin eigardel i det nye firmaet vil tilføra banken ytterlegare nye kundar.

– Når ein ser på statistikken, er dei tre meklarføretaka som ligg på topp i Sunnhordland heileigde bankføretak. Eigedomsmeklarfirma som er eigd av bank eller samarbeider med bank eit suksess-kriterie, seier banksjefen.


900.000 i aksjekapital

Det nye selskapet har 900.000 i aksjekapital. Tysnes Sparebank skal eiga 35 prosent av aksjane. Tidlegare eigar av Fylkesnes Bil AS, Kjell Fylkesnes, eig 45 prosent av selskapet. Fylkesnes skal inntil vidare vera dagleg leiar av selskapet. Han er og styreleiar. Partnarar i selskapet skal eiga dei siste 20 prosenta.

Dei andre tilsette i selskapet er jurist Christoffer Naustvåg Lillestøl, autorisert eigedomsmeklar Elisabeth Nonås Fylkesnes og tidlegare salsmedarbeidar i Fronta Bolig, Arild Lunde.

På det nye samlokaliseringskontoret mellom Tysnes Sparebank og Aktiv Sunnhordland vil det vera seks tilsette, fem personar på heiltid og ein på deltid.

– Å få Aktiv Sunnhordland med på Stord-kontoret, vil vera med å skapa eit større miljø på kontoret vårt på Stord, slår banksjefen fast.

Har signert 50 oppdrag

Allereie før ein offisielt kom i gang, har det nye selskapet signert kring 50 bustadoppdrag som er for sal.

– Aktiv Sunnhordland har som mål å ta ein posisjon i regionen, som har dei fleste nye prosjekta som kjem på marknaden, seier banksjefen.

Han fortel at innehavarar av fleire nye prosjekt på Bømlo, i Kvinnherad og på Stord ynskjer å bruka det nye meklarføretaket til å marknadsføra og selja produkta sine.

– I tillegg har det nye firmaet eigentleg også overteke salsavdelinga til Fronta Bolig, legg han til.

Banksjefen meiner det er positivt for Tysnes Sparebank å vera med å skapa eit lokalt meklarfirma i Sunnhordlands-regionen, som både er frittståande, lokalstyrt og lokaleigd.

– Me håpar det skal gje meirverdi til regionen, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Open gard for 11. gong

Laurdag og søndag opnar Anny Gjøvåg nok ein gong dørene til barndomsheimen på Gjøvåg. Besøkjande kan forventa varierte aktivitetar.