SAT ROLEG: Sjølv om Kjetil Hestad (Ap) var på talarstolen opp til fleire gonger for å kritisera Kystsoneplanen, sat han roleg saman med Gro Berge (Ap) (t.v.) og Gunn Berit Lunde Aarvik (Ap) på bakerste benk, då politikarane skulle stemma over Kystsoneplanen.
SAT ROLEG: Sjølv om Kjetil Hestad (Ap) var på talarstolen opp til fleire gonger for å kritisera Kystsoneplanen, sat han roleg saman med Gro Berge (Ap) (t.v.) og Gunn Berit Lunde Aarvik (Ap) på bakerste benk, då politikarane skulle stemma over Kystsoneplanen.

Pressa Hestad til å stemma for

Kjetil Hestad (Ap) blei først erklært inhabil av sine eigne, så argumenterte han kraftig mot Kystsoneplanen, før han til slutt måtte stemma mot eigen vilje i den endelege avstemminga.
Publisert 12.10.2017 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.07.

Behandlinga av Kystsoneplanen i fylkestinget førre onsdag var prega av eit politisk spel frå start til slutt.

Arbeidarparitet var tydeleg misnøgde med at Hestad på førehand hadde flagga at han ville stemma mot planen, same kva partiet meinte.

– Det er krevjande å stemma mot eiga gruppa, fortel Hestad.

Han er skuffa etter nederlaget i fylkestinget.

– Eg har kjempa med nebb og klør mot denne planen. Det er viktig at me ikkje øydelegg for næringslivet, sa han like etter vedtaket.


Ulmar i eigne rekkjer

«Tysnes» kunne førre veke melda at Kystsoneplanen blei vedteken, like før papiravisa gjekk i trykken.

Sterkt press førte til at Hestad stemte for planen han så tydeleg har vore motstandar av. Fleire politikarar har stilt spørsmål ved korleis Arbeidarpartiet handsama usemja i eigne rekkjer.

– Eg er skuffa over korleis Kjetil Hestad og Atle Kvåle blei behandla av sine eigne, seier Gustav Bahus (FrP) frå Os, nokre dagar etter fylkestinget.


– God behandling

Roald Kvamme, gruppeleiar i Arbeidarpartiet i fylket har ikkje den same oppfatninga.

– Fylkestingsrepresentantane til Ap er valt inn på eit program som me er forplikta av, uavhengig av adresse, seier han.– Kva synest du om at ein representant går så hardt ut på førehand og meiner noko anna enn partiet?

– Å konkludera med ei sak, utan at gruppa har konkludert, er ikkje noko eg ville gjort, seier Kvamme.

Han er tydeleg på at det er gruppa i fellesskap, gjennom demokratiske prosessar, som bestemmer kva representantane skal stemma i sakene.

– Synest du partiet har ei god behandling av Hestad?

– Ja. Me behandlar ikkje han annleis enn nokon andre, svarer gruppeleiaren.


Pressar eigne politikarar

Fusaordførar Atle Kvåle (Ap) stemte også noko motvillig for vedtak av Kystsoneplanen.

– Som ordførar i ein oppdrettskommune, skulle eg gjerne sett at planen var mindre detaljorientert og meir næringsvenleg, seier han.

Om behandlinga Kjetil Hestad har fått frå eige parti, seier han følgjande;

– Det er slik det er i politikken. Å bryta ut frå partiet sitt syn, er ikkje vanleg. Det er ikkje unikt for mitt parti.


Nesten inhabil

I forkant av behandlinga av planen var det ein lang habilitetsdebatt. Fem politikarar bad om å få habilitetsvurdering, blant anna Kvåle og Hestad.

Arbeidarpartiet støtta tilrådinga frå den juridiske rådgjevaren i fylket, Bertil Søfteland.

Søfteland sa frå talarstolen at Hestad var inhabil, og at han burde fråtre frå saksbehandlinga av Kystsoneplanen.

Kjetil Hestad er som kjent tilsett som samfunnskontakt i oppdrettsnæringa. Ei næring som har vore sterkt kritiske til den nye kystsoneplanen.

Fleire fylkestingsrepresentanar med juridisk bakgrunn, syntest at Hestad burde vera habil i saka. Arbeidarparitet ønskte ikkje at Hestad skulle delta i vurderinga av Kystsoneplanen, og meinte at han var inhabil. Når ein representant har så klare tilknytingar til næringa, ville partiet gjort ei slik vurdering uansett partitilhøyrsle, forklarer Kvamme.– Me kan ikkje ha eigne reglar for våre eigne medlem, kommenterer han.


Lakselobbyisten

«Lot lakselobbyist sitte i fylkestinget og kjempe for næringen», er tittelen på ei sak i Bergensavisen tysdag.

– Deler av oppdrettsnæringa har engasjert seg sterkt imot den nye kystsoneplanen til fylkeskommunen, men selv om deres egen PR-mann var politiker i salen som skulle avgjøre planen ble den ikke stoppet, skriv BA.

Med knappast mogleg fleirtal gjekk fylkestinget mot eigen jurist, og erklærte Hestad habil.

I skrivande stund er Kjetil Hestad sjukemeld, og ønskjer ikkje å gje vidare kommentarar om saka.

BA skriv at Hestad internt skal ha sagt at han melder seg ut av partiet, om ikkje gruppa gjorde som han ville.


DELT FYLKESTING: Kystsoneplanen blei vedteken med eit knapt fleirtal. Her stemmer Høgre, FrP, Venstre og Senterpartiet mot planen.
DELT FYLKESTING: Kystsoneplanen blei vedteken med eit knapt fleirtal. Her stemmer Høgre, FrP, Venstre og Senterpartiet mot planen.

Siste saker Gå til framsida