UROA: «Bruk av vill leppefisk som reinsefisk i oppdrettsanlegg er eit gigantisk eksperiment som me ikkje kjenner den fulle konsekvensen av», skriv Svein Ingvald Opdal i eit lesarbrev. (Foto: Camilla Korsnes)
UROA: «Bruk av vill leppefisk som reinsefisk i oppdrettsanlegg er eit gigantisk eksperiment som me ikkje kjenner den fulle konsekvensen av», skriv Svein Ingvald Opdal i eit lesarbrev. (Foto: Camilla Korsnes)

Lesarbrev: Leppefisken sin skjebne i fjordane våre

Publisert 18.10.2017 kl. 08.53. Oppdatert kl. 08.55.

Sist veke ringde ein ven frå mange år attende til meg. Heile livet hadde han levd av fisket, han var ingen hobbyfiskar slik som meg. No var han bekymra for det omfattande fisket etter leppefisk i strandsona; berggylte, grøngylte og bergnebb, eller «gandaråta» som me sa på Tysnes. Han hadde registrert at det kom fiskebåtar som sette teiner, fyrst ein med eit sett og så ein ny båt med nytt sett. Slik heldt det på i fire-fem rundar. Småfisken vart borte etter kvart.

Eg har registrert dei same hendingane og dei same konsekvensane. Det er fiske etter leppefisk for bruk mot lakselus i oppdrettsanlegga. Årleg vert det teke opp 21 millionar leppefisk langs kysten frå Sverige og oppover til ein verdi av 200 millionar kroner til fiskarane. Den levande fisken vert frakta kysten rundt til ulike anlegg. I over 40 år har oppdrettsindustrien kjempa mot lakselus utan å lukkast. Det har vore brukt medikament, hydrogenperoksid, varmt vatn, laser og trykkspyling, for å nemna noko. Konsekvensane er lakselus som utviklar resistens og vert immune mot behandlingane. No er det leppefisken som i tillegg skal fjerna lakselusa.

Leppefiskane lever i strandsona der dei et krepsdyr, kråkebollar, sniglar og parasittar på anna fisk. Dei er viktig mat for torsk, lyr, sei og fuglar. Forskarane seier leppefisken kan leva opptil 20 år, og den held seg i same område mesteparten av livet. Fisket er regulert i tid, men ikkje i mengd og det har ti-dobla seg sidan 2008.

Bruk av vill leppefisk som reinsefisk i oppdrettsanlegg er eit gigantisk eksperiment som me ikkje kjenner den fulle konsekvensen av. I anlegga lever fisken frå tre til seks månader. Ein tredjedel døyr truleg av sjukdom og stress, resten kan ikkje oppdrettsindustrien gjera greie for. Me kan med god grunn spørja kva dette har med fiskevelferd å gjera. 400 millionar oppdrettsfisk i opne anlegg produserer årleg 140 millionar vaksne holus. Oppdrettsindustrien har sjølv skapt denne situasjonen, og det er uforståeleg at det årleg skal ofrast 21 millionar leppefisk for å løysa problemet. Og det er me, fjorden og naturen som haustar konsekvensane av dette eksperimentet. Løysinga ligg i dagen ved bruk av lukka anlegg. Tida er overmoden for eit anna driftsregime i oppdrettsindustrien om den skal ha noko framtid i Noreg.

Det er all grunn til å lytta til min fiskarven, han kjenner sjøen og livet der betre enn dei fleste av oss.


Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.