VISER AT DEI KAN: «Når Tysnesfest i år viser at dei klarar å snu eit underskot til eit solid overskot, trur me det er eit viktig signal til alle sponsorane», skriv bladet Tysnes på leiarplass. (Foto: Camilla Korsnes)
VISER AT DEI KAN: «Når Tysnesfest i år viser at dei klarar å snu eit underskot til eit solid overskot, trur me det er eit viktig signal til alle sponsorane», skriv bladet Tysnes på leiarplass. (Foto: Camilla Korsnes)

Leiar: Gratulerer Tysnesfest

Publisert 19.10.2017 kl. 14.00.

Tysnesfest kan gå mot millionoverskot i 2017. Det er ei gledeleg melding frå festivalstyret.

Me forstår godt at festivalleiar Sigvard Madsen og resten av Tysnesfestgjengen hadde ei vanskeleg tid etter det lite hyggjelege økonomiske resultatet etter festivalen i fjor. Å koma ut med eit underskot på ein festival som samla kring 27.000 betalande innom dei mange ulike arrangmenta, som ein opplevde i fjor, er ikkje kjekt.

Difor er det ekstra hyggjeleg at festivalstyret og alle medarbeidarane har lukkast i arbeidet med å snu skuta, og koma ut med eit solid overskot dette året.

Ekstra hyggjeleg er det at overskotet er så stort at det ikkje berre dekkar inn underskotet frå i fjor, men at det også vil bli ein del midlar til å setja inn «på bok» for å styrkja eigenkapitalen til stiftinga.

Det som er heilt klart, er at Tysnes hadde vore mykje fattigare utan Tysnesfest. Skal festivalen kunna utvikla seg vidare, ikkje berre fram til 2020, men også etter det, bør ein ha som mål å byggja opp ein solid eigenkapital – til å ha i ryggen om dårleg ver ein gong i framtida skulle slå beina fullstendig under arrangementet. Ein bør ha så pass kapital i ryggen at ein klarar å reisa seg og stå på vidare sjølv etter eit dårleg år.

Det er mange som bidreg til at Tysnesfest er blitt den festivalen det er blitt i dag. Eit ungdommeleg pågangsmot i styret har smitta over på unge og eldre kringom i heile kommunen, og vidare ikring. Dugnadsiveren i vesle Tysnes er imponerande. Talet på friviljuge er det same.

Dei økonomiske støttespelarane er og viktige. I front står kraftlaget, banken og kommunen, men og mange andre bidreg med kroner. Totalt fekk festivalen inn kring 1,6 millionar i sponsorstøtte i år.

Når Tysnesfest i år viser at dei klarar å snu eit underskot til eit solid overskot, trur me det er eit viktig signal til alle sponsorane. Tysnesfest viser at dei kan. På den måten bør sponsorane også halda fram med å støtta festivalen minst like mykje som tidlegare.

Alt i alt er Tysnesfest eit solid spleiselag som alle på Tysnes skal vera stolte over, og som ein bør støtta vidare.


Siste saker Gå til framsida

Fekk vera med besto i skianlegget

Rakel (4 1/2) og den eldre broren Markus (6 1/2) fekk ei flott skioppleving i lag med bestemor Åse Enes i skianlegget ved Løkjen laurdag.

Leiar: Ros for godt eldretilbod

I «Tysnes» denne veka kan me lesa om songgruppa Fjordablæst som underheldt på det nye omsorgssenteret førre laurdag.Tilbodet vart svært populært både blant dei som bur der og besøkjande.Det var songgruppa sjølve som tok initiativ til å underhalda på det nye omsorgssenteret. – Me hadde lyst til dette, fortel Jan Belt til avisa. Det var Belt som hadde ansvaret for...

Endeleg sjåførskule på Tysnes

Terje Grahl har drive sjåfør-skule i Bergen i mange år. No bur han på Reksteren og har starta sjåføropplæring også på Tysnes. Interessa har han merka.