BRYR SEG: «Me skal vera glade for at me har ungdomar som engasjerer seg politisk», skriv bladet Tysnes på leiarplass denne veka. Framme f.v. Brita Nødland Austvik, Erlend Heggland, Karoline Støle og Sam van Schaik. Bak f.v. Ida Heggland (nestleiar), Malene Kristine Meidell Alsaker (leiar), Emilie Haugstad (skrivar), Thomas Kjerrgård, Daniel Hagen og Pia Aasheim. (Arkivfoto)
BRYR SEG: «Me skal vera glade for at me har ungdomar som engasjerer seg politisk», skriv bladet Tysnes på leiarplass denne veka. Framme f.v. Brita Nødland Austvik, Erlend Heggland, Karoline Støle og Sam van Schaik. Bak f.v. Ida Heggland (nestleiar), Malene Kristine Meidell Alsaker (leiar), Emilie Haugstad (skrivar), Thomas Kjerrgård, Daniel Hagen og Pia Aasheim. (Arkivfoto)

Leiar: Engasjerte ungdomar – frå Tysnes

Publisert 27.10.2017 kl. 13.00.

Tysnes ungdomsråd engasjerer seg i budsjettdebatten til Hordaland fylkeskommune. I «Tysnes» i dag kjem dei med ein åtvarande peikefinger til fylkesrådmann Rune Haugsdal. Denne åtvaringa er heilt på sin plass.

Fylkesrådmannen vil auka prisane på bussbillettar for ungdom. Får rådmannen som han vil, skal ungdomskortet frå Skyss få ein prisauke på 40 kroner frå nyttår. Ungdomskortet gjeld i 30 dagar. For eit heilt år blir prisauken på nærare 500 kroner.

Leiar i Tysnes ungdomsråd, Malene Kristine Meidell Alsaker, er skuffa. – Me trudde dei tenkte litt lenger, seier ungdomsrådsleiaren til «Tysnes» i dag.

Det er ikkje vanskeleg å forstå at ungdomsrådet er skuffa over framlegget frå den øverste administrative leiaren i fylkeskommunen.

I ei tid der det er eit overordna mål for styresmaktene å få fleire til å bruka kollektiv transport, vert det heilt feil å gjera innstramingar på ei av dei økonomisk svakaste gruppene i samfunnet. I staden for å auka prisane på ungdomskortet, er me heilt samde med ungdomsrådet på Tysnes at ein slik prisauke er eit heilt feil signal dersom målet er å få fleire til å reisa kollektivt. Ungdomsrådet kunne heller tenkt seg at prisane gjekk andre vegen, at det vart ein prisreduksjon og ikkje ein prisauke, for å få fleire til å ta bussen.

Det er klart at det ikkje er lett å vinna fram med eit såpass offensivt framlegg – sjølv om det kunne vore interessant som ei prøveordning. Vil endå fleire unge reisa kollektivt dersom prisane blir sett ned?

Økonomisk vil det nok vera vanskeleg å finna budsjettpostar til å dekka inn eit såpass offensivt framlegg. Men å frysa prisane på ungdomskort vil derimot vera eit godt alternativ. Det burde også vore målsetjinga for den administrative leiinga i fylket, i tider der det er veldig mykje snakk om grøn satsing.

Nestleiar Ida Heggland i ungdomsrådet på Tysnes fryktar at det store prishoppet vil føra til fleire ulydige unge kollektivbrukarar. Ho kjenner ungdomar som ikkje kjøper billett alt i dag, og fortel at det er sjeldan billettkontroll. Me treng ikkje ei utvikling i samfunnet der endå fleire indirekte blir oppmoda til å vera ulydige samfunnsborgarar.

Her heime i Tysnes skal me vera glade for at me har aktive ungdomar, og at me har ungdomar som engasjerer seg politisk, slik leiaren og nestleiaren i Tysnes ungdomsråd gjer. Stå på!


Siste saker Gå til framsida

Markerer TV-aksjonen med fredagskafé

Tysnes skule gjentek suksessen frå i fjor og markerer også i år TV-aksjonen med fredagskafé fredag føremiddag. I fjor var det tett i tett med folk og trangt om plassen i den gamle gymsalen på skulen. I år vert arrangementet flytta til Tysneshallen. – Der blir det kafé og underhaldning for alle som ynskjer å koma, melder inspektør Synnøve Vines til avisa.

Skal arrangera opplæringsjakt på Tysnes

Tysnes Jakt- og Fiskelag skal til helga arrangera opplæringsjakt.– Me er så heldige at me har fått tak i opplæringsterreng her på øya, og me er også så heldige at me skal arrangera opplæringsjakt i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund, fortel leiar i Tysnes Jakt- og Fiskelag, Bjarte Erstad.Fredag kveld er sett av til informasjon. Sjølve jakta vil føregå laurdag og søndag. Det...