Lesarbrev: Parkeringsplassen på Skjolda

Publisert 30.10.2017 kl. 18.00.

I store utfartshelger er parkeringsplassen på Skjolda for liten, og under Tysnesfest mykje for liten. Kva med å utvida denne til neste Tysnesfest? På Gjerstad er no det meste på plass. Der har gravemaskinar og lastebilar vore flittige dei siste åra og veg, murar, fylling, straumuttak og ny parkeringsplass er no på plass.

Kor mange nabovarsel eg har skrive under på veit eg ikkje, men det er ein del. I år vart det i alle fall ny parkeringsplass. Kan Tysnesfest vera pådrivar for utviding av parkeringsplassen på Skjolda? Ein må sjølvsagt avklara med grunneigar fyrst. Gode medspelarar burde det ikkje vera vanskeleg å finna. Kommunen, kraftlaget, banken, idrettslag og bygdelag (laksekongen?).

Kjekt om Tysnesfest hadde fronta denne saka. Det ville såleis verta den parkeringsplassen på Tysnes som ligg nærmast det geografiske sentrum på gudeøya. Og i sentrum treng ein stor parkeringsplass.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...