Lesarbrev: Parkeringsplassen på Skjolda

Publisert 30.10.2017 kl. 18.00.

I store utfartshelger er parkeringsplassen på Skjolda for liten, og under Tysnesfest mykje for liten. Kva med å utvida denne til neste Tysnesfest? På Gjerstad er no det meste på plass. Der har gravemaskinar og lastebilar vore flittige dei siste åra og veg, murar, fylling, straumuttak og ny parkeringsplass er no på plass.

Kor mange nabovarsel eg har skrive under på veit eg ikkje, men det er ein del. I år vart det i alle fall ny parkeringsplass. Kan Tysnesfest vera pådrivar for utviding av parkeringsplassen på Skjolda? Ein må sjølvsagt avklara med grunneigar fyrst. Gode medspelarar burde det ikkje vera vanskeleg å finna. Kommunen, kraftlaget, banken, idrettslag og bygdelag (laksekongen?).

Kjekt om Tysnesfest hadde fronta denne saka. Det ville såleis verta den parkeringsplassen på Tysnes som ligg nærmast det geografiske sentrum på gudeøya. Og i sentrum treng ein stor parkeringsplass.


Siste saker Gå til framsida

Ådnastegen lokkar to- og firbeinte til fjells

Stølen på Ådnastegen har vore brukt i lange tider. Enno ligg der åtte små sel og to noko større hytter. Juniane Vevatne Lunde (32) gjekk dit ofte som liten, og no fører ho og mannen Matthias Tønnessen tradisjonen vidare med borna sine.