Lesarbrev: Parkeringsplassen på Skjolda

Publisert 30.10.2017 kl. 18.00.

I store utfartshelger er parkeringsplassen på Skjolda for liten, og under Tysnesfest mykje for liten. Kva med å utvida denne til neste Tysnesfest? På Gjerstad er no det meste på plass. Der har gravemaskinar og lastebilar vore flittige dei siste åra og veg, murar, fylling, straumuttak og ny parkeringsplass er no på plass.

Kor mange nabovarsel eg har skrive under på veit eg ikkje, men det er ein del. I år vart det i alle fall ny parkeringsplass. Kan Tysnesfest vera pådrivar for utviding av parkeringsplassen på Skjolda? Ein må sjølvsagt avklara med grunneigar fyrst. Gode medspelarar burde det ikkje vera vanskeleg å finna. Kommunen, kraftlaget, banken, idrettslag og bygdelag (laksekongen?).

Kjekt om Tysnesfest hadde fronta denne saka. Det ville såleis verta den parkeringsplassen på Tysnes som ligg nærmast det geografiske sentrum på gudeøya. Og i sentrum treng ein stor parkeringsplass.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Ein viktig folkefest for lokalsamfunnet

Tysnesfest 2018 kan gå inn soga som ein av dei beste. Dermed har Tysnesfest lagt eit godt grunnlag for den populære sommarfestivalen. For det er ikkje tvil om at denne folkefesten er viktig for lokalsamfunnet.Publikumsrekorden for 2017 vil bli ståande, i alle fall i eitt år til. I fjor hadde ein over 32.000 på dei ulike arrangementa. I jubileumsåret 2016 var det over 27.000. Såleis er...

Brødristar tok fyr

Fredag føremiddag rykte brannvesenet ut til Peralio, der det hadde byrja å brenna i ein brødristar.