Lesarbrev: Parkeringsplassen på Skjolda

Publisert 30.10.2017 kl. 18.00.

I store utfartshelger er parkeringsplassen på Skjolda for liten, og under Tysnesfest mykje for liten. Kva med å utvida denne til neste Tysnesfest? På Gjerstad er no det meste på plass. Der har gravemaskinar og lastebilar vore flittige dei siste åra og veg, murar, fylling, straumuttak og ny parkeringsplass er no på plass.

Kor mange nabovarsel eg har skrive under på veit eg ikkje, men det er ein del. I år vart det i alle fall ny parkeringsplass. Kan Tysnesfest vera pådrivar for utviding av parkeringsplassen på Skjolda? Ein må sjølvsagt avklara med grunneigar fyrst. Gode medspelarar burde det ikkje vera vanskeleg å finna. Kommunen, kraftlaget, banken, idrettslag og bygdelag (laksekongen?).

Kjekt om Tysnesfest hadde fronta denne saka. Det ville såleis verta den parkeringsplassen på Tysnes som ligg nærmast det geografiske sentrum på gudeøya. Og i sentrum treng ein stor parkeringsplass.


Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...