HEIDERSMANN: Kolbjørn Tvedt brenn både for musikken og for å skapa engasjement i Londe. Sist laurdag vart han heidra på bygdafesten. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
HEIDERSMANN: Kolbjørn Tvedt brenn både for musikken og for å skapa engasjement i Londe. Sist laurdag vart han heidra på bygdafesten. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Leiar: Ein Heidersmann fekk fortent heider

Publisert 05.11.2017 kl. 18.00. Oppdatert 06.11.2017 kl. 08.34.

Tysnessamfunnet blomstrar inne når blomane ute visnar og blada på trea blir gule.

Det er nemleg ikkje berre om sommaren, når Tysnes strøymer over av turistar og andre tilreisande, at det er fullt av liv i bygdene.

Få kommunar av Tysnes sin storleik kan visa til eit pulserande organisasjonsliv som me kan her hos oss. Den kulturelle aktiviteten er til tider så stor at det kan vera ei utfordring for ei lita lokalavis med knappe ressursar å følgja med på alt som skjer. Den siste tida er eit godt døme på det.

Laurdag kveld var det stor fest i ungdomshuset i Londe. Denne gongen vart det ein ekstra minnerik kveld. Når bygdafolk i Londe brettar opp ermane for å laga til bygdafest, då er det som oftast duka for minnerike kveldar, med både song og musikk, og gode verbale innslag på lasset. Det plar gå gjetord om bygdafestane i Londe, dei klarar til og med å lokka til seg gjester også frå nabobygdene.

Ein mann har mykje av æra for det gode miljøet i Londe. Det var difor heilt på sin plass at Kolbjørn Tvedt vart heidra som han vart på bygdafesten laurdag kveld. Og sjølvsagt hadde han ein viktig finger med i spelet med både musikken, songen og det gode programmet også denne gongen. Det er ikkje få timar opp gjennom åra den godeste Kolbjørn har lagt ned utallege timar for å skapa liv i Londe, og for at bygda som han er så glad i skal vera ein god plass å bu i.

Heldigvis har me mange slike eldsjeler i Tysnes. Det er difor me har eit så rikt og pulserande kulturliv som me har. Men Kolbjørn er ein av dei som kjem høgt oppe på rangstigen. Ikkje berre på grunn av alt han har vore med og skapt, men og for den lune veremåten sin.

I ein kulturrik kommune som Tysnes er det langt meir enn dei populære bygdafestane i Londe som står på programmet i desse dagar. Same laurdagen var det konsert og utekveld på Mandelhuset med bandet Ferdamann. Søndag ettermiddag var det konsert på Haaheim. Same søndagen spreidde unge 4H-medlemer arbeidsglede på den årlege haustfesten i gymnastikksalen på Onarheim. Uren Luren 4H sitt arbeid er og eit viktig kulturelt innslag i Tysnes. Entusiasme blir det også spreidd i bedehuset og i kyrkja når Eldbjørg Knudsen samlar unge, syngjande born. Torsdag spreidde dei songglede i Tysnes kyrkje.

Dette var små smakebitar frå nokre få dagar. Det kulturelle mangfaldet i Tysnes er stort.


Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.