BRU: Sunnhordlandssambandet skal vera pådrivar for ferjefri E39 mellom Sunnhordland og Bergen. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)
BRU: Sunnhordlandssambandet skal vera pådrivar for ferjefri E39 mellom Sunnhordland og Bergen. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Sa ja til meire – må få støtte frå fleire

Publisert 10.11.2017 kl. 12.00. Oppdatert kl. 14.36.

Tysnes kommune er positive til å tilføra Sunnhordlandssambandet AS 70.000 kroner i driftsmidlar for 2018.

Men kommunen set som vilkår at selskapet når det samla målet om å få tilført 615.000 kroner gjennom aksjonæravtalar.

Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) sit i styret for selskapet, og sa seg ugild då saka om meir pengar til Sunnhordlandssambandet var tema i formannskapsmøtet siste oktoberdagen. Selskapet skal vera pådrivar for ferjefri E39 mellom Sunnhordland og Bergen med bru over Langenuen, med sørleg kryssing.


Ville utsetja

– Viss ikkje folk har fått med seg at dei folkevalde i Tysnes i samla flokk har gått inn for sørleg kryssing, så veit ikkje eg. Eg er mest freista til å utsetja denne saka til etter at trasevalet for brua er bestemt, sa Arne Leite.

– Kva slagkraft har dette selskapet? Viss ikkje eit samla kommunestyre som står bak sørleg kryssing når fram med sitt, kva styrke har dei til å nå fram med dette? undrast Ingrid Restad (Ap).

– Eg har problem med å handtera denne, vedgjekk Anne Merete Fjeldstad (Ap).


Støtte likevel

– Rådmannen set eit vilkår for å gje pengestøtte, og eg ser ingen grunn til å utsetja saka med den tilrådinga som ligg føre, sa Magnar Solheim (Frp).

Trass tvil frå fleire, samla formannskapet seg om å stø selskapet med 70.000 kommunale kroner, så sant dei når målet om å få tilført 615.000 kroner alt i alt.

Meidell AS, Alsaker Fjordbruk og Tysnes Sparebank er andre store aksjonærar i Sunnhordlandssambandet, der også kommunane Stord, Fusa, Kvinnherad, Bømlo, Sveio og Haugesund er med.

Lars Mæland

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Øvde på livredning

Torsdag sist veke møtte 19 engasjerte hålandsnesingar opp i grendahuset for å bli oppdaterte på førstehjelp.