BRU: Sunnhordlandssambandet skal vera pådrivar for ferjefri E39 mellom Sunnhordland og Bergen. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)
BRU: Sunnhordlandssambandet skal vera pådrivar for ferjefri E39 mellom Sunnhordland og Bergen. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Sa ja til meire – må få støtte frå fleire

Publisert 10.11.2017 kl. 12.00. Oppdatert kl. 14.36.

Tysnes kommune er positive til å tilføra Sunnhordlandssambandet AS 70.000 kroner i driftsmidlar for 2018.

Men kommunen set som vilkår at selskapet når det samla målet om å få tilført 615.000 kroner gjennom aksjonæravtalar.

Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) sit i styret for selskapet, og sa seg ugild då saka om meir pengar til Sunnhordlandssambandet var tema i formannskapsmøtet siste oktoberdagen. Selskapet skal vera pådrivar for ferjefri E39 mellom Sunnhordland og Bergen med bru over Langenuen, med sørleg kryssing.


Ville utsetja

– Viss ikkje folk har fått med seg at dei folkevalde i Tysnes i samla flokk har gått inn for sørleg kryssing, så veit ikkje eg. Eg er mest freista til å utsetja denne saka til etter at trasevalet for brua er bestemt, sa Arne Leite.

– Kva slagkraft har dette selskapet? Viss ikkje eit samla kommunestyre som står bak sørleg kryssing når fram med sitt, kva styrke har dei til å nå fram med dette? undrast Ingrid Restad (Ap).

– Eg har problem med å handtera denne, vedgjekk Anne Merete Fjeldstad (Ap).


Støtte likevel

– Rådmannen set eit vilkår for å gje pengestøtte, og eg ser ingen grunn til å utsetja saka med den tilrådinga som ligg føre, sa Magnar Solheim (Frp).

Trass tvil frå fleire, samla formannskapet seg om å stø selskapet med 70.000 kommunale kroner, så sant dei når målet om å få tilført 615.000 kroner alt i alt.

Meidell AS, Alsaker Fjordbruk og Tysnes Sparebank er andre store aksjonærar i Sunnhordlandssambandet, der også kommunane Stord, Fusa, Kvinnherad, Bømlo, Sveio og Haugesund er med.

Lars Mæland

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Semje om kommunebudsjett

Førre onsdag var kommune- styret samla for siste gong i 2018, og kommunebudsjett og økonomiplan vart vedteke.

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...