TEK JOBBEN: Ordførar Kåre Martin Kleppe, rådmann Steinar Dalland og varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe får fullmakt til å føreta borgarleg vigsle frå nyttår av. I nabokommunen Os er det 19 vigslarar å velja mellom, Tysnes stoppar på tre. (Foto: Ingunn Gjærde)
TEK JOBBEN: Ordførar Kåre Martin Kleppe, rådmann Steinar Dalland og varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe får fullmakt til å føreta borgarleg vigsle frå nyttår av. I nabokommunen Os er det 19 vigslarar å velja mellom, Tysnes stoppar på tre. (Foto: Ingunn Gjærde)

Trioen som skal få par til å seia ja

Vil det vera like populært å gifta seg på Såto som på Trolltunga?
Publisert 12.11.2017 kl. 12.00.

– Me må sjå kva som skjer i andre kommunar i nærleiken, eg ønskjer ikkje at dei skal ha betre tilbod enn oss. Samtidig må me ikkje gå så høgt ut at det blir inngått eit ekteskap i veka på Såto, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H) då formannskapet drøfta endringane i ekteskapslova.

Frå 1. januar vert vigselsretten flytta frå domstolane til kommunane, som må finna passande rom og stad for brudepar som ønskjer bryllaup utanfor kyrkja. Og då gjerne på svært så spektakulære plassar. Odda-ordførar Roald Aga Haug (Ap) har alt vore ute og sagt at han gjerne vil via par på turistmagneten Trolltunga.


Las Vegas

– Me veit at det er ganske mange som frir på denne spesielle fjellformasjonen, og me trur nokre kan tenkja seg å gifta seg på Trolltunga, seier Odda-ordføraren til NRK. Han tek sterkare i i eit intervju med Kommunal Rapport. – Me kan bli Noregs Las Vegas for borgarlege vigsler, men med mykje høgare kvalitet sjølvsagt, seier Haug, sitert på abcnyheter.no.

– Me ser at Odda har peika på Trolltunga som ein spesiell plass å gifta seg, også Austevoll er på utkikk etter utradisjonelle løysingar for dei som vil inngå ekteskap på dette viset. Me har snakka før om at dette kan bli eit reiselivsprodukt, og me er nøydde til sjå korleis andre gjer det. Tysnes må vera ein kommune folk reiser til for å gifta seg, understreka Kåre Martin Kleppe.


Eigen smed

– Dette er noko nytt kommunen vert pålagt å ta seg av. Veit me kor mangde dette gjeld? Det kan ver veldig få, men me ser at andre er høgt på banen når det gjeld å finna kreative løysingar, som Austevoll og Odda. Kan me tilsetja ein smed, som kan smi folk i hymens lenkjer? Me må få gode løysingar for dei som vil via seg borgarleg hos oss, understreka Anne Merete Fjeldstad (Ap). Og peika på Såto, «Loyal», inne på Mandelhuset og Haaheim som aktuelle stader for vigsel, gjerne utført av tilsette på timebasis.

– Me veit ikkje kor stort behovet er, men det må ikkje ta så mykje av mine arbeidsdagar at det går ut over andre ting. Når sommaren nærmar seg, har me fått ein peikepinn om kor mange dette gjeld, meinte ordføraren.


Må betala

– Me kan ta betalt for ekstra kostnader dette vil medføra for kommunen, for dei som vil bli via utanom vanleg arbeidstid – og stad. Det same gjeld for dei som ikkje er heimehøyrande i kommunen, men som kjem til Tysnes for å gifta seg, la rådmann Steinar Dalland til.

Magne Skartveit (KrF) ville ha definert dette med virkedagar.

– Er laurdag framleis ein virkedag? Eg vil gjerne ha presisert dette med tid når folk kan koma og gifta seg her, gjeldande måndag til fredag mellom 09.00 og 15.00, sa Skartveit. Noko han fekk eit samla formannskap med seg på.

Så då blir det vanlege dette: Tysnes kommune skal ha tilbod om vigsel for eigne innbyggjarar og personar som ikkje er busette her, måndag til fredag mellom 09.00 og 15.00. Kommunestyresalen skal nyttast som vigslingslokale, og det vert sett av 130.000 kroner til opprusting av salen i budsjett for 2018. I tillegg til ordførar og varaordførar får rådmannen fullmakt til å gjennomføra vigsler med verknad frå 1. januar 2018.

Utanom dette, opnar ein altså opp for å gifta seg på dei store høgder, som på 753 meter høge Tysnessåto. Eller i ein romantisk hage på Haaheim. I tillegg til å kunna via par, fekk rådmannen i oppdrag å leggja fram ei ei sak med retningsliner for betaling for slike vigsler. Den siste jobben må han gjera før me går inn i eit nytt år, eit år med endringar i ekteskapslova.


Siste saker Gå til framsida

Semje om kommunebudsjett

Førre onsdag var kommune- styret samla for siste gong i 2018, og kommunebudsjett og økonomiplan vart vedteke.

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...