Å VESTLAND, VESTLAND?: Vestlandet er eit flott namn, meiner Jonny Askeland.
Å VESTLAND, VESTLAND?: Vestlandet er eit flott namn, meiner Jonny Askeland.

– Barnefakter! Rogaland kan finna seg eit anna namn

Vestlandet er eit flott namn på Hordaland og Sogn og Fjordane, meiner Jonny Askeland.
Publisert 12.11.2017 kl. 06.00.

Debatten har rast etter at Hordaland og Sogn og Fjordane vedtok å kalla det nye fylket for Vestlandet. Namnevalet har sett sinna i kok hos mange.

Men kva meiner folk på Tysnes?

«Tysnes» har teke temperaturen i kommunen, med desse tre spørsmåla:

1) Kva synest du om at Hordaland og Sogn og Fjordane vil kalla seg for Vestlandet?

2) Kva tenkjer du om protestane som har kome, om at to fylke tar namnet som beskriv fire fylke?

3) Kva bør det nye fylket heita?


Jonny Askeland (58), Os

1) Det er heilt greitt, synest eg. Folk må ikkje hengja seg oppi det.

2) Barne-fakter! Det er mange andre namn dei heller kan bruka i Rogaland og Møre og Romsdal.

3) Det nye fylket bør heita Vestlandet.


Julie Kristine Aarvik (12), Årbakka

1) Namnet høyrest bra ut det, men kallar dei seg ikkje vestlendingar i fleire fylke? Kanskje dei skulle funne eit nytt namn?

2) Viss dei protesterer forstår eg det godt. Ein kan ikkje berre ta namnet på den måten.

3) Eg har ikkje peiling!


Kristine Epland (33), Våge

1) Vest-landet er eit ok namn, men det er løye at ikkje heile Vestlandet er med.

2) Eg skjønar dei absolutt, i og med at det er eit namn som gjeld fleire fylke. Det er litt «tosje».

3) Nei, eg har ingen gode forslag, dessverre.


Kari Askeland (58), Os

1) Namnet er greitt, men det er verre for dei fylka som mistar namnet.

2) Eg føler nok litt med Rogaland og Møre og Romsdal, som mistar namnet.

3) Det er vanskeleg. Kva er alternativa?


Lars Petter Epland (56), Våge

1) Det blir litt feil, synest eg. Når me tenkjer på Vestlandet, går regionen frå Rogaland i sør, til Møre og Romsdal i nord. Dette skapar ikkje noko godt samarbeidsklima.

2) Eg har full forståing for at dei klagar. Men det er gjerne ikkje lett å finna eit godt namn heller. Sogningar vil ikkje at det skal heita Bjørgvin. Kanskje dei kunne hatt ein namnekonkurranse?

3) Eg har tenkt litt på det. Kva med Fjordande? Nei, det er ikkje så enkelt. Det er dumt at ikkje alle fylka er med på Vestlandsnamnet.


KART: Kjem Vestlandet til å krympa, om Hordaland og Sogn og Fjordane blir heitande Vestlandet? (Illustrasjon: Norgeskart/Kartverket/Ingunn Gjærde)
KART: Kjem Vestlandet til å krympa, om Hordaland og Sogn og Fjordane blir heitande Vestlandet? (Illustrasjon: Norgeskart/Kartverket/Ingunn Gjærde)
NYTT NAMN: Kanskje kunne dei funne eit nytt namn, seier Julie Kristine Aarvik.
NYTT NAMN: Kanskje kunne dei funne eit nytt namn, seier Julie Kristine Aarvik.
TO FYLKE MANGLAR: Kristine Epland synest Vestlandet er eit namn for alle dei fire fylka.
TO FYLKE MANGLAR: Kristine Epland synest Vestlandet er eit namn for alle dei fire fylka.
FÅ ALTERNATIV: Kva er eit alternativt val, undrar Kari Askeland.
FÅ ALTERNATIV: Kva er eit alternativt val, undrar Kari Askeland.
SKEPTISK: Å bruka Vestlandet som namn på to fylke skapar ikkje noko godt samarbeidsklima, synest Lars Petter Epland.
SKEPTISK: Å bruka Vestlandet som namn på to fylke skapar ikkje noko godt samarbeidsklima, synest Lars Petter Epland.

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...